Billede af elev der jubler foran computer
Nina Illum Nørregaard
Kommunikations- og marketingansvarlig hos MentorDanmark
Indholdsfortegnelse SRP & Skriftlige Opgaver 8. oktober 2023 Tilmeld nyhedsbrev

Sådan nailer du din SSO

Alle på 2. år af den gymnasiale uddannelse i gymnasiet eller HHX skal stifte bekendtskab med den absolut største skriftlige opgave på den årgang. Og det er lige præcis, hvad det er: En Større Skriftlig Opgave = SSO.

Men hvordan kommer man egentlig sådan for alvor godt i gang? Hvordan skal jeg forberede mig? Hvem laver min problemformulering? Hvad er godt at gøre i skriveugen? Hvordan skal jeg bygge min opgave op?

Spørgsmålene er mange og svarene finder du i dette blogindlæg, hvor jeg vil via mine egne erfaringer vil gå igennem alt fra den forvirrede start, hvor man er i tvivl om alt fra emne til egne evner, til man i en uge selvstændigt skal skrive opgaven og endelig frem mod afleveringsdagen, hvor du skal organisere opgaven og lykkeligt trykker aflever

Først og fremmest

Start et sted: Det er vigtigt at pointere, at SSO-opgaven er en alletiders chance for, at du kan uddybe dig i et emne, som du helt selv bestemmer og naturligvis interesserer dig for. Her er en grundig forberedelse altafgørende, for du kan i princippet vælge imellem alt.

Få et overblik: For at få et overblik over hvad du vil skrive om, kan det være en rigtig god idé i stikord at skrive alle dine ideer og tanker ned i en form for brainstorm. Tal løbende med dine lærere for at få indsnævret og konkretiseret dine emner og ideer.

Google, søg, del: Når du har valgt et fag og et emne, handler det om zoome ind ved at finde litteratur, bøger, artikler, videoer og så videre. Gå på biblioteket og lån bøger du mener passer til dit emne (og gør det før dine klassekammerater). Dan dig et hurtigt overblik over bogen og sortér i mulighederne. Åben dialog er vejen frem. Del hele tiden dine tanker, så både du og din lærer ved, hvordan dit arbejde udvikler sig.

Problemformulering og problemstillinger: … er ikke noget, du har ansvar for at lave. Du skal helt selv spore dig ind på et emne, sørge for at få læst materialer og skrevet gode noter - den endelige problemformulering og underspørgsmålene på det redegørende, analyserende og diskuterende niveau er noget, du får udleveret ved opgavens start af din lærer/SSO-vejleder.

Planlæg din tid: Selvom der kan være lang tid fra du bestemmer dig til emne og søger på materialer, så er det supervigtigt, at du udnytter tiden og giver dig selv tid til at læse og gøre det, du læser til dit eget sprog. Skriv notater, indsæt post-it mærkater mens du læser, så du hele tiden er klar over grundlaget i din læsning. Få læst alle artiklerne og få hørt podcastene i god tid så du ikke sidder to dage før opgavestart og ikke aner, hvad dit udgangspunkt er.

Vær kritisk overfor dit materiale: Det er vigtigt, at du er meget opmærksom på udgivelsesåret for de udvalgte bøger og at eventuelle hjemmesider, artikler, videoer mm. er ajourført. Som hovedregel kan man have i baghovedet ”så ny som mulig”, så den nyeste forskning på området er repræsenteret - både i bogen/artiklen/videoerne men også i din opgave.

Logisk rød tråd: Det er dig selv, der skal skabe orden i dit ”skriveunivers”. Forberedelse består ikke kun i at læse. Du skal også tage læsenotater og det er en god idé at skrive små afsnit med egne ord, der dækker det læste stof. Dette forarbejde er vigtigt, så du har bearbejdet stof, som du kan redigere og anvende, når du ser den endelige opgaveformulering, du får udleveret ved opgaveugens start.

Skrivetid

Nu er du kommet til opgaveugen … Her kommer dit forberedende arbejde virkelig til gode. Betragt skriveugen som en arbejdsuge med en række deadlines, du selv sætter undervejs.

Hold dine pauser: Lige så vigtigt det er at overholde dine deadlines, lige så vigtigt er det, at du holder dine pause undervejs. Sørg for også at planlægge din fritid, så du ikke skriver dig selv halvt ihjel og mister overblikket. At veksle mellem skrivetider og fritidsaktiviteter sikrer, at du får frisk luft til dit hoved og så kan du vende tilbage til dit arbejde med friske øjne og fornyet energi.

Problemformulering og underspørgsmål: I indledningen af din SSO skal du forholde dig aktivt til problemformuleringen og dine underspørgsmål, da de er målet for hele dit arbejde. Du skal skrive, hvordan du vil besvare problemformuleringen samt underspørgsmålene, begrundelser og overvejelser vedrørende dine valg af materialer. Husk, du skal besvare hele problemformuleringen og underspørgsmålene. Underspørgsmålene vil i mange tilfælde omfatte følgende niveauer:

1. Redegørende niveau: Her skal du typisk redegøre for et forløb, perioder eller et begreb
2. Analyserende niveau: Her undersøger du grundigt de enkelte dele af dit udvalgte emne
3. Diskuterende/vurderende niveau: Her forholder du dig selvstændigt til opgavens problemstilling og til andres meninger af den.

