Mentor kommer hjem til elev Mentor kommer hjem til elev

Skræddersyet hjælp i samfundsfag

Kom igennem gymnasiet med kvalitetssikret og motiverende ung-til-ung undervisning

Samfundsfag i gymnasiet

Samfundsfag i gymnasiet koncentrerer sig om politik, økonomi, sociologi og international politik. Det er fire meget forskellige emner, hvor nogle af områderne vil være nemmere for nogle end andre. Det kan være udfordrende både at forstå, hvordan inflation og arbejdsløshed hænger sammen, og samtidig være helt skarp på teorierne i sociologi om senmodernitet.

Vores mentorer i samfundsfag har alle afsluttet faget i gymnasiet med topkarakterer. De brænder for at lære fra sig og give den glæde videre til samfundsfag, som de selv har oplevet. Mentorerne kan hjælpe, uanset om du har samfundsfag på C-, B- eller A-niveau, og om det er det skriftlige eller mundtlige, som du kæmper med.

Mentor forklarer

Start her

Bliv kontaktet inden for 24 timer

Telefonnummer

Vores mentorer kan eksempelvis hjælpe med:

  • Fordelingspolitik
  • Keynesiansk økonomisk teori 
  • Bourdieus teori om habitus
  • EU's opbygning
  • Samfundsvidenskabelige metoder

Tips og tricks til samfundsfag i gymnasiet