Gymnasieelev har svært ved lektierne
For forældre
Læsetid: 10 min.
4. oktober 2022
Isabella Arnsted
Mentor

5 gode råd til at hjælpe dit barn med at udvikle øget selvtillid og selvværd

Vores bedste værktøjer til dig, der oplever behov for at styrke dit barn

I dag oplever mange unge manglende selvtillid og selvværd, særligt når det kommer til de områder, hvor det forventes, at man præsterer på en bestemt måde. Vores samfund har udviklet sig til, at vi efterhånden konstant er eksponeret over for hinanden, og dermed er det blevet meget nemmere at sammenligne sig selv med andre. Det kan opleves særligt svært for et ungt menneske at føle, at der er mange idealer, man skal leve op til, og disse idealer kan indlejres hos dit barns hjerne og få dem til at tænke over, hvem de er som individ, hvordan de ser ud, og om man er tilstrækkelig nok.

Der er altså rigtig mange forventninger til unge mennesker i dag, og ikke mindst får unge mennesker flere og flere forventninger til sig selv.

Formålet med denne artikel er, at vi ønsker at klæde dig, som forældre, godt på til, hvordan du kan imødekomme dit barn, hvis du oplever, at de måske ikke føler sig tilstrækkelige nok eller er blevet udbrændte.

Selvværd og selvtillid – hvad er det?

Det kan virke banalt at skulle gennemgå, hvad selvværd og selvtillid er. For en sikkerhedsskyld vil jeg kort gennemgå disse begreber, da det er vigtigt at kunne skelne mellem disse, da de baseres på vidt forskellige følelser. Dog er det vigtigt at styrke begge, da de i samspil kan forstærke eller forværre hinanden.

En overordnet måde at skelne mellem disse to begreber er, at selvværd handler om følelsen af den, man er. Selvtillid handler mere om det, man gør. Selvtillid dækker altså over følelsen om, at man stoler på sine egenskaber og kvaliteter. Det er dermed troen på, at det man gør, er godt nok, og dermed giver selvtillid en oplevelse af kontrol over sit eget liv. Som førnævnt er der i højere grad tendens til, at unge mennesker sammenligner sig selv med andre, og dermed kan ens selvtillid nemmere påvirkes, hvor en utilstrækkelighedsfølelse opstår.

Selvværd handler om den måde, vi opfatter os selv på. Når man har et ”godt selvværd”, betyder dette, at man tror på, at man er god nok, præcis som man er. Det vil sige, at ved et godt selvværd opstår følelsen af, at man værdsætter sig selv.

Det er vigtigt at huske på, at både selvtillid og selvværd kan svinge op og ned i tide og utide, og man kan opleve perioder, hvor det ene er højere end det andet. Grundlæggende er det vigtigt at have et generelt højt niveau af begge, fordi det giver en samlet følelse af, at man som individ er værdig og dermed styrke den generelle mentale sundhed.

Hvordan styrker jeg mit barns selvværd og selvtillid?

I teenageårene kan det være ekstra vigtigt, at du støtter dit barn. Når man kommer i puberteten, er der rigtig mange hormoner, der flyder rundt i kroppen, og det kan forstærke alle følelser – positive som negative. Det er også vigtige år for dit barns dannelse, så derfor er det vigtigt at sikre sig, at ens barn har et robust grundlag til at stå imod livets skavanker – og her er selvværd og selvtillid særlig centralt.

Vi har udarbejdet 5 konkrete råd til, hvordan du kan styrke dit barns selvværd og selvtillid. Vigtigt er at huske på, at ethvert individ er unikt, og derfor kan disse råd ikke nødvendigvis være de korrekte værktøjer til netop dit barn. Derfor plæderer vi for, at det absolut vigtigste redskab til at støtte dit barn er en god kommunikation. Hvad føler de, og hvad kan du gøre for at hjælpe dem?

1. Anerkendelse

Forskning peger på, at anerkendelse er centralt i forhold til at udvikle en robust selvtillid og selvværd. Du kan give anerkendelse til dit barn ved at rose vedkommende for både hvem, han/hun/de er, men også for de ting, som vedkommende gør. Hvis du anerkender dit barn, vil de også have nemmere ved at anerkende sig selv.

