Mentor bruger vendespil under lektiehjaelp
Nina Illum Nørregaard
Kommunikations- og marketingansvarlig hos MentorDanmark
Indholdsfortegnelse For forældre 21. september 2023 Læsetid: 12 min.

Sådan motiverer du dit barn til læring: 12 gode råd

Motivation handler om at have lyst. Kunsten at optimere indlæring handler om at matche det, barnet skal lære, med det, barnet har lyst til at lære. Er dit barn kørt fast i et fag? Eller i skolegangen i det hele taget? Synes motivationen at være forduftet? Her får du 12 gode råd til, hvordan du kan genfinde motivationen.

12 gode råd til, hvordan du motiverer dit barn til læring

1. Find ud af, hvilken type motivation, der primært driver dit barn

2. Kommuniker med dit barn og vis interesse og nysgerrighed

3. Find den rette gulerod og husk at fejre de gode oplevelser

4. Skab gode betingelser for motivationen

5. Tag udgangspunkt i dit barns læringsstil

6. Find den rette timing

7. Gør læring til en leg

8. Hjælp med at sætte struktur på hverdagen og skolegangen

9. Læs med dit barn og lær dit barn vigtigheden af at læse

10. Sæt realistiske og tydelige mål

11. Lær dit barn vigtigheden at af træffe beslutninger

12. Find en mentor som rollemodel

1. Find ud af, hvilken type motivation, der primært driver dit barn

Man opererer typisk med 5 forskellige former for motivation:

Ofte vil man være drevet af flere typer motivation samtidig, og de fleste motiveres på alle fem områder, men ikke i lige høj grad. Derfor er det enormt gavnligt at identificere de to eller tre former for motivation, der primært driver dit barn til at lære.

Måske tænker du nu: ”Jamen, mit barn er jo slet ikke motiveret til at lære i skolen. Hvordan finder jeg så ud af, hvad der motiverer ham/hende?” Tænk på andre områder uden for skolen, hvor motivationen skinner igennem. Dit barn har formentlig en eller flere fritidsinteresser, han/hun er rigtig glad for og næsten ikke kan holdes fra. Hvad motiverer dit barn til at dyrke netop denne interesse?

2. Kommuniker med dit barn og vis interesse og nysgerrighed

Find ud af, hvad der interesserer dit barn. Prøv at bruge disse emner i læringssituationer. Det kan gøre læringen mere engagerende og meningsfuld. Det kan være alt fra fodbold, vikinger, biler, dyr og maskiner til madlavning m.m.

Hvis du ikke selv kan gennemskue, hvad der motiverer dit barn, så spørg ham/hende selv. Ofte kan børn selv svare, hvis man hjælper dem på vej og spørger på den rigtige måde. Spørg fx: ”Hvad er det, der gør, at du er glad for denne aktivitet? Er det, fordi du synes, du er god til den (mestring), eller fordi du selv kan bestemme, hvad du skal (involvering)?”

Måske er svarerne ingen af delene –eller begge dele – og det er også helt i orden. Vigtigst er det, at du lytter til dit barn. Lad ham/hende selv fortælle sine tanker. Svarer han/hun: ”Det ved jeg ikke,” er det typisk et tegn på, at dit spørgsmål ikke var konkret nok, og du må præcisere det yderligere.

Vis dit eget engagement i at lære og vær en positiv rollemodel. Når dit barn ser, at du sætter pris på læring og har motivation, smitter det af.

Det er også vigtigt, at du som forælder spørger ind til dit barns skolegang. Spørg ind til, hvad dit barn har lært i skolen i dag og vis interesse for det, der bliver svaret. Lad dit barn forstå, at du også kan lære af det, som han/hun fortæller dig. Det kan give dit barn følelsen af succes.

3. Find den rette gulerod og husk at fejre de gode oplevelser

Find den rette gulerod til dit barn. Det er bare lidt sjovere at løse en opgave, hvis der er en form for belønning. Det er meget forskelligt, hvilken type belønning dit barn vil værdsætte mest og motiveres mest af. Måske er det noget spiseligt, et særligt privilegium eller noget helt tredje.

Sørg for altid at opmuntre, evt. med en ”præmie”, men aldrig true med “pisken”. Straf ikke for dårlige resultater eller manglende arbejde, men beløn gerne for en god arbejdsindsats. Det er vigtigt både at fejre de små og store succesoplevelser, så dit barn er motiveret til at fortsætte det gode arbejde og indsats.

Husk, at ros først og fremmest bør gives for barnets indsats, mindre for barnets resultater!

Positive og opmuntrende kommentarer kan øge dit barns selvværd og motivation.

