SRP & Skriftlige Opgaver
Læsetid: 3 min.
19. december 2017
Nina Illum Nørregaard
Kommunikations- og marketingansvarlig hos MentorDanmark

Sådan finpudser du sproget i din SRP-opgave

Når du afleverer dit studieretningsprojekt på gymnasiet, vurderes din evne til at formidle på et akademisk sprog. I folkeskolen var dine lærere formentlig ikke så strikse med hensyn til sproget i dine skriftlige afleveringer, men på gymnasiet er kravene til sproget større. Opgaven skal ideelt set være helt uden stavefejl og skrives i gode og afgrænsede sætninger med korrekt tegnsætning og gerne have en overskuelig opsætning.

Desuden er det vigtigt, at sproget er præcist og ikke er præget af talesprog. Du kan med fordel bruge følgende råd, når du retter din opgave igennem:

1. Variér dit sprog

Et ensformigt og gentagende sprog er udtryk for, at teksten ikke er gennemarbejdet. Variation gør sproget flydende og opgaven langt mere overbevisende. Find eventuelt passende synonymer til ord, du bruger meget.

2. Præcisér dit sprog

Jo mere præcist dit ordvalg er, desto stærkere fremstår din tekst, og karakteren vurderes tilsvarende derefter. Ofte sniger talesprog sig ind i det skriftlige arbejde, men talesprog er upræcist og tungt at læse, hvorfor du med fordel kan nærlæse din opgave med fokus på at præcisere formuleringerne.

3. Slet overflødige ord

Det er en vanskelig kunst at sortere fra i en tekst, man selv har skrevet. Ikke desto mindre er det essentielt for et overbevisende og skarpt sprog. Man kan have tendens til at skrive overflødige ord i sin første skriveproces. Læs derfor opgaven igennem for overflødige ord, inden du afleverer. Print eventuelt opgaven, hvis det er muligt: Det er ofte nemmere at overskue og rette sine fejl, når man har papiret foran sig. Følgende ord kan typisk udelades, fordi de er præget af talesprog og er overflødige fyldord: virkelig, bare, måske, meget, lidt, altså, så, nu, her, allerede.

4. undgå de typiske sproglige fejl

Mange begår de samme fejl, når de skriver. Du kan få lærer og censor til at se rødt, hvis din opgave er præget af mange grammatiske svipsere og sjuske- og stavefejl – tjek derfor opgaven grundigt igennem. Her er en kort liste over nogle af de typiske skrivefejl, som får de fleste lærere op i det røde felt:

  • Fejl i nutids-r
  • Når ”-ene” og ”-ende” forveksles
  • Når ”hans/hendes” og ”sin” forveksles
  • Når verberne ”ligge” og ”lægge” forveksles
  • Når ”ad” og ”af” forveksles
  • Når ”for” og ”får” forveksles
  • Når bøjningerne ”synes” og ”syntes” anvendes i forkert kontekst

5. Brug argumentationshjulet

Alle store opgaver vurderes med udgangspunkt i din evne til at behandle dit emne sagligt og med en logisk struktur. Der er flere måder at gribe opgaven an, men det kan alligevel være vanskeligt at skrive en god opsummering, en grundig diskussion og en kort, præcis konklusion.

Argumentationshjulet nedenfor kan hjælpe dig på vej, hvis du er på bar bund. I hjulet kan du finde en række ord og vendinger, der kan være særligt anvendelige, når du skal strikke saglige og logiske afsnit sammen.

Nu er du snart i mål - god arbejdslyst! :)

SRP & Skriftlige Opgaver | 10. maj 2023
Guide til SRP | Alt du skal vide om dit studieretningsprojekt
Når du går i gymnasiet i Danmark, kan du ikke komme udenom, at du på e..
SRP & Skriftlige Opgaver | 3. december 2019
Få inspiration til gode SRP emner
Skal du til at vælge dit SRP emne, men er du helt blank, hvad angår go..
SRP & Skriftlige Opgaver | 28. september 2017
Gode råd til din SRP - valg af fag, emne og research
Når den indledende tid til SRP kommer, og man skal vælge, hvad ens hid..
SRP & Skriftlige Opgaver | 24. oktober 2017
10 gode råd til din SRP-periode
SRP-opgaven virker skræmmende for mange gymnasieelever og spørgsmål so..
SRP & Skriftlige Opgaver | 15. november 2017
Sådan tilrettelægger du bedst din SRP-proces
Inden du kommer til selve skriveperioden, så har du i samarbejde med d..
SRP & Skriftlige Opgaver | 28. november 2017
Sådan får du mest muligt ud af din skriveperiode
Inden du begynder at skrive, er det vigtigt, at du har læst så meget s..
SRP & Skriftlige Opgaver | 10. december 2017
Sådan kommer du bedst i gang med din SRP
SRP-perioden er lang, og det kan være svært at gennemskue, hvordan du ..
SRP & Skriftlige Opgaver | 11. december 2017
5 gode råd til skrivedagene under din SRP
Prøv at lave en tidsplan over dine skrivedage så du ved, hvad du skal ..
SRP & Skriftlige Opgaver | 10. december 2017
5 gode råd til opbygningen af din SRP
Når du skriver din SRP, er det vigtigt, at du har styr på formen. Det ..
SRP & Skriftlige Opgaver | 20. december 2017
Sådan kommer du sikkert gennem skriveperioden
I starten kan det virke lidt overvældende at skulle starte på sin SRP;..
SRP & Skriftlige Opgaver | 24. oktober 2018
Sådan skriver du en god problemformulering
Når du påbegynder arbejdet med SRP, skal du som udgangspunkt have styr..

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så udfyld dit spørgsmål og mail nedenfor, så vi vender tilbage inden for 24 timer.

Tusinde tak for dit spørgsmål.

Vi vender tilbage på telefon eller mail inden for 24 timer.
Du er altid velkommen til at ringe direkte til os på 61 61 77 77.