Velkomstpakken

For at skabe de bedste rammer for opstart af forløb til 1.-6. klasse i dansk, matematik og/eller engelsk har vi udviklet en velkomstpakke med forskellige læringselementer. De kan bruges til det første møde, men selvfølgelig også igennem hele forløbet. Velkomstpakken er sammensat ud fra et didaktisk og pædagogisk princip om god, varierende og motiverende undervisning.

Pakken indeholder:

  • mål- og delmålsark, som I udfylder sammen med mentor. Det gør mål og delmål synlige for alle
  • diverse materialer, der kan bruges i undervisningen
  • et fagspecifikt Piranahæfte udviklet af Gyldendal. Hæftet indeholder opgaver og træning, der kan bruges første gang, mentor er på besøg. Det gør det nemmere for mentor at afkode jeres barns behov og udfordringer og dermed fokusere hjælpen bedst muligt. Hæftet kan derudover bruges som ekstra materiale, hvis lektierne slipper op