4. Skab gode betingelser for motivationen

Når man skal optimere sin indlæring, handler det om at komme ind i et flow. Man kan skabe de bedst mulige betingelser for barnets oplevelse af flow ved at tilpasse opgavernes niveau efter barnets niveau.

Får barnet en opgave, der er for nem, bliver det kedeligt for ham/hende. Får barnet derimod får en opgave, der er for svær, opstår frustration, fordi han/hun ikke kan løse den. Derfor må man hele tiden holde øje med barnets niveau og tilpasse opgaverne herefter.

Sørg også for, at der er variation i læringen. Undgå, at læringen bliver for ensformig. Brug forskellige undervisningsmetoder, ressourcer, medier m.m. for at holde læringen spændende.

5. Tag udgangspunkt i dit barns læringsstil

Dit barn lærer bedst, når han/hun undervises med udgangspunkt i hans/hendes læringsstil. Ofte følges indlæring og motivation ad. Når barnet kan mærke eller se, at han/hun lærer og forbedrer sig, skaber det motivation til at fortsætte.

Læs evt. indlægget “Forstå dit barns læringsstil og opnå bedre lektielæsning” her og bliv klogere på dit barns læringsstil.

6. Find den rette timing

Det er ikke ligegyldigt, hvornår du hjælper dit barn eller beder ham/hende om at løse en masse opgaver. Vær opmærksom på, om han/hun er klar til at lære.

Indlæring er bedst, når barnet er udhvilet og mæt (og – for nogles vedkommende – lige har været fysisk aktiv). Vælg også tidspunkter på dagen, hvor barnet forstyrres mindst muligt i opgaveløsningen.

Skab et positivt og hyggeligt læringsmiljø. Sørg også for, at dit hjem er indbydende og fri for distraktioner. Et roligt og organiseret miljø kan bidrage til at forbedre koncentration og motivation for dit barn.

7. Gør læring til en leg

Det kræver ikke en PhD i psykologi for at vide, at indlæring er bedst, når man har det sjovt.

Gør læring til en leg: Lektier, prøveforberedelser og udfordrende emner kan ”leges ind” i fx en quiz eller et spil. Dit barn kan evt. selv være med til at designe legen/spillet og bestemme reglerne.

Quizzer er nemme at udarbejde, især med hjemmesiden ”Kahoot!” f.eks. Her kan man hurtigt udforme en quiz med multiple choice, og man kan endda spille mod sig selv! Næsten et hvilket som helst brætspil kan blive til en sjov og anderledes måde at løse faglige opgaver på, fx ved at udskifte spørgsmålene i Trivial Pursuit, indlægge regneopgaver på stjerne- og globusfelterne i Ludo, tilføje grammatikudfordringer til Scrabble eller udføre Tegn & Gæt på et fremmed sprog.

Sørg for at bruge materialer, der understøtter dit barns læringsstil.

Mulighederne er mange – kun fantasien sætter grænser.

8. Hjælp med at sætte struktur på hverdagen og skolegangen

Hjælp dit barn med at få en god struktur på noter, opgaver, lektier m.m. Planlæg faste tider for læring i løbet af dagen eller ugen, så der ikke kommer nogle overraskelser, når lektierne skal laves.

I kan tage udgangspunkt i vores skabelon for en god ugeplan til lektielæsningen. Sæt jer eventuelt ned søndag eftermiddag og lav ugeplanen for lektielæsningen til den kommende uge. Skriv ned, hvilke fag der skal laves lektier i og sæt tid af til det. Det kan være, at der hver dag skal læses i 10 minutter, laves matematikopgaver i 10 minutter og øve engelsk i 10 minutter. Der kan skrives direkte i ugeplanen, hvis I printer den ud, men I kan også gøre den farverig med små post-its. Kun fantasien sætter grænser for jeres kreativitet!

En fastlagt tidsplan eller rutine kan hjælpe med at indarbejde læring som en naturlig del af hverdagen. Det hjælper også med at skabe disciplin og forventning om læring.

Når der er struktur og overblik over skolegangen, kan det mindske bekymringer, og der kan bruges mere tid på læring.

9. Læs med dit barn og lær dit barn vigtigheden af at læse

Hold dig ikke tilbage med at fortælle og vise dit barn, hvor meget du holder af at læse (af lyst). Børn gør, som voksne gør – ikke altid som de voksne siger.

Sørg for at have en masse bøger, blade, aviser og andre læsekilder til rådighed i dit barn, så det er nemt og oplagt for dit barn at kaste sig over læsning.

Det kan være, at I har en bogreol med forskellige bøger på forskellige niveauer. At der altid er en bog ved din seng, på sofabordet m.m.

