Privatundervisning der fokuserer 100% på dit barns behov Skræddersyet privatundervisning gør en forskel for fagligheden og selvtilliden

Skræddersyet privatundervisning


- gør en forskel for både fagligheden og selvtilliden

- gør en forskel for fag- og selvtilliden

Har dit barn ondt i maven hver morgen inden skole? Er dit barn bagud i skolen og trænger til et fagligt boost? Eller har dit barn behov for at dygtiggøre sig i et bestemt fag? Med privatundervisning, der fokuserer 100% på dit barns behov, skræddersyr mentoren et motiverende undervisningsforløb fyldt med faglig udvikling og aha-oplevelser.

Det skal være sjovt at gå i skole! Derfor er lysten til at lære i centrum. Undervisningen foregår i trygge rammer i jeres hjem, og vores mål er at øge den faglige selvtillid, som for mange også giver øget selvværd. Med privatundervisning giver du dit barn mulighed for at vende mavepine og mindreværd til faglig selvtillid og lyst til at lære.

Danniel Nor får lektiehjælp af Signe

Indskolingen

Jeg synes, det er meget sjovere at gå i skole, end det var før.

- Danniel Nor, 2. klasse

lektiehjælp mellemtrinnet

Mellemtrinnet
Jeg er blevet bedre i skolen, efter Marie-Louise er kommet.

- Olivia, 5. klasse

lektiehjælp udskolingen

Udskolingen
Når min mor har hjulpet mig, har jeg følt mig lidt dum.

- Maja, 8. klasse

lektiehjælp gymnasiet

Gymnasiet
Jeg kan forklare meget af det, som vores lærer spørger os om.

- Jeppe, 1. g

Har I en mentor i min by?


Tjek dit nærområde her

Tjek dit nærområde her

Har I en mentor i min by?

Tjek dit nærområde her

Sådan foregår det


Vi er med hele vejen fra behovsafklaring til succesoplevelse

Fra behovsafklaring til succesoplevelse

1. Behovsanalyse


100% fokus på dit barns behov

100% fokus på dit barns behov

Inden privatundervisningen kan begynde, udarbejder vi en behovsanalyse på baggrund af en indledende samtale med en fagvejleder, som vil spørge ind til dit barns faglige standpunkt og trivsel i skolen. Vi spørger også ind til, om dit barn har særlige behov, vi skal være opmærksomme på. Behovsanalysen giver os således et fyldestgørende grundlag for at finde den helt rette mentor. Vi sender behovsanalysen sammen med en anbefaling til forløbets længde.

Behovsanalyse, 100% fokus på dit barns behov

2. Det gode match


Vi håndplukker den helt rette mentor

Vi håndplukker den rette mentor

Allevores mentorer er certificerede topstuderende. Udover at have enstærk faglighed er mentorerne også screenet og testet på derespædagogiske færdigheder. Med afsæt i behovsanalysen håndplukkervi en af vores dygtige mentorer til dit barn. Mentoren skal først ogfremmest matche dit barns faglige udfordringer, men vi bestræber osogså på at finde en mentor, der matcher både personlighed oginteresser.

Vi håndplukker den helt rette mentor til privatundervisningen

3. Gratis første møde


Forventningsafstemning om privatundervisningen

Forventningsafstem undervisningen

Forløbstimen er jeres første møde med mentor. Den er gratis og er jeres mulighed for at se kemien an og forventningsafstemme. Her taler I med mentoren om jeres ønsker til lektiehjælpen og aftaler de praktiske detaljer for forløbet. Det er afgørende for os, at matchet er det helt rigtige, og derfor er forløbstimen et vigtigt afsæt for det videre forløb. Når den er afholdt, kan privatundervisningen og magien begynde.

Inden privatundervisningen starter, forventningsafstemmer I med mentor om forløbet

4. Magien begynder


Den faglige og personlige udvikling tager fart

Udviklingen tager fart

Med personlig og målrettet privatundervisning kan mavepine og mindreværd vendes til faglig selvtillid og lysten til at lære. Privatundervisningen finder sted i trygge rammer i jeres eget hjem. Jeres mentor skræddersyr et forløb, som tager udgangspunkt i både behov og læringsstil, så vi sikrer et motiverende læringsrum. Mentoren skriver også en rapport efter hvert møde, så du kan følge dit barns faglige og personlige udvikling på sidelinjen.

Privatundervisning skaber faglig selvtillid og lyst til at lære