Sådan forholder vi os til COVID-19 Læs mere her

Cookie- og fortrolighedspolitik

Introduktion
MentorDanmark(”vi”, ”os” eller ”vores” i det følgende) anerkender ogrespekterer brugernes privatret, når de besøgerwww.mentordanmark.dk,og behandler alle oplysninger omhyggeligt og tillidsfuldt.
En”behandling” kan være indsamling, registrering, opbevaring,brug, søgning, videregivelse og i sidste ende sletning afoplysninger.

Nårdu besøger vores website, kan der indsamles oplysninger om dig, sombruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øgeværdien af det indhold, du vil blive vist. Du kan aktivt til- ogfravælge, hvorvidt du ønsker, at der bliver anvendt cookies oghvilke specifikke cookies, der må anvendes.
Nedenfor har viuddybet hvad cookies er, hvilke oplysninger vi indsamler, til hvilketformål, hvilke tredjeparter der kan gives adgang til oplysningerneog generelle retningslinjer vedr. fortroligheden ved brugen af voreswebsite.

Cookies

Personoplysninger Generelt
Personoplysningerer alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henførestil dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi enrække sådanne informationer via fx almindelig tilgang til indhold.Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Etunikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet ellermobiltelefon, dit IP-nummer og geografisk placering. I det omfang duselv giver utvetydigt samtykke hertil og selv indtasterinformationerne behandles desuden en række personoplysninger, somtypisk vil være i forbindelse med ansøgningsprocessen viahjemmesiden til opslåede stillinger.

Formål

Dervil være et specifikt formål med indsamlingen af alle oplysninger,hvad enten det er via cookies eller via de oplysninger du selv noterevia vores hjemmeside. For beskrivelse af formålet med den enkeltecookie se cookie-bar.Såfremt det er personoplysninger du selv indtaster på hjemmesiden,vil formålet være afhængig af den enkelte situation, men vileksempelvis være for at blive kontaktet af en medarbejder fraMentorDanmark, for at lave en ansøgning online eller du vil gørebrug af vores services (få tilsendt en SRP-bog eksempelvis). Ens foralle er, at vi aldrig indhenter disse oplysninger uden et frivilligtog utvetydigt samtykke fra din side.

Periodefor opbevaring

Oplysningerneopbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen,og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige ift. detprimære formål. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen ogbaggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive engenerel tidsramme for, hvornår informationer slettes, men vihenviser til enhver tid gældende lovgivning, herunder også EU'sPersondataforordning (GDPR, General Data Protection Regulation) medvirkning fra 25/5-18, såvel som den danske Bogføringsbekendtgørelse.

Videregivelseaf oplysninger

Dataom din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikkerpå, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives tiltredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan sehvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies”ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.
Vibenytter herudover tredjeparter til opbevaring og behandling af data.Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikkeanvende dem til egne formål.
Videregivelse af personoplysningersom navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dineoplysninger en tilstrækkelig beskyttelse, hvor vi kan sikre etoverførselsgrundlag. Der vil kun forekomme overførsler afoplysninger til tredjeparter i USA, såfremt disse er certificeretigennem EU-U.S. Privacy Shield-aftalen.

Sikkerhed

Vihar truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dineoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort,fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbrugeseller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Indsigtog klager

Duhar ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler omdig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, atoplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, atder bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, derbehandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver retteteller slettet. Henvendelse herom kan ske tilinfo@mentordanmark.dk.
Hvisdu vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har duogså mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk


Udgiver
Websitetejes og publiceres af:
MentorDanmarkApS – CVR: 32318975
NørreVoldgade 21, 3. sal. 1358, København K
Telefon:61617777
E-mail: info@mentordanmark.dk
www.mentordanmark.dk