Frustreret dreng Dreng frustreret_3

Et målrettet forløb for skoletrivsel

Sammen med Hejmdal Privathospital går vi ind i kampen om at sende børn glade i skole

Et målrettet forløb for skoletrivsel

Oplever du, at der er dage, hvor det er svært at få dit barn i skole? Der er selvfølgelig dage i alle børns liv, hvor de hellere vil blive under dynen, men nogle gange kan den manglende lyst til skolen skyldes begyndende mistrivsel. Det vigtigste, vi kan gøre, er at sætte ind med en tidlig indsats, så det ikke udvikler sig til længere skolefravær, der sætter spor på trivslen og fagligheden. Sammen med Hejmdal Privathospital har vi udviklet et skoletrivselsforløb, hvor vi løfter dit barns faglighed, og du får redskaber til at understøtte dit barns trivsel, så lysten til at gå i skole kommer tilbage.  

Elev spejler sig i mentor

Sådan hjælper vi

Når ens barn ikke vil i skole, kan det skyldes mange årsager - dog har alle en faglig konsekvens. Og jo længere tid ens barn er væk fra skolen, desto sværere bliver det ofte at komme tilbage. Derfor er en tidlig indsats vigtig, så den manglende skolelyst ikke bliver længerevarende. Vi hjælper jer igennem en tværfaglig indsats, hvor jeres barn får hjælp af en mentor fra MentorDanmark, og I får sparring og rådgivning fra en psykolog fra Hejmdal.

Få hjælp af fagpersoner

Hejmdals psykologer er meget erfarne i forhold til at arbejde med både børn og forældre, og de vil hjælpe med strategier til at støtte jeres barn, som I kan anvende derhjemme. Psykologen, I møder, er specialiseret i børn og unges trivsel, og vi sikrer derved, at I møder en med den rette ekspertise.

Hvis I starter et længere forløb, vil en mentor fra MentorDanmark møde dit barn i øjenhøjde.  Mentoren på jeres forløb vil naturligvis have den faglige ballast, der skal til for at løfte dit barn. Samtidig prioriterer vi også, at mentoren har den rette pædagogiske tyngde, som det kræver at hjælpe børn, der ikke synes, at skolen er det fedeste. Vores mentorer er alle selv unge, der er ansat på baggrund af deres pædagogiske og faglige kunnen, og vi ved, at ung-til-ung-relationen kan noget ganske særligt.

Vi starter altid med en kort screeningssamtale, hvor en psykolog fra Hejmdal vil afdække de underliggende problematikker, der kan ligge til grund for mistrivslen i skolen. Læs mere om samtalen og det lange forløb herunder.

Mentor og elev laver lektier

Sådan fungerer et forløb

Vores skoletrivselsforløb er delt op i to dele; en screeningssamtale og et 5 måneders skoletrivselsforløb. Hvis man ønsker at afslutte forløbet, eller føler sig godt klædt på til at understøtte sit barn allerede efter screeningsssamtalen, er dette naturligvis muligt.

Screeningssamtalen
Screeningssamtalen tager udgangspunkt i et henvisningsskema I har fået forud for samtalen. Under samtalen vil en psykolog fra Hejmdal afdække mulige problematikker, der kan ligge til grund for den manglende trivsel i skolen. En fagvejleder fra MentorDanmark vil efterfølgende ringe jer op for at afdække de faglige udfordringer. Herefter vil I blive kontaktet med henblik på at høre, hvad vi anbefaler af forløb.

5 måneders skoletrivselsforløb
Det 5 måneder lange skoletrivselsforløb er designet til at understøtte både jeres barn og jer som forældre.

Jeres barn vil få tilknyttet en mentor, der 2 timer om ugen i 20 uger vil styrke jeres barns faglige kompetencer og selvtillid. Mentor vil blive matchet ud fra jeres barns særlige interesser, læringsstil og faglige udfordringer. Mentor er selv studerende og denne helt særlige ung-til-ung-relation skaber en positiv relation, hvor mentor kan agere rollemodel.

I som forældre vil få 4 forældrevejledningssamtaler med en psykolog, der har til formål at ruste jer som forældre og give jer redskaber til at kunne håndtere og understøtte jeres barn bedst muligt.

Derudover vil I få adgang til MentorPortalen, hvor mentor efter hver undervisningsgang vil skrive en rapport om, hvad der arbejdes med, og hvordan jeres barn klarer sig.

    Priser & kontakt

    Pris for screeningssamtale: 3.500 kroner.
    Pris for 5 måneders skoletrivselsforløb inkl. psykolog og privat mentor: 23.875 kroner.

    Vælger I efter screeningsamtalen at fortsætte i skoletrivselsforløb, er det muligt at lave en afbetalingsaftale.

    Telefonnummer