Intensivt eller længerevarende SPR-forløb


Bliv helt klar til både den skriftlige og mundtlige del

10 TIMER
20 TIMER
30 TIMER

Lille pakke
Intensivt og effektivt boost

3.999,-


  • Hjælp til skriftlig eller mundtlig del

Mellem pakke
Vejledning til opgave og mundtlig eksamen

6.999,-


  • Vejledning og sparring til SRP-opgaven
  • Forberedelse og mundtlig eksamenstræning
  • E-bog: Komplet guide til en god SRP

Stor pakke
Vejledning og støtte - hele vejen

9.999,-


  • Skræddersyet hjælp til hele SRP-forløbet
  • Forberedelse og mundtlig eksamenstræning
  • E-bog: Komplet guide til en god SRP
  • Beståelsesgaranti

Lille pakke – 10 timer
Til dig, der har brug for et intensivt boost - til skriveprocessen eller den mundtlige eksamen

Den lille pakke er til dig, der har en færdig problemformulering og har retning på dit projekt. Mentor hjælper dig godt i mål med skriveråd, struktur og overblik og kan sparre med dig om fx metodeafsnit og andre formalia.

Den lille pakke er også til dig, der har aflevereret dit skriftlige produkt og skal forberede din mundtlige eksamen. Mentor hjælper dig med at disponere dit oplæg, så du får alle guldkorn med, giver dig gode råd til præsentationsteknik og kan forberede dig på dialogen med eksaminator og censor.

Mellem pakke – 20 timer
Til dig, der har brug for gode råd og sparring til skriveprocessen OG den mundtlige eksamen

Den mellemstore pakke er til dig, der har en færdig problemformulering, men har brug for støtte i resten af processen - også til den mundtlige eksamen.

Mentor hjælper dig med at lægge en tidsplan, så din opgave får retning, og skriveprocessen bliver effektiv og overskuelig. I den sidste fase af skriveprocessen kan mentor læse din opgave igennem og give dig feedback, så du kan finpudse den røde tråd.

Op til den mundtlige eksamen får du hjælp til at forberede dit oplæg. Mentor kender dit projekt og ved, hvilke guldkorn du bør fremhæve. I kan evt. simulere en eksamen, hvor mentor stiller spørgsmål til dit projekt – så kan du forberede dig på dialogen med eksaminator og censor og have skarpe svar klar.

Stor pakke – 30 timer
Til dig, der har brug for et sikkerhedsnet af gode råd og faglig sparring  - hele vejen

Den store pakke er til dig, der har brug for værdifuld vejledning - helt fra begyndelsen. Mentor vejleder dig allerede i brainstormfasen og i arbejdet med din problemformulering. Mentor hjælper dig med at få retning på dit projekt, så du kommer godt fra start.

Med den store pakke får du størst mulig fleksibilitet. Mentor kan følge dig i hele processen og sparre med dig om metode, de taksonomiske niveauer etc. Mentor er også med, når opgaven skal finpudses og hjælper dig med at få formalia til at stå knivskarpt.

Forud for den mundtlige eksamen kan mentor hjælpe dig med at disponere og øve dit oplæg, så du får alle de væsentligste pointer med. Det giver overskud og selvtillid - et ideelt udgangspunkt for din eksamen.

Har I en mentor i min by?

Tjek dit nærområde her

Bemærk: SRP-perioden er en meget travl tid, og vi kan desværre ikke hjælpe alle. Derfor anbefaler vi, at du kontakter os i god tid, hvis du overvejer at få en mentor tilknyttet. Ring til os på 6161 7777 og hør, hvordan vi kan hjælpe dig. Læs vilkår for SRP-forløb her.

Få hjælp til SRP


– og ro i maven, når du skriver, afleverer og præsenterer

Personlig fagvejledning
Ønsker du at starte et forløb op, tilknyttes du en personlig fagvejleder, som spørger ind til dine fag og emner, målet for dit projekt, og hvad du især har brug for vejledning i. Med udgangspunkt i dine behov finder vi den helt rette mentor, som selv har fået topkarakterer i de fag, du skal arbejde med. Fagvejlederen er bindeleddet mellem dig og din mentor og sikrer, at I kommer godt fra start med det bedst mulige udgangspunkt.

Personlig fagvejledning som indeholder løbende kontakt og evaluering
Et SRP-forløb giver dig solid studieteknik, du har glæde af resten af din studietid

Solid studieteknik
Vi får ofte den samme feedback fra gymnasieelever, der har haft en mentor tilknyttet i arbejdet med deres SRP: Struktur, overblik og studieteknikker gør den helt store forskel. Mentor kan give mange råd til netop studieteknik. Et SRP-forløb er ikke kun værdifuldt i de uger, du udformer dit projekt. Forløbet giver dig erfaring med studietekniske og metodiske færdigheder, som du har glæde af resten af dit uddannelsesforløb.

Løbende feedback
Mentor skriver en rapport, hver gang I mødes. Du kan læse rapporterne via vores app og bruge dem som et redskab til at skabe overblik i processen. Du kan fx aftale med mentor, at I noterer, hvilke artikler/bøger du skal have læst, og hvilke afsnit du bør have færdig, til I ses næste gang. Det giver en sikkerhed at have klare aftaler i forløbet, og processen bliver ofte mere overskuelig, når den retter sig mod klart definerede delmål.

Klare delmål skaber overblik i din SRP-proces
Med hjælp fra en mentor kan du få en god og lærerig SRP-proces, som giver ro i maven

Ro i maven
Det kan føles uoverskueligt at skulle udforme og præsentere et selvstændigt projekt. Med en mentor på sidelinjen kan du få overskud. Vores mentorer kan hjælpe i alle dele af projektets faser; fra problemformulering, kildesøgning og noteteknik til læseplan, struktur og det mundtlige oplæg. Vi gør alt, hvad vi kan, for, at du har ro i maven i forløbet - og en god mavefornemmelse, når du afleverer og går til mundtlig eksamen.