Grundet COVID-19 anbefaler vi online lektiehjælp. Læs mere her

Lektiehjælp i tysk


Vi skræddersyr et forløb ud fra jeres behov

Den tyske grammatik er en vanskelig størrelse, mener mange. Ikke desto mindre er grammatikken logisk bygget op, og med en fokuseret indsats kan alle og enhver lære at mestre de mange regler og sproglige systemer. Hos MentorDanmark har vi samlet et netværk af dygtige tyskmentorer, der underviser i tysk på alle niveauer og i alle emner.

Vores mentorer kan eksempelvis hjælpe med:

  • Udtale
  • Læsning
  • Grammatik

Vi har gjort en stor indsats for at finde de bedste mentorer i faget, og alle vores mentorer har selv fået topkarakterer i tysk. Samtidig er vores mentorer dygtige formidlere, der brænder for at gøre en forskel. Det er desuden vores erfaring, at en-til-en-relationen mellem mentor og elev skaber en tryg ramme, der gør det nemmere at få hul på at tale sproget og knække koden til det tyske sprog.

Kontakt os
Ring til os på 61 61 77 77 eller læg dit nummer i kontaktboksen – vores fagvejledere sidder klar til at hjælpe og afdække jeres behov, så vi kan finde den helt rette tyskmentor, som kan gøre dit barn tryg ved at tale et fremmedsprog og motiveret for at styrke sine sproglige evner.

Lær tysk gennem leg og spil


Undervisning skræddersyet til dit barn

Lektiehjælp igennem bevægelse

Pædagogik er et centralt tema her hos MentorDanmark, og vores pædagogiske grundlag bygger på, at forskning viser, at der findes 4 typer af læringsstile: Kinæstetisk, taktil, auditiv og visuel. Det lærer vores mentorer, så de kan tilpasse deres undervisning efter det enkelte barn. Inden et forløb starter, vil vi hjælpe med at vurdere dit barns læringsstil. Her kommer lidt om hver stil.

Hvis dit barn er kinæstetisk orienteret, vil han/hun blive undervist i tysk gennem bevægelse, hvor der er mulighed for at bruge krop og sanser. Det kan for eksempel være at øve tyske bøjninger, mens der sjippes, spilles fodbold eller andet aktivt.

Hvis dit barn er taktilt orienteret, vil dit barn lære tysk bedst ved at bruge sine hænder og følesans. Det kan for eksempel være ved at øve tyske gloser med et vendespil. Så får han/hun nemlig mulighed for at bruge hænderne til at suge ny viden til sig.

Mange mentorer laver selv deres eget vendespil, så spillet er målrettet lige præcis til dit barn. Skal dit barn eksempelvis lære om køretøjer eller tysk kultur, kunne et vendespil være opbygget med de tyske ord på halvdelen af brikkerne og de tilsvarende billeder på den anden halvdel.

Lektiehjælp igennem visualisering

Hvis dit barn er auditivt orienteret, vil han/hun lære tysk bedst ved at få nyt stof forklaret mundtligt. Her kan små dialoger på tysk være en god måde for dit barn at lære et svært sprog på.

Hvis dit barn er visuelt orienteret, vil dit barn lære tysk bedst ved at få ny viden illustreret og vist. Det kan for eksempel være en fordel at inddrage en tavle i undervisningen, fordi dit barn på den måde kan se det nye stof foran sig. For eksempel vil mentoren bruge tavlen til at opdele forskellige tyske ord i ordklasser eller til at få vist bøjninger af tyske ord visuelt.

Ofte får mentor og mentee en tæt relation, så der skabes et trygt miljø, hvor der er plads til både fejl og succeser. Dét er rigtig givende, når det drejer sig om et sprog som tysk, hvor mange kan føle sig på glat is og være stærkt udfordret.

Skal dit barn have lektiehjælp?


Få skræddersyet lektiehjælp i tysk

Jeg forsøgte at lave nogle alternative undervisningsmetoder og finde ud af, hvad Frederik interesserer sig for.

-Lea, mentor til Frederik i 5. klasse

Tysk kan om noget være et fag, som kan slå en elev ud og resultere i manglende skoleglæde. Men så er det godt, at dit barn kan få en tyskmentor, som kan hjælpe med at skabe fornyet motivation og skoleglæde.

Alle vores mentorer er klædt på til at læse den enkelte mentee og opbygge undervisningen, så den passer til lige netop det pågældende barn. Vores mentorer er kreative, så de kan engagere selv den mest skoletrætte elev og gøre tysk til en leg at lære.