Sådan skriver du en god ansøgning
Signe Vicedal
Mentor og studentermedhjælper
Indholdsfortegnelse SRP & Skriftlige Opgaver 12. oktober 2021 Læsetid: 8 min.

SRP: Sådan laver du en korrekt litteraturliste

Det kan være svært at holde styr på alle krav til formalia, når man skal lave en større skriftlig opgave som SRP. Derfor hjælper vi dig her på vej mod at opstille en korrekt litteraturliste, så du kan tjekke endnu et punkt af din lange to-do-liste under din SRP-skriveproces.

Primærlitteratur og sekundærlitteratur

Når du skriver din SRP, bruger du mange forskellige kilder undervejs til at besvare din problemformulering. For at holde styr på, hvad du får brugt undervejs, skal du samle alle kilder i din litteraturliste, hvor der skelnes mellem primær- og sekundærlitteratur. Primærlitteratur er det (tekst)materiale, du analyserer i din opgave, hvor din sekundærlitteratur er alt det andet materiale, du bruger i din SRP – blandt andet baggrundslitteratur til din redegørelse. Fælles for alle dine kilder er, at de skal listes i alfabetisk rækkefølge efter efternavn.

Se nedenstående videouddrag om litteraturliste fra Restudy. Ønsker du at se den fulde video, kan du finde den Restudy.dk

Et billede af eksempel på litteraturliste

Bøger, hjemmesider, artikler – hvordan?

I din opgave skal du opstille dine kilder korrekt efter, hvilken type kilde der er tale om. Der er nemlig forskel på, hvordan du angiver en bog, og hvordan du angiver en hjemmeside. Langt de fleste gymnasieelever benytter sig af bøger og internetsider til deres SRP, og vi viser derfor her, hvordan man stiller de to kildetyper rigtigt op i litteraturlisten. Bruger du andre kilder som fx billeder eller artikler, kan du finde gode forklaringer af deres opsætning på nettet.

Din kildehenvisning ved en bog skal indeholde:

Du finder oplysningerne på bogens titelside (oftest bogens side 2). Hvis der er flere forfattere af en bog, skriver du det første navn efterfulgt af ”et al.” (latinsk for ’og andre’). Fx: Jørgensen, Jens Anker et al.: Hovedsporet – dansk litteraturs historie, Gyldendal, 2005

Eksempel på angivelse af en bog: Baunsbak-Jensen, Asger: Til sidst, Poul Kristensens Forlag, 2001

Din kildehenvisning ved en internetside skal indeholde:

Når du bruger en internetside, er det vigtigt, at du skriver på, hvornår du har besøgt hjemmesiden. Det skal du, fordi der kan ske ændringer, fra du bruger siden til dine vejledere og censor kigger dine kilder igennem.

Eksempel på henvisning til en web-adresse: Granov, Kristoffer: Velfærdsstaten, faktalink.dk, november 2013, besøgt den 13/3-20, https://faktalink.dk/titelliste/velfaerdsstaten

Forkort kilderne i dine fodnoter

Det kan hurtigt komme til at fylde en del, hvis du skal skrive ”Granov, Kristoffer: Velfærdsstaten, faktalink.dk, november 2013, besøgt den 13/3-20, https://faktalink.dk/titelliste/velfaerdsstaten” i dine fodnoter hver gang, du bruger hjemmesiden.

For at spare tid (og plads) kan du vælge at forkorte dine kilder i din litteraturliste, og det gør du ved at skrive (Forkortes: xx) efter din henvisning. På billedet herunder kan du se, hvordan det skrives op.

Et billede af et eksempel på to kildehenvisninger

Hver gang du bruger Kristoffer Granovs tekst om velfærdsstaten, laver du en fodnote, hvor du så skriver ”Velfærdsstaten” i stedet for hele henvisningen. Hvis du vælger at forkorte dine kilder, er det vigtigt, at du er konsekvent og gør det igennem hele din SRP.

God fornøjelse med din opgave – og pøj pøj!

SRP & Skriftlige Opgaver

Se alle

SRP-emner og -fag
Hvad kan man skrive SRP om? Og hvilke fag skal man vælge? Få ideer her..
Guide til SRP | Alt du skal vide om dit studieretningsprojekt
Her får du en guide til din SRP, så du kan komme godt fra start...
Gode råd til din SRP - valg af fag, emne og research
Her får du nogle gode råd til, hvordan du træffer beslutningerne til d..
10 gode råd til din SRP-periode
SRP-opgaven virker skræmmende for mange gymnasieelever - Her får du 10..
Sådan tilrettelægger du bedst din SRP-proces
Igennem et antal vejledninger har du mulighed for at stille spørgsmål ..
Sådan får du mest muligt ud af din skriveperiode
Her er en guide til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din skri..
Sådan kommer du bedst i gang med din SRP
Her får du et par tips til, hvordan du kommer bedst fra start!..
5 gode råd til skrivedagene under din SRP
Lav en tidsplan over dine skrivedage, så du ved, hvad du skal nå, og h..
5 gode råd til opbygningen af din SRP
Når du skriver din SRP, er det vigtigt, at du har styr på formen.  Du ..
Sådan finpudser du sproget i din SRP-opgave
Når du afleverer dit studieretningsprojekt på gymnasiet, vurderes din ..
Sådan kommer du sikkert gennem skriveperioden
Her er 6 gode råd, som nok skal få dig sikkert gennem skriveperiode...
Sådan skriver du en god problemformulering
Problemformuleringen beskriver, hvilket emne du ønsker at arbejde med...
lukke ikon

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så udfyld dit spørgsmål og mail nedenfor, så vi vender tilbage inden for 24 timer.

Tusinde tak for dit spørgsmål.

Vi vender tilbage på telefon eller mail inden for 24 timer.
Du er altid velkommen til at ringe direkte til os på 61 61 77 77.