Billede af elev der arbejder på computer
SRP & Skriftlige Opgaver
Læsetid: 14 min.
27. oktober 2023
Lea
Koordinator og rekrutteringsassistent

Få styr på metoder til din SRP

Mange forbinder metode med forvirring og tvivl. For hvad vil metode egentligt sige, og hvilke metoder findes der? Det kan jeg godt forstå. Metoder kan være en svær størrelse at sætte ord på, men jeg vil prøve at gøre dig klogere på det her.

I løbet af din gymnasietid har du helt sikkert beskæftiget dig med basal videnskabsteori og metode, fx i dansk-historieopgaven i 1.g og i studieretningsopgaven i 2.g. Metode er måske derfor ikke helt nyt for dig. Hvis du alligevel vil have en opfriskning til din SRP, er der i dette blogindlæg samlet en lille oversigt over metodiske tilgange.

Når du arbejder med din SRP eller SOP, bruger du faglige metoder til at undersøge din problemstilling. Du kan se metoderne som en værktøjskasse, som du kan behandle dit emne med. Alt efter hvilke(t) fag, du vælger at skrive i, er der nogle bestemte metoder, du kan bruge. Skriver du fx i et humanistisk fag som dansk, giver det ikke mening at lave et laboratorieeksperiment, men snarere at analysere en roman eller en film.

Er metodeafsnitet et krav?

Det er ikke et krav, at din skriftlige opgave skal indeholde et egentligt metodeafsnit, men det kan være en god idé at have et sådant afsnit i din opgave. Det er nemlig et krav, at du kommer ind på dine metodiske overvejelser til det mundtlige forsvar. Metodeafsnittet kan nemlig være en stor hjælp for dig, når du skal præsentere dine overvejelser til den mundtlige eksamen, når din lærer og censor begynder at spørge ind til metoder, da det blandt andet er en delt af den overordnede bedømmelse af din opgave. Hvis du vælger at inddrage et metodeafsnit i din SRP, vil den typisk placeres i forlængelse af din indledning.

Er du i tvivl om, hvorvidt du burde have et metodeafsnit med i den skriftlige del af din SRP, er det en god ide at kontakte dine vejledere eller lærer.

Hvad viser et metodeafsnit?

I metodeafsnittet skriver du helt overordnet, hvad metoderne hjælper dig med at undersøge, hvilken type viden du opnår med metoderne, samt hvorfor du netop har valgt de metoder frem for andre. De forskellige metoder kan hjælpe dig med at belyse din problemstilling fra forskellige perspektiver.

Metoder handler i bund og grund om at forklare, hvorfor du har valgt at gøre, som du har gjort.

Når du gør dig overvejelser om metode, kan du fx spørge dig selv:

 • Hvad undersøger jeg, og hvordan gør jeg det?
 • Hvorfor har jeg valgt at afdække emnet med præcis de(t) fag?
 • Hvilke(n) analysemodel(ler) har jeg brugt? Og med hvilke fokuspunkter? (humanistiske fag)
 • Hvorfor har jeg valgt at lave et spørgeskema i stedet for et interview? (samfundsfaglige fag)
 • Hvorfor har jeg valgt at lave et eksperiment i stedet for en observation? (naturfaglige fag)
 • Hvis du analyserer en film, hvad fokuserer du så på i din filmanalyse? Og hvorfor er det vigtigst?
 • Hvordan komplimenterer de to fag hinanden, og hvad ville det betyde for din opgave, hvis du havde valgt andre fag?

Her er en lille oversigt over metodiske tilgange – opdelt efter de tre fags hovedområder.

De humanistiske fags metoder

 • Beskrivelse
 • Analyse
 • Fortolkning
 • Nærlæsning
 • Retorisk analyse
 • Sproglig-stilistisk analyse
 • Kommunikationsanalyse

De samfundsvidenskabelige fags metoder

 • Kvalitativ metode
 • Kvantitativ metode
 • Komparativ metode

De naturvidenskabelige fags metoder

 • Opsamling
 • Registrering
 • Behandling af kvalitative og kvantitative data
 • Eksperimenter
 • Feltundersøgelser
 • Formuleringer af modeller og teorier
 • Matematisk ræsonnement og bevisførelse

Her kan du se et uddrag af en video om de forskellige metoder til din SRP, og du kan finde den fulde version på Restudy.dk

Jeg håber, at denne gennemgang har givet dig lidt mere ro i maven, og mod på at komme i gang med at skrive din SRP. Rigtig god fornøjelse med din opgave. Held og lykke!

Held og lykke med dit projekt!

Vi har samlet en guide til SRP med alt, du skal vide om dit studieretningsprojekt.

Find flere flere gode SRP-tips her:

SRP & Skriftlige Opgaver | 10. maj 2023
Guide til SRP | Alt du skal vide om dit studieretningsprojekt
Når du går i gymnasiet i Danmark, kan du ikke komme udenom, at du på e..
SRP & Skriftlige Opgaver | 3. december 2019
Få inspiration til gode SRP emner
Skal du til at vælge dit SRP emne, men er du helt blank, hvad angår go..
SRP & Skriftlige Opgaver | 28. september 2017
Gode råd til din SRP - valg af fag, emne og research
Når den indledende tid til SRP kommer, og man skal vælge, hvad ens hid..
SRP & Skriftlige Opgaver | 24. oktober 2017
10 gode råd til din SRP-periode
SRP-opgaven virker skræmmende for mange gymnasieelever og spørgsmål so..
SRP & Skriftlige Opgaver | 15. november 2017
Sådan tilrettelægger du bedst din SRP-proces
Inden du kommer til selve skriveperioden, så har du i samarbejde med d..
SRP & Skriftlige Opgaver | 28. november 2017
Sådan får du mest muligt ud af din skriveperiode
Inden du begynder at skrive, er det vigtigt, at du har læst så meget s..
SRP & Skriftlige Opgaver | 10. december 2017
Sådan kommer du bedst i gang med din SRP
SRP-perioden er lang, og det kan være svært at gennemskue, hvordan du ..
SRP & Skriftlige Opgaver | 11. december 2017
5 gode råd til skrivedagene under din SRP
Prøv at lave en tidsplan over dine skrivedage så du ved, hvad du skal ..
SRP & Skriftlige Opgaver | 10. december 2017
5 gode råd til opbygningen af din SRP
Når du skriver din SRP, er det vigtigt, at du har styr på formen. Det ..
SRP & Skriftlige Opgaver | 19. december 2017
Sådan finpudser du sproget i din SRP-opgave
Når du afleverer dit studieretningsprojekt på gymnasiet, vurderes din ..
SRP & Skriftlige Opgaver | 20. december 2017
Sådan kommer du sikkert gennem skriveperioden
I starten kan det virke lidt overvældende at skulle starte på sin SRP;..
SRP & Skriftlige Opgaver | 24. oktober 2018
Sådan skriver du en god problemformulering
Når du påbegynder arbejdet med SRP, skal du som udgangspunkt have styr..

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så udfyld dit spørgsmål og mail nedenfor, så vi vender tilbage inden for 24 timer.

Tusinde tak for dit spørgsmål.

Vi vender tilbage på telefon eller mail inden for 24 timer.
Du er altid velkommen til at ringe direkte til os på 61 61 77 77.