Sara cottle n Brf R Tuc Frs unsplash Sara cottle n Brf R Tuc Frs unsplash

Sjov lektiehjælp i biologi

Giv dit barn glæden ved læring tilbage med lektiehjælp, som er skræddersyet efter dit barns behov og foretrukne måde at lære på

Biologi i grundskolen

I grundskolen er der mange, der synes, det er svært pludselig at skulle have en masse naturvidenskabelige fag. De naturvidenskabelige fag, heriblandt biologi, adskiller sig metodisk meget fra de fag, som dit barn tidligere har haft i grundskolen. Derfor giver det god mening at få hjælp af en erfaren biologimentor, der har helt styr på alt det nye i biologi.

På det almene gymnasium, stx, har langt de fleste elever biologi, og vil dit barn have en teknisk studentereksamen, er det ligefrem obligatorisk. Derfor er det en god idé at få hjælp allerede i grundskolen, hvis biologi er en udfordring for dit barn. Dermed bliver det nemlig meget nemmere at følge med i skolen senere, og man undgår, at biologi udvikler sig til at blive et hadefag.

Bliv kontaktet inden for 24 timer!

Vores mentorer kan eksempelvis hjælpe med:

  • Livet i et vandløb
  • Kroppens opbygning
  • Cellers opbygning og respiration

Ekspertudviklet biologi lektiehjælp

Gyldendal er Danmarks største udbyder af læringsmateriale til folkeskoler og gymnasier. Vi er glade for at være en del af Gyldendal, da det betyder, at alle vores mentorer har adgang til mere end 1.000 stykker fagmateriale, så vi er sikre på, at vores biologi lektiehjælp er af allerhøjeste kvalitet. Med Gyldendal i ryggen kan vi tilbyde lektiehjælp i biologi, der ikke bare er skræddersyet, men som også har en tung faglig dybde.

Skræddersyet undervisning med en legende tilgang

MentorDanmarks pædagogiske grundlag bygger på de fire læringsstile: kinæstetisk, taktil, auditiv og visuel. Hos os får dit barn testet sin læringsstil, og alle vores mentorer har fået undervisning i at basere undervisningen på læringsstilene, så lektiehjælpen er tilpasset dit barns måde at lære på. Nogle børn lærer for eksempel ved at bevæge sig og har brug for at bruge hele kroppen og deres sanser i undervisningen. Så kan man for eksempel sjippe, imens man øver formlen for fotosyntese, eller kaste en bold og skiftes til at nævne forskellige byggedele i en plantecelle. Vores mentorer har også selv en masse gode idéer til lege og aktive måder at lære på i biologi.

En anden gruppe af børn lærer derimod bedst ved at bruge følesansen, og det er nærmest, som om de suger biologilæringen ind gennem deres hænder. Hvis dit barn lærer bedst ved at bruge hænderne undervejs, fungerer vendespil, hvor man skal matche begreber med deres betydninger, eller papirlapper med dele af formler på, som skal samles i rigtig rækkefølge, supergodt.

Man kan også tale biologien igennem og give en mundtlig forklaring på processerne i celler eller forklare forskellen i opbygningen af en plante- og dyrecelle. Man kan også tage en samtale om hvilke dyr, der lever i danske vandløb, og hvordan man ud fra biodiversiteten i en å kan sige noget om mængden af ilt i vandet. Samtalerne kan derefter passende understøttes af illustrationer, der giver dit barn mulighed for direkte at se, hvordan processerne i en celle fungerer, eller hvordan man skal skrive formlen for fotosyntese op.

Mentor hjaelper elev