Mentor og mentee går Mentor og mentee går

Styrk dit barns faglighed

- få lektiehjælp fra en mentor

Lektiehjaelp i oejenhoejde med ung-til-ung-undervisning

Lektiehjælp i Rødovre

En dygtig mentor fra Rødovre står klar

Oplever dit barn faglige udfordringer i et eller flere fag? MentorDanmark tilbyder skræddersyet lektiehjælp, og vi har flere mentorer fra Rødovre, som gerne vil hjælpe dit barn med at få skoleglæden tilbage.

Vi har flere mentorer fra forskellige universiteter nær Rødovre blandt andet Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Desuden har vi nogle af de dygtigste elever fra blandt andet Rødovre Gymnasium som vores mentorer. Alle vores mentorer har fået enten 10 eller 12 i de fag, som de underviser i, og deres faglige niveau er derfor sikret. Derudover tester vi løbende vores mentorer på deres pædagogiske evner, så vi er sikre på, at I får den bedste lektiehjælp til jeres barn.

Mød en mentor

Anna er en af vores dygtige mentorer hos MentorDanmark. For Anna er det altafgørende, at hun har en tæt relation til den eller de elever, hun underviser. Det er det nære forhold, som gør, at undervisningen virkelig får lov til at blomstre. Som Anna selv siger: ”Man kan se, at de lige pludselig begynder at spire. Så tror jeg også, at det spirer lidt inde i mig.”

Mentor hjaelper elev med lektierne

Lektiehjælp af en ung mentor

Nærhed og nærvær

Konceptet hos MentorDanmark er en kombination af en-til-en-undervisning og ung-til-ung-undervisning. Dette giver lektiehjælp i øjenhøjde, da mentoren selv ikke er meget ældre end eleven. Vores mentorer er som oftest mellem 17 og 30 år og kan derfor nemt relatere til nogle af de udfordringer, som hører med til at gå i skole.

Den nære relation, som opstår mellem mentor og mentee, betyder også, at lektiehjælpen kan skræddersyes. Mentoren vil hurtigt opdage, hvis opgaverne eksempelvis skal være mere visuelle, eller hvis undervisningen skal foregå udendørs. Her byder Rødovre på flere gode muligheder blandt andet Damhussøen, hvor man kan øve sig i tyske gloser om naturen.

Det er vigtigt, at vores mentorer ikke kun er en lektiehjælper, men også en rollemodel som eleven kan spejle sig i. Vores mentorer ønsker, at de fag, som de er glade for, også kan blive til yndlingsfag hos andre. Hvis eleven kan opnå en identifikation hos mentoren, kan dette blive til motivation for at blive dygtig til et fag.

Vi hjælper i alle fag

Se vores mest efterspurgte her
Grundskolen
Gymnasiet
Mentor hjaelper elev med matematik under lektiehjaelp

Undervisning i nærmiljøet

Den gode læringsproces

Lektiehjælpen vil oftest foregå to timer hver uge. På den måde sikres der stabilitet i forløbet og en genkendelse hos eleven. Hvis det ikke fungerer i et presset skema, kan man selvfølgelig også have skiftende ’lektiehjælpsdage’.

Som regel er undervisningen hjemme hos familien selv i trygge omgivelser. Hvis undervisningen skal foregå andre steder, byder Rødovre heldigvis også på det. Man kan for eksempel fordybe sig i lektierne på Rødovre Bibliotek eller gå en tur op til Schweizerdalsparken, hvis undervisningen skal foregå i det fri. Vores mentorer i Rødovre kender sikkert til endnu flere gode steder, hvor en god læringsproces kan finde sted.

Andres erfaringer

Se hvorfor 4 ud af 5 vælger os

Danniel Nor

“Jeg synes, det er meget sjovere at gå i skole, end det var før.”

Olivia

“Jeg er blevet bedre i skolen, efter Marie-Louise er kommet.”

Maja

“Når min mor har hjulpet mig, har jeg følt mig lidt dum.”

Jeppe

“Jeg kan forklare meget af det, som vores lærer spørger os om.”

Elev spejler sig i mentor

Professionel fagvejledning

Få råd og vejledning om et mentorforløb i Rødovre

MentorDanmarks fagvejledning sidder klar ved telefonerne i både hverdage og weekender. Når I ringer ind, er det dem, som I vil have første kontakt med. I vil få tilknyttet en fast fagvejleder, som vil spørge ind til jeres barns mål, ønsker, faglighed og interesser. På den måde sikrer vi, at I får den rigtige mentor til jeres barn. Vores fagvejledning laver opfølgninger før, under og efter forløbet. Vi sikrer derfor, at alt forløber, som det skal. Det er også fagvejledningen, som både I og mentoren kan ringe til, hvis der opstår spørgsmål undervejs i forløbet.

Bliv kontaktet inden 24 timer

Telefonnummer