Dyrehaven

Få skræddersyet lektiehjælp i Gentofte

Lektiehjælp i Gentofte

Kunne dit barn bruge en hjælpende hånd i et specifikt fag? Eller er det svært for dit barn at finde motivationen til lektielæsningen generelt? Uagtet hvilken udfordring dit barn oplever, kan en af vores mentorer i Gentofte være en god støtte til dit barn. Formen er altid inspirerende og engagerende med udgangspunkt i netop dit barns læringsstil, og målet er altid det samme; faglig selvtillid. Med faglig selvtillid kommer glæden ved at lære og motivation til at fortsætte med at dygtiggøre sig.

Størstedelen af vores mentorer bor i og omkring Gentofte og København. De er dedikerede studerende på videregående uddannelser, størstedelen fra KU, DTU og CBS. Nogle af de allerdygtigste gymnasieelever fra Nordsjælland og København er også sluppet gennem nåleøjet, så vores mentorprofiler favner bredt, både hvad angår personlighed, fritidsinteresser og faglige kerneområder. Alle har de dog en vigtig fællesnævner: De brænder for at få deres elever til at lykkes.

Når mentorerne bliver udvalgt, skal de altid fremvise topkarakterer i samtlige fag, de ønsker at undervise i, og vi tester deres pædagogiske færdigheder. På den måde sikrer vi, at kun de mest kvalificerede kandidater bliver en del af vores mentorteam. Vi har også erfaret, at børn og unge med faglige vanskeligheder bliver motiveret af at spejle sig i andre unge mennesker og deres glæde ved at lære, som smitter af på eleven. Derfor er de fleste af vores mentorer unge studerende mellem 17 og 30 år, som går på gymnasiet eller universitetet.

Derfor er lektiehjælps-kvaliteten altid i top. 

Vi hjælper i alle fag

Skræddersyet ung-til-ung-undervisning

MentorDanmarks en-til-en-undervisning er et skræddersyet koncept, som vi er særligt stolte af. Vi ser det som en fordel, at aldersforskellen mellem mentor og mentee ikke er så stor, for det gør, at undervisningen er i øjenhøjde. 

Tilbagemeldingerne fra mentorer, elever og forældre understreger også, hvor vigtigt det er, at elev og mentor kan relatere til hinanden. Mentoren ved, hvilke udfordringer man kan støde på som barn i folkeskolen og som ungt menneske i gymnasiet. Om mentoren er 17 eller 30 ændrer ikke på vores krav; faglighed og pædagogik skal altid være i særklasse.

Ung-til-ung-undervisning er unik i den forstand, at mentor både har autoritet og er relaterbar. Det hænder sommetider, at børn og unge kan have vanskeligheder med at lave lektier med forælderen, og dermed ender lektielæsningen med en negativ oplevelse. Måske er det noget, I kender? Når et ungt menneske træder ind ad døren, bliver der skabt en helt anden autoritet, end den forælderen er i stand til at opnå, når det gælder lektielæsningen. Den unge mentor har samtidig fag, pensum og metoder i frisk erindring. Mange har sågar gemt deres egne noter, som de kan bruge i undervisningen. 

Andres erfaringer med lektiehjælp

Andres erfaringer

Indskolingen
Jeg synes, det er meget sjovere at gå i skole, end det var før.

- Danniel Nor, 2. klasse

Fleksibel og skræddersyet lektiehjælp i Gentofte

Få målrettet eksamenshjælp med en mentor

Ofte foregår undervisningen hjemme hos familien selv. Det er dog op til den enkelte at vurdere, om lektiehjælpen skal foregå ude eller hjemme. For nogle er det mest praktisk, at mentoren møder op på hjemmeadressen, ligesom nogle elever føler, at hjemmet skaber et trygt læringsmiljø. Uanset om I ønsker, at lektiehjælpen skal finde sted i eller uden for hjemmet, tager vi selvfølgelig højde for dette, når den helt rette mentor skal vælges. Hvis det er mest attraktivt for jer, at lektielæsningen foregår ude af hjemmet, kan I orientere jer på Gentofte Bibliotekernes hjemmeside, hvor I finder et samlet overblik over bydelsbibliotekerne. Blandt andet har Gentofte Hovedbibliotek og Gentoftegade Bibliotek faciliteter til fri afbenyttelse i forbindelse med lektielæsning.

Vores mentorer i Gentofte tilbyder lektiehjælp til børn og unge – i alle fag og både til folkeskolen og gymnasiet. Undervisningen foregår typisk én gang om ugen med en varighed på to timer. Jeres planer kan naturligvis ændre sig, og det tager vi selvfølgelig højde for i mentorforløbet, som let kan tilpasses ændringer i jeres hverdag.

Detaljer og planlægning foregår mellem jer og mentor, så forløbet opnår den fleksibilitet, I måtte have behov for. Vi har god erfaring med, at elev og mentor aftaler en fast ”lektiehjælpsdag”, da flest børn og unge befinder sig godt med en planlagt, forudsigelig struktur for undervisningen.

Det rigtige match

Vi sætter en ære i at vælge den bedst tænkelige mentor til hvert barn. Derfor er vi optagede af at lære dit barn at kende. Når vi ved mere om barnets hobbyer, personlighed og sociale behov, skaber vi det perfekte match ud fra vores indgående kendskab til mentorerne.

Lektiehjælpen skal være ukompliceret og ligetil. Det bliver den, når mentor og dit barn deler interesser, så lektiehjælpen foregår i øjenhøjde. Vores erfaring er, at nærhed skaber nærvær. Og nærvær er et af de allervigtigste skridt på vejen til tillid, tryghed og en solid læringsproces.

Fagvejlederne sidder klar til dit opkald

Fagvejleder sidder foran computer

Jeres første kontakt med MentorDanmark er med en af vores fagvejledere. De kan besvare alle spørgsmål om MentorDanmarks lektiehjælp generelt og til det enkelte mentorforløb. Inden jeres mentorforløb går i gang, vil fagvejlederen spørge ind til dit barns skolegang, faglige udfordringer, foretrukne læringsstil, fritidsinteresser og motivation for at lære. Når vi kender dit barns udfordringer og behov, kan vi finde den helt rette mentor til dit barn. Den fagvejleder, som finder en mentor til jer, vil blive jeres faste kontaktperson og følge op på forløbet. 

Både vores fagvejledere og mentorer kan vejlede i, hvordan lokalområdet kan bruges i undervisningen. I Gentofte kan de mange grønne områder og fine parker sagtens danne ramme om en dialog på spansk, boldkast til at træne tabeller eller læsning. Mulighederne er mange og kreative.