Talblindhed, matematik-vanskeligheder og heltespil

Talblindhed, matematik-vanskeligheder og heltespil

Der kan være flere tegn på, at et barn er i matematikvanskeligheder, men det er dog vigtigt at slå fast, at man ikke nødvendigvis er talblind, fordi man kæmper med matematikvanskeligheder. Talblindhed eller ej kan matematikvanskeligheder være meget frustrerende og have en negativ indvirkning på dit barns skolegang. Nedenfor har vi oplistet forskellen på talblindhed og matematikvanskeligheder, og vi kommer også med 3 sjove aktiviteter til at træne matematikfærdigheder.

Talblindhed eller matematik-vanskeligheder

Matematikvanskeligheder:

Et barn med matematikvanskeligheder oplever eksempelvis at have svært ved at koncentrere sig i matematik og have svært ved at huske. Barnet kan have svært ved at forstå titalssystemer (1’ere, 10’ere, 100’ere og 1000’ere). Minus og division kan være ekstra udfordrende, mens plus og minus kan være lettere for barnet. Med den rette undervisning kan et barn med matematikvanskeligheder tillære sig nogle systemer, der hjælper i barnets hverdag, således det ikke bliver et hverdagsproblem.

Talblindhed:

Hvis et barn er talblind, har barnet ofte samme problemstillinger som en i matematikvanskeligheder, men barnet har dog sværere ved at lære systemer, der hjælper dem i hverdagen. Et barn, der er talblindt, har også ofte svært ved at se forskellen på mængder – altså om der er 10 eller 100 kugler i glasset, da et talblindt barn ikke har den medfødte talfornemmelse og subitizing (genkaldelse af mængder). Et talblindt barn har altså sværere ved at koble talord til mængder. Nogle gange får et barn med talblindhed en færdighed, men ikke forståelsen for det lærte. Det betyder, at barnet kan regne opgaven ud fra en ”skabelon”, men forståelsen for, at barnet bruger den ”skabelon”, er der nødvendigvis ikke.


Gør matematik til en leg for dit barn med heltespil

Mange børn, der kæmper med matematikvanskeligheder eller talblindhed, mister motivationen for at arbejde med matematik, da de ikke kan se formålet med faget pga. den manglende forståelse. Mange forældre efterlyser kopiark, så de kan hjælpe deres børn derhjemme, men mange oplever, at det ikke fører nogen vegne. Et barn bliver ikke dygtigere i matematik ved at lave mange kopiark, for hvis forståelsen ikke er der, og motivationen er ikkeeksisterende, så rykker barnet sig ikke. Derfor er det vigtigt, at vi får genskabt motivationen og giver børnene en forståelse for matematikken. Dette kan gøres gennem leg, matematikspil og konkrete eksempler.

En sjov måde at lære tallene op til 1000, titalssystemet og få en forståelse af at veksle er ved at spille heltespil.


Sådan foregår heltespil

Det skal I bruge:

En terning hvor der på siden er en helt (terningen kan købes og helten kan du printe her)

En talplade (print her)

Penge; 1-kroner, 10-kroner, 100-kronesedler og 1000-kronesedler (hvis man ikke har kontanter, kan man lave dem selv)

Spillets formål:

Målet med heltespil er at få så mange penge som muligt. Spillet spilles, ved at spillerne skiftes til at slå med terningen. Det antal øjne, man slår, afgør, hvor mange 1-kroner man får. Slår man eksempelvis en fire, får man fire 1-kroner. Hvis en spiller er så heldig at slå ”helt”, får spilleren alle de andre spilleres 1-kroner. Derfor er det vigtigt at holde øje med sine penge og sørge for at veksle, hvis man har mere end ti 1-kroner. Når man har ti 1-kroner, kan man nemlig veksle alle 1-kronerne til en 10-krone. Når man har ti 10-kroner, kan man veksle til en 100-kroneseddel osv. osv. Spillet spilles på tid, og vinderen er den, der har flest penge, når tiden er gået.

Tip!

Hvis dit barn går i 3.-6. klasse og skal udfordres lidt mere, kan man fra start aftale at have et bestemt beløb (fx 2.980 kr. hver). Herefter gælder de samme regler, og her kommer man også til at se, hvad der sker, når man veksler med 10-kroner og 100-kronesedler.

