To personer laver matematikopgaver To personer laver matematikopgaver

Har dit barn brug for hjælp til lektierne?

Vores mentorer i Holstebro står klar

Glad elev, der faar lektiehjaelp i tysk med mentor

Tilpasset lektiehjælp

Med en dygtig mentor fra Holstebro

Har dit barn brug for lektiehjælp i Holstebro? MentorDanmark har mentorer i hele området og kan skaffe jer en motiverende lektiehjælper, uanset om I bor midt i Holstebro, Måbjerg, Halgårde, Simonstrup eller et andet område nær Holstebro.

Mange af vores dygtige mentorer går til dagligt på Holstebro Gymnasium og er udvalgt på grund af deres høje kvalifikationer inden for pædagogik. Derudover kan vi garantere fagligheden hos vores mentorer, alle vores mentorer har nemlig fået testet deres pædagogiske evner inden ansættelse og har 12 eller 10 i alle fag, de underviser i.

Vores mentorer bliver matchet med elever på baggrund af geografi, men det er lige så vigtigt for os, at dit barns personlighed, læringsstil og interesser passer med vores mentor, så forholdet mellem mentor og elev bliver godt både lærings- og personlighedsmæssigt.

Mød en mentor

Anna er en af vores dygtige mentorer hos MentorDanmark. For Anna er det altafgørende, at hun har en tæt relation til den eller de elever, hun underviser. Det er det nære forhold, som gør, at undervisningen virkelig får lov til at blomstre. Som Anna selv siger: ”Man kan se, at de lige pludselig begynder at spire. Så tror jeg også, at det spirer lidt inde i mig.”

Mentor hjaelper elev

En ung-til-ung-relation, der skaber nærhed

Mentor underviser og inspirerer dit barn

Hos MentorDanmark er størstedelen af vores ansatte 17-30 år gamle. Mentorernes unge alder er en styrke på flere planer, for ikke nok med, at den lille aldersforskel skaber grobund for god kemi, så kan mentorerne også tydeligt huske deres eget folkeskole- og gymnasiepensum. Dermed har vores unge mentorer de bedste rammer til at skabe undervisning, der skaber nærhed og skoleglæde.

Samtidig er rollefordelingen mere klar, når der kommer et ungt menneske udefra og underviser, i stedet for at mor og far pludselig skal agere lektiehjælper i emner, de måske slet ikke kan huske. De faste rammer skaber overskuelighed for eleven, og mentorens klare rolle som lektiehjælper gør også, at dit barn kan spejle sig i mentors glæde ved det fag, som dit barn finder udfordrende. Det er vores erfaring, at denne spejling skaber motivation hos vores elever.

Vi hjælper i alle fag

Se vores mest efterspurgte her
Grundskolen
Gymnasiet
En mentor hjaelper gymnasieelev med lektierne på computer

I vælger tid og sted

Vores mentorer tilpasser undervisningen til jer

Vores mentorer kommer som regel hjem til jer for at hjælpe med lektierne. Så foregår undervisningen der, på en fast dag to timer ad gangen. Hvis det ikke er muligt at være hos jer, eller hvis dit barn bliver distraheret af at være hjemme, kan vi sagtens finde et andet sted at være.

Vores mentorer kender nærmiljøet og har derfor ofte anbefalinger til, hvor der kan afholdes god undervisning. Midt i Holstebro kan vi anbefale Holstebro Bibliotek, men bor I tættere på Ulfborg Bibliotek eller Vinderup Bibliotek, kan vi også undervise der. Udenfor kunne undervisningen for eksempel være i Husby Klitplantage, eller måske har I selv et andet sted, I ville foretrække?

Andres erfaringer

Se hvorfor 4 ud af 5 vælger os

Danniel Nor

“Jeg synes, det er meget sjovere at gå i skole, end det var før.”

Olivia

“Jeg er blevet bedre i skolen, efter Marie-Louise er kommet.”

Maja

“Når min mor har hjulpet mig, har jeg følt mig lidt dum.”

Jeppe

“Jeg kan forklare meget af det, som vores lærer spørger os om.”

Taet og godt forhold elev og mentor imellem

Fagvejledningen hjælper jer igennem forløbet

– og finder jeres mentormatch

Når du ringer ind til MentorDanmark, får du en personlig fagvejleder. Fagvejlederen vil i første omgang sørge for at få et indtryk af dit barns nuværende niveau, samt hvilke mål I har med forløbet, men I vil også blive spurgt ind til dit barns fritidsinteresser og personlighed.

Derefter er fagvejlederens rolle at finde en mentor, der passer til dit barns behov og interesser. Mentoren varetager derefter undervisningen og har blandt andet adgang til læringsmaterialer fra Gyldendal i undervisningen. Jeres fagvejleder sørger for at holde kontakt for at sikre, at I er glade for både jeres mentor og forløb.

Bliv kontaktet inden 24 timer

Telefonnummer