Sådan får I styr på matematikken

Matematikvanskeligheder er ganske udbredt blandt danske skoleelever. Faktisk har op mod hver femte danske skoleelev problemer med at forstå og arbejde med matematik.

Der kan være mange forklaringer på, hvorfor dit barn oplever matematik som en svær størrelse. Nogle har af forskellige årsager ikke fået lært sig matematik. Det kan både handle om selve matematikfaget, men det kan også være et spørgsmål om generelle vanskeligheder i skolen, manglende motivation eller noget helt tredje, som gør, at eleven oplever problemer i matematik.

For 6 % af eleverne med matematikvanskeligheder, kan der være tale om talblindhed, hvor den mest ekstreme grad af talblindhed går under navnet dyskalkuli.

Talblindhed og dyskalkuli er vanskeligheder ved basisforståelse for tal og simple regnestykker. Barnet kan fx have problemer med tidsfornemmelsen, højre-venstre, skemaer og rækkefølger. Det kan også være svært at huske, skrive eller forstå tal. Fx kan der snige sig ekstra 0 ind i 184, så barnet i stedet skriver 1084.

-

I dette indlæg giver vi dig forskellige tips til, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du kan hjælpe dit barn til at blive mere sikker i matematikkens fire regnearter; plus, minus, gange og division.

De gode vaner starter allerede ved plus og minus

Plus (+) er den første regneart, dit barn vil møde i skolen. Når du hjælper dit barn, er det vigtigt at spørge ind til, hvad han/hun faktisk gør. Skriv dit barns forklaringer ned på en seddel, og find sedlen frem igen, når I skal lave matematik fremadrettet. Ved at bruge barnets egne ord kan du hjælpe dit barn til lettere at genkalde sig, hvad I gennemgik sidste gang.

Gode vaner og struktur er med til at skabe overblik og ro for dit barn. Skriv tallene pænt over hinanden, og tegn streger med en lineal. På den måde klæder du også dit barn på til andre regneformer.

Børn lærer forskelligt, og derfor bør du gøre dig overvejelser om, hvordan matematikken bedst kan matche dit barns læringsstil. Matematik behøver nemlig ikke kun foregå på et stykke papir. I kan fx lave en tallinje ude på vejen, hvor dit barn skal finde ud af, hvilken vej man går, når man lægger til eller trækker fra. Tjek også 3 sjove matematiklege, hvis I mangler inspiration.

Dit barn vil møde minus (-) allerede i første klasse eller starten af anden klasse. I skolen har dit barn nok hørt, at minus er at trække fra eller finde forskellen mellem to tal.

Når du skal introducere minus til dit barn, kan I lave en bunke af fysiske ting på bordet. Det kan fx være mønter. Herefter beslutter I jer for et beløb, I vil trække fra den samlede bunke af mønter. På den måde får dit barn en idé om, hvad minus betyder. I kan også kigge på tilbudsaviser og sammen finde ud af, hvor meget man kan spare. På den måde får dit barn også set én af mange nyttige aspekter ved matematikken.

Når dit barn føler sig mere sikker, kan I begynde at lave egentlige regnestykker. Start med papir, hvor I kan skrive ned og gå forsigtigt frem. Når dit barn føler sig mere sikker, kan I prøve at øve det mundtligt. Fx kan du spørge dit barn;

”Hvis jeg har 20 is i fryseren, og både du, far og jeg skal have en is, hvor mange er der så tilbage i fryseren?”.

På den måde bliver det også sjovere at regne - især hvis der faktisk er is på menuen ;).

Grundregler og smutveje til at gange

Dit barn møder gange ( x ) i slutningen af indskolingen. At gange vil for mange børn være et nyt koncept, så det er vigtigt at have tålmodighed, være vedholdende og pædagogisk. Når du skal forklare dit barn, hvad det vil sige at gange, kan det være lettere at forstå, hvis det bliver forklaret som en måde at lægge det samme tal sammen flere gange - fx fem to gange.

