Glad mentor Glad mentor

Lektiehjælp i Tårnby til dit barn

- undervisning med materialer fra Gyldendal

Mentor bruger vendespil under lektiehjaelp

Lektiehjælp i Tårnby

Vores mentorer i Tårnby kan hjælpe dig

Har dit barn brug for at genfinde skoleglæden og lysten til at lære? Hos MentorDanmark er vores mission at hjælpe børn og unge med faglige udfordringer gennem skræddersyet lektiehjælp. Vores mentorer i Tårnby og omegn står klar til at hjælpe dit barn, hvad end der er tale om tyske verber, digtanalyser eller brøker.

Vores mentorer er topstuderende, og de har alle fået karaktererne 10 eller 12 i de fag, de underviser i. Mange af dem læser en videregående uddannelse på især Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Til vores store mentorteam har vi også håndplukket de bedste gymnasieelever fra Tårnby Gymnasium og HF. Alle vores mentorer er passionerede og elsker at gøre en forskel for børn og unge.

Mød en mentor

Anna er en af vores dygtige mentorer hos MentorDanmark. For Anna er det altafgørende, at hun har en tæt relation til den eller de elever, hun underviser. Det er det nære forhold, som gør, at undervisningen virkelig får lov til at blomstre. Som Anna selv siger: ”Man kan se, at de lige pludselig begynder at spire. Så tror jeg også, at det spirer lidt inde i mig.”

Mentor hjaelper elev under lektiehjaelp på computeren, horisontalt

Undervisning med en ligesindet

Ung-til-ung-koncept

Vi er meget stolte af vores skræddersyede en-til-en-koncept, som har hjulpet mange børn og familier. Mentorerne er meget bevidste om, at ikke to børn er ens, og de tilpasser derfor undervisningen efter den enkeltes behov, interesser og foretrukne læringsmåde. Mentor og elev er aldersmæssigt tæt på hinanden, og undervisningen er derfor ung-til-ung. Det gør, at de kan relatere til hinanden, og at undervisningen altid foregår i øjenhøjde.

En mentor fungerer som en rollemodel og som en faglig og personlig støtte, hvilket er unikt, fordi mentor er autoritær og relaterbar på samme tid. Vi har erfaret, at det er en stor fordel, fordi mentor ved, hvilke udfordringer et barn og et ungt menneske kan stå overfor. Jeres mentor sidder eller har lige siddet på skolebænken og har undervisningsfagene i frisk erindring. Dertil har mange af mentorerne også gemt deres egne noter fra gymnasiet, som kan tages i brug i undervisningen. De har også fagmateriale fra Gyldendal til rådighed, hvor der er masser af opgaver at tage fat i.

Vi hjælper i alle fag

Se vores mest efterspurgte her
Grundskolen
Gymnasiet
Gymnasieelev har svaert ved lektierne

Undervisning i Tårnby og omegn

– hvor og hvornår det passer jer

Undervisningen vil typisk foregå i hjemmet i Tårnby, men det er også muligt at flytte lektiehjælpen uden for hjemmet. Hvis dit barn har brug for ro og motiverende omgivelser, kan undervisningen flyttes til Tårnby Hovedbibliotek med mange brugbare faciliteter. Har dit barn derimod brug for plads til store armbevægelser, kan lektiehjælpen flyttes udendørs – for eksempel til Byparken eller Travbaneparken.

Vores mentorer er meget fleksible, når det kommer til, hvor og hvornår undervisningen skal foregå. De fleste familier foretrækker en fast ugedag til lektiehjælp, da det giver barnet genkendelighed og rutine. Men vi ved også, at mange familiers hverdag er tætpakket, så for nogle giver det bedre mening at variere fra uge til uge, således undervisningen kan være onsdag den ene uge og lørdag den næste. Det har vores mentorer selvfølgelig forståelse for, og ved første møde aftaler I nærmere omkring, hvor og hvordan undervisningen skal foregå.

Andres erfaringer

Se hvorfor 4 ud af 5 vælger os

Danniel Nor

“Jeg synes, det er meget sjovere at gå i skole, end det var før.”

Olivia

“Jeg er blevet bedre i skolen, efter Marie-Louise er kommet.”

Maja

“Når min mor har hjulpet mig, har jeg følt mig lidt dum.”

Jeppe

“Jeg kan forklare meget af det, som vores lærer spørger os om.”

Fagvejledningen sidder klar

Fagvejlederne sidder klar ved telefonerne

– klar til at finde det helt rette match

Når I ringer ind til MentorDanmark, får I en af vores dygtige fagvejledere i røret. I vil her få en snak om dit barns faglige udfordringer, motivation for at gå i skole, fritidsinteresser og lignende. Herefter vil I få en personlig fagvejleder tilknyttet, som går i gang med at finde den helt rigtige mentor til dit barn.

Fagvejlederen vil i sin søgning selvfølgelig kigge efter faglighed og geografi, men vi vægter også personlighed, interesser og foretrukne læringsstil højt. På den måde får I de bedste forudsætninger for et godt mentorforløb med fokus på læring og progression.

Når jeres personlige fagvejleder har fundet jeres rette mentormatch, går forløbet i gang. Fagvejlederen vil desuden stå for løbende at følge op på forløbet og dermed sikre sig, at undervisningen går godt, og at I er tilfredse med det hele

Bliv kontaktet inden 24 timer

Telefonnummer