2. Vær en god rollemodel

Anerkendelse af dig selv er også vigtigt. Hvis du taler grimt om dig selv, lærer du dit barn, at det er okay at tale dårligt om sig selv, og dette er kontraproduktivt i forhold til at styrke dit barn. Derfor er det også en god ide at sige konstruktivt fra, hvis du hører dit barn tale for kritisk om sig selv.

3. Samvær

Lad dit barn vide, at du altid er der for dem. Hvad enten dette er at lytte til dem, tale med dem, komme med løsningsforslag mv. Det er vigtigt for dit barn at føle, at vedkommende ved, hvor de har dig.

4. Udøv taknemmelighed

Nogle gange kan de dårlige aspekter af livet fylde for meget. Når man sidder i sådanne følelsessituationer, kan det være rigtig svært at få øjnene op for, hvornår og hvordan livet kan føles godt. Her er taknemmelighed et rigtig godt værktøj til, at man får opbygget noget glæde. En konkret øvelse kan være, at dit barn hver dag skriver to ting ned, som han/hun/de er taknemmelig for ved sig selv, sit liv eller sine handlinger.

5. Fejl er okay

Lær dit barn, at det er okay at begå fejl, og at man bare kan prøve igen. Det kan styrke dit barns selvværd og selvtillid, hvis man viser vedkommende, at de kan præcis det, de ønsker, og at du støtter dem i at blive ved med at prøve. Alt behøver ikke at handle om perfekt præstation, og der må du igen indgå i en rollemodel for at vise dit barn, at deres værd består af mere end succesoplevelser.

Husk på at livet er en proces, og at dagens samfund nemt kan overstimulere dit barn. Giv ikke op, din rolle som forælder er særlig værdifuld, også hvis dit barn bliver vred, eller at du føler, at du får for mange grå hår før tid grundet deres uretfærdighed.

For forældre | 8. september 2019
Sådan får I det meste ud af regnvejrsdagen
Det danske vejr forbindes ofte med lange og kolde regnvejrsdage, hvor ..
For forældre | 21. september 2023
Sådan motiverer du dit barn til læring
Motivation handler om at have lyst. Kunsten at optimere indlæring hand..
For forældre | 12. august 2018
Sådan styrker du dit barns faglighed med bevægelse
..
For forældre | 15. september 2019
3 råd til, hvordan du hjælper dit barn ud af mistrivsel
Dit barn tilbringer en stor del af sit liv i skolen. Derfor er det alf..
For forældre | 2. november 2020
3 lærerige aktiviteter til børn med koncentrationsbesvær
Vil du gerne have inspiration til lærerige aktiviteter for dit barn me..
For forældre | 2. oktober 2023
10 lektieråd til dit barn med koncentrationsbesvær
Har dit barn meget svært ved at koncentrere sig under lektielæsningen?..
For forældre | 6. marts 2017
Sådan roser du dit barn rigtigt?
Al ros er ikke god ros: Dine rosende ord kan påvirke dit barns opfatte..
For forældre | 14. april 2019
Aktiver dit barn i påsken med leg og læring
Påsken er over os, og det betyder masser af hygge. Men påsken kan også..
For forældre | 17. april 2019
Sådan hjælper du dit barn ud af stress
Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil føler flere og flere unge sig stre..
For forældre | 30. november 2023
Boost dit barns motivation og skoleglæde med disse 3 råd
Der er en sørgelig tendens i tiden til, at nyheder om børns mistrivsel..
For forældre | 20. maj 2019
Sådan støtter du bedst dit barn under læseferien
Som forældre kan det være svært at vide, hvordan man bedst støtter sit..

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så udfyld dit spørgsmål og mail nedenfor, så vi vender tilbage inden for 24 timer.

Tusinde tak for dit spørgsmål.

Vi vender tilbage på telefon eller mail inden for 24 timer.
Du er altid velkommen til at ringe direkte til os på 61 61 77 77.