Mark får hjælp til engelsk
Pernille Petersen
Kommunikationsmedarbejder
Indholdsfortegnelse SRP & Skriftlige Opgaver 13. januar 2020 Tilmeld nyhedsbrev

Få styr på dine metoder

Vækker det ikke genklang, når du hører ordet "metode"?

Her kan du læse mere om metode. Når du arbejder med din SRP, bruger du nemlig faglige metoder til at undersøge din problemstilling, og dem vil du helt sikkert blive spurgt ind til ved den mundtlige eksamen. Derfor kan det være en rigtig god idé at sætte dig ind i, hvilke metoder du benytter i din SRP. Teksten er opdelt i 3 dele:

  • 1. Metodeafsnit er ikke obligatorisk – men en god idé
  • 2. Metodeafsnit udviser overblik
  • 3. Hvilke metoder kan jeg bruge?

1. Metodeafsnit er ikke obligatorisk – men en god idé

Når du arbejder med SRP, tager du naturligvis afsæt i eksisterende viden, og så bruger du faglige metoder til at undersøge din problemstilling. Og netop din evne til at overveje de faglige metoder, du anvender, er helt central – også i bedømmelsen af dit projekt.

Det er ikke et krav, at SRP indeholder et egentligt metodeafsnit, men det er en mulighed – og absolut en god idé. Metodeafsnittet kan nemlig være en stor hjælp for dig, når du skal præsentere dine overvejelser til den mundtlige eksamen.

2. Metodeafsnit udviser overblik

I metodeafsnittet skriver du helt overordnet, hvorfor du har valgt nogle metoder frem for andre, hvad metoderne hjælper dig med at undersøge, og hvilken type viden du opnår med metoderne. I metodeafsnittet viser du med andre ord:

Det vil typisk være oplagt at skrive metodeafsnittet i forlængelse af din indledning, da metodeovervejelser også er en del af præsentationen af dit projekt.

a. I flerfaglige projekter …

… må man gerne anvende samme metode i

begge fag – så længe det ikke er den eneste metode, man bruger i projektet. Skriver du fx SRP i dansk og engelsk, må du gerne bruge en litterær analysemodel fra begge fag; du skal bare sørge for, at du også anvender andre metoder.

b. I enkeltfaglige projekter …

… skal

man også være opmærksom på at bringe flere metoder i spil. Formålet med enkeltfaglige projekter er også at anvende og kombinere forskellige faglige metoder. Skriver du fx SRP i samfundsfag, kan du anskue en problemstilling fra flere sociologiske og økonomiske synspunkter – eller du kan trække på kvantitative og kvalitative tilgange.

3. Hvilke metoder kan jeg bruge?

Du kan principielt bringe alle de metoder i spil, der er relevante for dit projekt og de fag, du har valgt. Det betyder også, at metoderne skal hjælpe dig med at belyse problemstillingen fra forskellige perspektiver, og at de også fungerer i et samspil med hinanden.

Du har allerede arbejdet en hel del med forskellige metodiske tilgange – men måske har du ikke tidligere været så opmærksom på dem.

Nedenfor finder du en oversigt over eksempler på forskellige fags metoder og modeller, du kan bruge i dit projekt. Oversigten er vejledende og absolut ikke udtømmende – og mange fag og metoder går på tværs af områderne. Det kan fx diskuteres, om historie er et humanistisk eller et samfundsvidenskabeligt fag, og det er netop også de nuancer, du bør tage højde for i dit projekt. Måden, du bruger faget og dets metoder, har stor betydning for de resultater og pointer, du får frem i din analyse og diskussion.

Få overblik over de forskellige metoder

De humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fags metoder

a. De humanistiske fags metoder …

… er først og fremmest knyttet til at beskrive, analysere og fortolke såkaldte ”kulturprodukter” og deres betydning og konsekvenser.

I dansk, oldtidskundskab og sprogfag har du lært forskellige analysemetoder, fx:

I kunstneriske fag som musik, drama, billedkunst og mediefag har du fx haft:

I historie har du arbejdet fx med:

I religion og filosofi har du fx lært:

b. De samfundsvidenskabelige fags metoder …

… består af metoder, som trækker på teorier om sociale, økonomiske og politiske forhold og sammenhænge.

I samfundsvidenskabelige fag har du arbejdet med fx:

c. De naturvidenskabelige fags metoder …

… omfatter opsamling, registrering og behandling af kvalitative og kvantitative data, tilrettelæggelse af eksperimenter og feltundersøgelser samt anvendelse og formulering af modeller og teorier. I de naturvidenskabelige fag har du fx lært om eksperimentelle designs, der kan anvendes på forskellige dele af omverdenen, med en induktiv eller hypotetisk-deduktiv tilgang eller med et teknisk formål. Du kan inddrage eksperimentelle metoder, enten i form af egne eksperimenter eller ved en kritisk gennemgang af andres eksperimentelle arbejde.

I matematik har du fx lært:

I idræt har du formentlig arbejdet med:

SRP & Skriftlige Opgaver

Se alle

SRP-emner og -fag
Hvad kan man skrive SRP om? Og hvilke fag skal man vælge? Få ideer her..
Guide til SRP | Alt du skal vide om dit studieretningsprojekt
Her får du en guide til din SRP, så du kan komme godt fra start...
Gode råd til din SRP - valg af fag, emne og research
Her får du nogle gode råd til, hvordan du træffer beslutningerne til d..
10 gode råd til din SRP-periode
SRP-opgaven virker skræmmende for mange gymnasieelever - Her får du 10..
Sådan tilrettelægger du bedst din SRP-proces
Igennem et antal vejledninger har du mulighed for at stille spørgsmål ..
Sådan får du mest muligt ud af din skriveperiode
Her er en guide til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din skri..
Sådan kommer du bedst i gang med din SRP
Her får du et par tips til, hvordan du kommer bedst fra start!..
5 gode råd til skrivedagene under din SRP
Lav en tidsplan over dine skrivedage, så du ved, hvad du skal nå, og h..
5 gode råd til opbygningen af din SRP
Når du skriver din SRP, er det vigtigt, at du har styr på formen.  Du ..
Sådan finpudser du sproget i din SRP-opgave
Når du afleverer dit studieretningsprojekt på gymnasiet, vurderes din ..
Sådan kommer du sikkert gennem skriveperioden
Her er 6 gode råd, som nok skal få dig sikkert gennem skriveperiode...
Sådan skriver du en god problemformulering
Problemformuleringen beskriver, hvilket emne du ønsker at arbejde med...
lukke ikon

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så skriv endelig til os på info@mentordanmark.dk
Vi vender tilbage hurtigst muligt.