Sørger du for, at bøger og andre læsekilder er synlige, tilføjer du det indirekte i dit barns hverdag og bevidsthed. Det er læsenudging i børnehøjde!

Snak også med dit barn om, hvorfor læsning er vigtigt, og hvorfor det giver mening. At læse en god bog her og nu er hyggeligt og kan være en kilde til afslapning. Men på længere sigt er det et skridt mod et liv godt med mange valgmuligheder i form af uddannelse m.m.

10. Sæt realistiske og tydelige mål

Hjælp dit barn med at fastsætte mål og milepæle for læringen – både kortsigtede og langsigtede. Det giver en god følelse af at arbejde hen imod noget og en følelse af succes, når det er opnået. Skriv målene ned sammen med dit barn.

Fokusér på dit barns styrker og gør dit barn bekendt med dem. Det kan godt være, at grammatikken halter lidt, men til gengæld er dit barn en haj til matematik. Sørg for at fremhæve det, så dit barn lærer at styrke sine talenter. Grammatikken skal nok læres! Så længe motivationen er der.

Lad være med at presse dit barn. Alt for meget pres kan have den modsatte effekt.

11. Lær dit barn vigtigheden at af træffe beslutninger

Skab et rum, hvor det er muligt for dit barn at træffe egne valg og beslutninger. Find aktivt på ting og situationer, hvor dit barn skal træffe sit eget valg. Det kan være alt fra: ”Hvad skal vi have at spise i aften?” til ”Hvilken fritidsinteresse vil du bruge din tid på?”

Lad dit barn komme med inputs til familiediskussionerne og fortæl, at du sætter pris på det. Udnyt også familiediskussionerne som et rum, hvor dit barn kan blive klogere. Stil også gerne åbne spørgsmål, som får dit barn til at undre sig og stille spørgsmål som ”Hvorfor…?”

12. Find en mentor som rollemodel

En mentor kan give flere effektive råd og teknikker til, hvordan du kan motivere dit barn til læring.

Vi oplever, at rigtig mange familier har udfordringer med motivationen og lektielæsningen. Det kræver en tålmodig indre pædagog og et alvidende opslagsværk at give tilstrækkelig lektiehjælp til sine børn. Privat lektiehjælp kan være et tiltrængt pust i en travl hverdag, og for rigtig rigtig mange børn kan det gøre en verden til forskel.

Hurtigst muligt I eftermiddag I aften I morgen

Opsummering

Husk, at alle børn er forskellige, og hvad der virker for ét barn, fungerer måske ikke for en anden. Det er vigtigt altid at tilpasse sin tilgang og indstilling til dit barns individuelle behov og interesser.

Husk også, at motivation kan variere fra dag til dag, så det er vigtigt at være fleksibel og tilpasse dine tilgange baseret på dit barns behov og interesser. Vær tålmodig og støttende, når dit barn støder på udfordringer og barrierer. Vis interesse og vær åben.

Har du eller dit barn brug for en mentor?

Bliv kontaktet og få en uforpligtende snak med en af vores fagvejledere

Læs mere om mentorforløb

Hurtigst muligt I eftermiddag I aften I morgen

For forældre

Se alle

Sådan får I det meste ud af regnvejrsdagen
Her kommer en række lærerige aktiviteter, som hele familien kan tage d..
Sådan styrker du dit barns faglighed med bevægelse
Har dit barn svært ved at sidde stille længe nok til at kunne lave en ..
3 råd til, hvordan du hjælper dit barn ud af mistrivsel
Dit barn tilbringer en stor del af sit liv i skolen. Derfor er det vig..
5 gode råd til at hjælpe dit barn med at udvikle øget selvtillid og selvværd
Der er en masse forventninger til én, og man har selv en masse forvent..
3 lærerige aktiviteter til børn med koncentrationsbesvær
Vil du gerne have inspiration til lærerige aktiviteter for dit barn me..
10 lektieråd til dit barn med koncentrationsbesvær
Har dit barn meget svært ved at koncentrere sig under lektielæsningen?..
Sådan roser du dit barn rigtigt?
Dine rosende ord kan påvirke dit barns opfattelse af sine egne evner a..
Aktiver dit barn i påsken med leg og læring
Ååsken kan betyde både være lærerig og hyggelig på samme tid! &#x1f423..
Sådan hjælper du dit barn ud af stress
Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil føler flere og flere unge sig stre..
Boost dit barns motivation og skoleglæde med disse 3 råd
Man kan som forælder gøre brug af følgende råd for at give sit barn ru..
Sådan støtter du bedst dit barn under læseferien
Som forældre kan det være svært at vide, hvordan man bedst støtter sit..
lukke ikon

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så skriv endelig til os på info@mentordanmark.dk
Vi vender tilbage hurtigst muligt.