DSC06977 DSC01321

Et målrettet forløb for skoletrivsel

Sammen med Hejmdal Privathospital går vi ind i kampen om at sende børn glade i skole

Et målrettet forløb for skoletrivsel

Oplever du, at der er dage, hvor det er svært at få dit barn i skole? Der er selvfølgelig dage i alle børns liv, hvor de hellere vil blive under dynen, men nogle gange kan den manglende lyst til skolen skyldes begyndende mistrivsel. 

Det vigtigste, vi kan gøre, er at sætte ind med en tidlig indsat, så det ikke udvikler sig til længere skolefravær, der sætter spor på trivslen og fagligheden.

Sammen med Hejmdal Privathospital har vi udviklet et skoletrivselsforløb, hvor vi løfter dit barns faglighed, og du får redskaber til at understøtte dit barns trivsel, så lysten til at gå i skole kommer tilbage.  

Sådan hjælper vi

Når ens barn ikke vil i skole, kan det skyldes mange årsager - dog har alle en faglig konsekvens. Og jo længere tid ens barn er væk fra skolen, desto sværere bliver det ofte at komme tilbage. Derfor er en tidlig indsats vigtig, så den manglende skolelyst ikke bliver længerevarende. Vi hjælper jer igennem en tværfaglig indsats, hvor jeres barn får hjælp af en mentor fra MentorDanmark, og I får sparring og rådgivning fra en psykolog fra Hejmdal.

Elev spejler sig i mentor

Få hjælp af fagpersoner

En mentor fra MentorDanmark vil møde dit barn i øjenhøjde, når I starter forløbet. Mentoren på jeres forløb vil naturligvis have den faglige ballast, der skal til for at løfte dit barn. Samtidig prioriterer vi også, at mentoren har den rette pædagogiske tyngde, som det kræver at hjælpe børn, der ikke synes, at skolen er det fedeste. Vores mentorer er alle selv unge, der er ansat på baggrund af deres pædagogiske og faglige kunnen, og vi ved, at ung-til-ung-relationen kan noget ganske særligt.

Hejmdals psykologer er meget erfarne i forhold til at arbejde med både børn og forældre, og de vil hjælpe med strategier til at støtte jeres barn, som I kan anvende derhjemme. Psykologen, I møder, er specialiseret i børn og unges trivsel, og vi sikrer derved, at I møder en med den rette ekspertise.

I kan vælge mellem den kortere sparringssamtale eller et længere forløb. I sparringssamtalen vil I kunne få sparring til nogle af de spørgsmål, I måtte ligge inde med. Ved et længere forløb får I som forældre 4 samtaler med en psykolog, hvor I kan arbejde mere specifikt med strategier og anvendelige metoder for at støtte jeres barn i bedre skoletrivsel. Herunder kan du læse mere om forløbene.

Sådan fungerer et forløb

Vores skoletrivselsforløb er delt op i to dele; en sparringssamtale og et 5 måneders skoletrivselsforløb. Hvis man ønsker at afslutte forløbet, eller føler sig godt klædt på til at understøtte sit barn allerede efter sparingssamtalen, er dette naturligvis muligt.

Sparringssamtalen

Sparringssamtalen foregår mellem forældre, fagvejleder og psykolog. Her kan I som forældre få sparring på jeres bekymringer ud fra både et psykologisk og fagligt perspektiv. Sparringssamtalen har til formål at drøfte barnets trivsel samt ønsker til resultater af en eventuel indsats. Der gives sparring og vejledning baseret på forældrenes oplysninger, og der drøftes muligheden for et videre forløb og formålet med dette. For nogle forældre vil denne samtale være nok, for andre kan vi tilbyde et længere og mere intensivt forløb efter sparringssamtalen.

5 måneders skoletrivselsforløb

Det 5 måneder lange skoletrivselsforløb er designet til at understøtte både jeres barn og jer som forældre.

Jeres barn vil få tilknyttet en mentor, der 2 timer om ugen i 20

uger vil styrke jeres barns faglige kompetencer og selvtillid. Mentor vil blive

matchet ud fra jeres barns særlige interesser, læringsstil og faglige

udfordringer. Mentor er selv studerende og denne helt særlige ung-til-ung-relation skaber en positiv relation, hvor mentor kan agere rollemodel.

I som forældre vil få 4 forældrevejledningssamtaler med en psykolog, der har til formål at ruste jer som forældre og give jer redskaber til at kunne håndtere og understøtte jeres barn bedst muligt.

Derudover vil I få adgang til MentorPortalen, hvor mentor efter hver undervisningsgang vil skrive en rapport om, hvad der arbejdes med, og hvordan jeres barn klarer sig.


    Priser & kontakt

    Pris for sparringssamtale: 2.000 kroner.

    Pris for 5 måneders skoletrivselsforløb inkl. psykolog og privat mentor: 22.100 kroner.

    Vælger I efter sparringssamtalen at fortsætte i skoletrivselsforløb, er det muligt at lave en afbetalingsaftale.