De store point ligger i at besvare den analyserende og diskuterende/vurderende med størst fokus. Her skal du virkelig blære dig og vise, hvad du kan og har forberedt i din forberedelse. Det er her, krudtet fyres af.

Klart og tydeligt sprog: Det er altafgørende, at du viser, at du skriver i et klart, tydeligt og flydende sprog. Hvis det kniber med klarheden, så gå med fordel tilbage til problemformuleringen og se, om du holder dig til den, eller om du er på vej ud ad ”en tangent”. Når du citerer direkte eller referer, skal du henvise præcist til din udvalgte information/litteratur/kilde. Hvis ikke du henviser klart til kilderne, kan man sidde og tænke, ”hvor har du det fra?”, hvilket i sidste ende kan opfattes som snyd, hvilket har alvorlige konsekvenser!

Konklusion: Konklusionen skal indeholde et kortfattet og præcist svar på opgaveformuleringen. Du må under ingen omstændigheder komme med nye oplysninger i konklusionen. Hvis du har svært ved at sammenfatte/konkludere, kan det være, fordi du har arbejdet for bredt og for beskrivende. Der SKAL være en klar sammenhæng mellem problemformuleringen, analysen og konklusionen.

Litteraturlisten:Denne placeres bagerst i opgaven. Det er oversigten over anvendt litteratur opstillet i alfabetisk rækkefølge eller efter forfatternavnet. Husk årstal, forlag, sidetal og linjer.
Citerer du fra en hjemmeside skal du anføre den præcise adresse, hjemmesidens ejer, dato og det tidspunkt, hvor informationerne er hentet.

Skitse over strukturen i en større skriftlig opgave

1. Officiel forside, med navn, opgaveformulering mv. udleveres ved opgaveugens start.
2. Valgmulighed: Din egen forside med en illustration.
3. Indledning med opgaveformulering, begrundelse for emne og litteraturvalg og præsentation af metode. Redegørelse for dit henvisningssystem: sammenhængen mellem noteapparat og litteratur/web-adresseliste
4. Engelsk summary, på maksimum ½ side hvor du på engelsk sammenfatter det, som du har undersøgt og opgavens vigtigste pointer
5. Selve opgaven, selve opgaven inklusive konklusionen bør ikke være længere end 15 A4-sider, linjeafstand 1,5. Fylder den mindre end 12 sider, er den nok ”for tynd”. Billeder, forside(r) og litteraturlisten tæller ikke med i de 15 sider.
6. Konklusion, som sammenfatter opgavens resultater og svarer på problemformuleringen
7. Litteraturliste, alfabetisk ordnet efter forfatternes efternavn med angivelse af alle bibliografiske oplysninger (titel, forlag og udgivelsesår),
8. Web-adresseliste: præcis adresse med angivelse af hjemmesidens ejerforhold, personer, organisation mv.

En række kortfattet men erfarne råd til din opgaveuge:

Rigtig go’ skrivelyst! Held og lykke med arbejdet.

SRP & Skriftlige Opgaver

Se alle

SRP-emner og -fag
Hvad kan man skrive SRP om? Og hvilke fag skal man vælge? Få ideer her..
Guide til SRP | Alt du skal vide om dit studieretningsprojekt
Her får du en guide til din SRP, så du kan komme godt fra start...
Gode råd til din SRP - valg af fag, emne og research
Her får du nogle gode råd til, hvordan du træffer beslutningerne til d..
10 gode råd til din SRP-periode
SRP-opgaven virker skræmmende for mange gymnasieelever - Her får du 10..
Sådan tilrettelægger du bedst din SRP-proces
Igennem et antal vejledninger har du mulighed for at stille spørgsmål ..
Sådan får du mest muligt ud af din skriveperiode
Her er en guide til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din skri..
Sådan kommer du bedst i gang med din SRP
Her får du et par tips til, hvordan du kommer bedst fra start!..
5 gode råd til skrivedagene under din SRP
Lav en tidsplan over dine skrivedage, så du ved, hvad du skal nå, og h..
5 gode råd til opbygningen af din SRP
Når du skriver din SRP, er det vigtigt, at du har styr på formen.  Du ..
Sådan finpudser du sproget i din SRP-opgave
Når du afleverer dit studieretningsprojekt på gymnasiet, vurderes din ..
Sådan kommer du sikkert gennem skriveperioden
Her er 6 gode råd, som nok skal få dig sikkert gennem skriveperiode...
Sådan skriver du en god problemformulering
Problemformuleringen beskriver, hvilket emne du ønsker at arbejde med...
lukke ikon

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så skriv endelig til os på info@mentordanmark.dk
Vi vender tilbage hurtigst muligt.