Mange skoler bruger tabeller, når børnene skal lære at gange. Men for nogle børn med matematikvanskeligheder kan det virke uoverskueligt at kigge ned over en tabel med 100 forskellige tal. Sammen kan I prøve at bryde tabellen op, så den bliver mere overskuelig. Her kan du fx fortælle dit barn;

  • At når man ganger et hvilken som helst tal med 0, så er resultatet altid 0
  • Alle tal, der bliver ganget med 1, ændrer sig ikke
  • Ganger man med 2, er resultatet altid det dobbelte af tallet
  • Når du ganger med 10, tilføjer man et ekstra nul.

I kan også farvelægge tabellerne, så de bliver lettere at differentiere fra hinanden.

Regnestykkerne bliver hurtigt sværere, så prøv at splitte dem op i lettere regnestykker. Et regnestykke som 26 gange 235 kan I dele op, så det først er;

6 x 200. Så tager I 6 x 5. Til sidst kommer så 6 x 30. Samme formel gentager I med 20'erne; 20 x 200, 20 x 5 og til sidst 20 x 30. Herefter lægges tallene sammen.

Find favorit-metoden til at dividere

Dit barn vil møde division ( / ) på mellemtrinet. Division vil sige at opdele i lige store portioner. Ligesom med gange kan det være lettere for barnet at lykkes med regnestykket, hvis det bliver delt op. Det er ofte nyttigt, hvis du som forælder har papir og blyant klar. På den måde kan du nemlig visualisere regnestykket for dit barn. Det kan også være en hjælp, hvis I kan bruge fysiske genstande - fx mønter.

Er regnestykket fx 25 divideret med 5, kan I lave fem felter, hvor barnet skal fordele pengene ligeligt.

Du kan udvide øvelsen med dit barn ved at bruge flere mønter og dele ud i flere portioner.

Der findes flere forskellige metoder til at dividere, og det er op til læreren at beslutte, hvilken han/hun vil lære børnene. Som forælder er det en god ide at sætte dig ind i, hvad dit barn har fået at vide i skolen – så kan du nemlig forsøge at støtte barnet i den samme metode. Eller alternativt kan du forklare dit barn, at der findes flere metoder, og at du nu vil forklare en anden metode.

Den Gamle-metode at dividere på, kan muligvis være svære at forstå for et barn med matematikvanskeligheder. Der er nemlig flere synlige tal og steps, inden man når til resultatet. Hvis dit barn let bliver forvirret over at se mange tal, kan det være, at du skal prøve en anden metode.

Vi har fundet en video på YouTube med den Gamle-metode, Slikkepinde-metoden og Brøk-metoden. Alle tre metoder er lige gyldige, så der er frit valg.

Du kan eventuelt forsøge at vise dit barn de tre forskellige metoder. Dit barn vil garanteret have en favorit, og så kan I aftale at holde jer til den i fremtiden. Måske dit barn ovenikøbet vil få en ’aha-oplevelse’, fordi kun én af metoderne er blevet gennemgået i skolen.

Godt begyndt er halvt fuldendt!

Et sidste godt råd, som du kan bruge på alle klassetrin, er at give dit barn succesoplevelser. Når vi lykkes med noget, giver det ekstra motivation til at fortsætte med at dygtiggøre sig. Det gælder også med matematik. En idé er at spørge læreren, hvilket tema de skal i gang med i klassen – sammen med dit barn kan du dermed tage forskud på de mest basale dele af temaet, hvilket kan give dit barn en følelse af at være med fra start.

Vi håber, I føler jer lidt bedre klædt på til, hvordan man kan gå til de fire regneformer derhjemme, og at de forskellige metoder kan være med til at gøre dit barn mere sikker på sig selv i matematiktimen.

Maiken, kommunikationsmedarbejder
Maiken er kommunikationsmedarbejder i kommunikationsafdelingen. Hun har fokus på at skabe relevant og givende læsestof til elever og forældre.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Skriv dig op og få de nyeste blogindlæg på mail. I den første mail du får, kan du vælge de emner, som interesserer lige netop dig.