Få styr på metoder til din SRP

Når du skal i gang med din SRP eller SOP, kan det være en rigtig god idé at sætte dig ind i, hvilke metoder du bruger i dit projekt. Læs med her og få et overblik over, hvilke metoder der findes.

Når du arbejder med din SRP eller SOP, bruger du faglige metoder til at undersøge din problemstilling. Du kan se metoderne som en værktøjskasse, som du kan behandle dit emne med.

I løbet af din gymnasietid har du helt sikkert beskæftiget dig med basal videnskabsteori og metode, fx i dansk-historieopgaven i 1. g og i studieretningsopgaven i 2. g, derfor er metode nok ikke helt nyt for dig. Hvis du alligevel synes, at det er meget længe siden, at du har beskæftiget dig med dette område, har vi i dette blogindlæg samlet en lille oversigt over metodiske tilgange.

Det er ikke et krav, at din skriftlige opgave skal indeholde et egentligt metodeafsnit, men det kan være en god idé at have et sådant afsnit i din opgave. Spørg eventuelt din lærer til råds om dette. Metodeafsnittet kan nemlig være en stor hjælp for dig, når du skal præsentere dine overvejelser til den mundtlige eksamen, da du til den mundtlige eksamen blandt andet bliver bedømt på din evne til at foretage metodiske overvejelser i forbindelse med dit projekt.

Her er en lille oversigt over metodiske tilgange – opdelt efter de tre fags hovedområder.

De humanistiske fags metoder:

 • Beskrivelse
 • Analyse
 • Fortolkning
 • Nærlæsning
 • Retorisk analyse
 • Sproglig-stilistisk analyse
 • Kommunikationsanalyse

De samfundsvidenskabelige fags metoder:

 • Kvalitativ metode
 • Kvantitativ metode
 • Komparativ metode

De naturvidenskabelige fags metoder:

 • Opsamling
 • Registrering
 • Behandling af kvalitative og kvantitative data
 • Eksperimenter
 • Feltundersøgelser
 • Formuleringer af modeller og teorier
 • Matematisk ræsonnement og bevisførelse

I metodeafsnittet skriver du helt overordnet, hvad metoderne hjælper dig med at undersøge, hvilken type viden du opnår med metoderne, samt hvorfor du har valgt de metoder frem for andre. De forskellige metoder kan hjælpe dig med at belyse din problemstilling fra forskellige perspektiver.

Hvis du allerede i din skriftlige opgave har et afsnit, hvor du har gjort dig tanker om netop metode, er du et skridt foran, og du kan føle dig godt forberedt til den mundtlige eksamen.

Vi håber, at dette gav dig en større viden om metode, og at du føler dig bedre klædt på til at gå i krig med din SRP eller din SOP.

Held og lykke med dit projekt!

Pernille, kommunikationsmedarbejder
Pernille er kommunikationsmedarbejder i kommunikationsafdelingen. Hun har fokus på at skabe relevant og givende læsestof til elever og forældre.

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så udfyld dit spørgsmål og mail nedenfor, så vi vender tilbage inden for 24 timer.

Tusinde tak for dit spørgsmål.

Vi vender tilbage på telefon eller mail inden for 24 timer.
Du er altid velkommen til at ringe direkte til os på 61 61 77 77.