Den gode AT-eksamen - 3 gode råd til din forberedelse

Dit AT-projekt har været længe undervejs og skal snart afsluttes. Men hvordan foregår den mundtlige præsentation af synopsen, og hvordan strukturerer man sådan en eksamen? I dette indlæg vil jeg give dig tre gode råd til, hvordan du kommer godt igennem den mundtlige del af din AT-eksamen. 

1. Forbered dig godt inden din eksamen
Den mundtlige AT-eksamen består af to dele: Et mundtligt oplæg (ca. 10 minutter) og en dialog/diskussion med din lærer og censor (ca. 15 minutter). Du skal således forberede et kort oplæg, hvor du gennemgår og uddyber nogle centrale pointer fra din synopsis. Derefter er der tid til en diskussion mellem dig, din lærer og censor om din synopsis og det emne, du skriver inden for. 

Mit vigtigste råd til dig er, at du gennemlæser din synopsis grundigt og med friske øjne. Det er noget tid siden, du har skrevet den, og derfor vil der naturligt opstå nye tanker, når du læser den igennem igen. Vær kritisk når du læser den og tænk over, <em>hvorfor</em> du har gjort de ting, du har gjort. Overvej for eksempel, om der er huller i din argumentation, som du først ser nu. I så fald er det vigtigt, du er opmærksom på dem og vender dem til din fordel til den mundtlige eksamen. 

HUSK: Din lærer og censor vil i mange tilfælde repræsentere forskellige fag, og da du får karakter for din mundtlige præstation, og ikke din synopsis, er det vigtigt, at du forbereder dig godt i begge fag. Du må ikke kun fokusere på det fag, du er stærkest i. 

2. Brug talepapir 
Til din mundtlige eksamen er det en rigtig god idé at bruge talepapir, men husk, at du skal kunne løsrive dig fra det. Det virker ikke særligt selvstændigt, hvis du læser op, men omvendt kan dit talepapir redde dig, hvis du går i stå eller klappen går ned. 

Det er vigtigt, at din synopsis er udgangspunktet i din mundtlige præsentation, og et talepapir fungerer som disposition og kan hjælpe dig med at strukturere fremlæggelsen og holde den røde tråd. 

Jeg anbefaler, at du bruger følgende retningslinjer for dispositionen og indholdet af dit talepapir: 

  • En indledning, hvor du præsenterer dit emne og din problemformulering.
  • En punktopstilling med hoved- og underpunkter om de problemstillinger fra synopsen, som du har nævnt vil blive forklaret og uddybet ved eksamen.
  • En grundig gennemgang af, hvordan du er nået frem til din konklusion. Dvs. en uddybning af din analyse af det materiale, du har brugt til at besvare din problemformulering.
  • En gennemgang af nyt stof, der er kommet til, siden synopsen er blevet afleveret. Her kan du fx rette op på eventuelle huller i din argumentation eller omvendt præsentere nye fund, som kan understøtte dine argumenter.
  • En redegørelse for, hvordan fagenes metoder er blevet anvendt, og for hvorledes det faglige samspil har givet en indsigt, som det enkelte fag ikke kunne.
  • En udvidet perspektivering eller en ny konklusion evt. på baggrund af nyt stof.
  • En kobling til elementer fra studierapporten.
  • Undervejs kan du give forslag til emner for den efterfølgende dialog, fx konsekvenser, metodeproblemer, perspektiver. På den måde kan du præge diskussionen i en retning, der er til din fordel.


3. Forbered dig på din lærer og censors spørgsmål
Når du har holdt dit mundtlige oplæg, vil din lærer og censor stille dig en række spørgsmål med henblik på at skabe dialog og diskutere indholdet af det, du lige har talt om. Denne del er ofte det, de fleste frygter allermest, fordi det er svært at forudsige, hvad de vil spørge om. 

Undervisningsministeriet har samlet en lang række spørgsmål, som du potentielt kan blive stillet til din eksamen – både til dit oplæg og i dialogen. Forsøg at nedskrive nogle svar til spørgsmålene allerede inden din eksamen. Det vil give dig mere ro i maven og du vil fremstå mere forberedt og reflekterende. Du finder dem her. 

Held og lykke med din eksamen! :)

Melanie Engelkes Pedersen
Melanie er tidligere underviser i gymnasielle fag og har haft flere klasser til mundtlige eksaminer - både som lærer og som censor.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Skriv dig op og få de nyeste blogindlæg på mail. I den første mail du får, kan du vælge de emner, som interesserer lige netop dig.