Noget, der også er rigtig lærerigt ved heltespil, er, at hvis man ikke ved, hvordan man skriver tallet 2.980, så kan man se det på antallet af mønter/sedler og skrive det på talpladen.

Når man spiller heltespil, er der mange matematikspørgsmål, man kan stille sine børn undervejs, fx:

  • Hvem har flest/færrest?
  • Hvor stor er forskellen mellem vores tal?
  • Hvad mangler du for at kunne veksle til fx en 10´er, 100-kroneseddel, en 1000-kroneseddel?
  • Hvad hedder dit tal?
  • Hvor mange 1000´ere, 100´ere, 10´ere, 1´ere har du?
  • Hvor mange ville du have, hvis jeg fjernede X eller gav X?
  • Er det godt at starte i heltespil?


Disse spørgsmål er med til at hjælpe dit barn til at få en bedre forståelse for; titalssystemet, talgenkendelse, plus, minus samt ord som; forskel, mangler, flest, færrest. Derudover er det en øvelse i at sige det højt og at have en dialog om tal og mængder.

Hvordan kan jeg hjælpe mit barn med at få gode regnestrategier i plus?

Når man skal have gode regnestrategier i plus, kan det være en hjælp at kunne 10’er-venner og pluspar.

10’er-venner er to tal lagt sammen, der giver 10. Fx 3 + 7.

Plustal er to ens tal lagt sammen. Fx 3 + 3.

Hvis man er helt sikker i 10’er-venner og pluspar, behøver man ikke at tælle på fingre og derved risikere at gå i stå midt i et regnestykke. Nedenfor præsenteres en øvelse, som netop kan hjælpe dit barn med at få styr på 10’er-venner og pluspar.


Plus med terninger

I skal bruge to terninger.

Spillet går ud på, at man slår med de to terninger og lægger tallene sammen. Tip: Man kan også bruge en 10-sidet terning, så man får øvet højere tal end 6 + 6.

Herefter kan man sætte den ene terninger, så 1 vender opad. Derefter skal man slå med den anden terning og lægge tallene på de to terninger sammen. Herefter stiller man terningen på 2 og slår med den anden terninger. Denne øvelse gør, at man går fra at bruge en tællestrategi til at bruge hukommelsesstrategier, så det går hurtigere, og man ikke går træt i regnestykket, førend det er færdigt.


Plus med talplade

I skal bruge: en talplade (print her)

I takt med at dit barn bliver sikker i at bruge sine plusstrategier og får forståelsen af at veksle, kan man bruge det, man har lært fra heltespil til at lave plusstykker. I øvelsen skal I bruge en talplade med tre rækker (print ovenfor).

Skriv plusstykket op:

Herefter lægges mønter og sedler på pladen, så det passer med plusstykket:

Herefter kan man se, at man kan veksle, da der er elleve 1-kroner, som kan veksles til en 10-krone, så der kun er én 1-krone tilbage:

Herefter kan man ved hjælp af mønter og sedler se, hvad plusstykket giver.

Efterhånden som dit barn har fået forståelsen af at veksle og bliver bedre og bedre, vil materialerne kunne undlades.

Spil ”højeste tal”

Det skal I bruge:

En talplade (print her)

Et spillekort (10’ere og billedkort skal sorteres fra, så der kun er jokere og kort fra 1-9)


Sådan gør I:

Man trækker et kort fx klør 6 og lægger den på talpladen – enten på 1’ernes, 10’ernes, 100’ernes eller 1000’ernes plads. Når man først har lagt sit kort, må man ikke bytte om.

Så er det næste spiller, der skal trække et kort. Vinderen er den, der får det højeste tal. Tallet siges højt, så man får øvelse i at sige de høje tal. Man kan enten spille på tid, eller spille til at den, der først vinder fem gange, har vundet.

Spillet kan også udvides ved at bruge en talplade, der indeholder decimaler (print her). Så får dit barn også øvelse i at sige decimaltallene.

Hent talpladerne her

Start her

Bliv kontaktet inden for 24 timer

Telefonnummer