Dansk
Læsetid: 12 min.
24. oktober 2023
Yannick Uzoma
Mentor

Konjunktioner: bind hoved- og ledsætninger sammen med bindeord

Bindeord er superlim for sætninger! Viden om dem er en af nøglerne til at sætte korrekt komma og kende forskel på hovedsætninger og ledsætninger.

Hvad er et bindeord (konjunktioner)?

Bindeord eller konjunktioner er ord, der binder sætninger sammen. Har du svært ved at huske det latinske ord, konjunktion, kan du dele det op. Kon betyder med, og junktion er der, hvor noget mødes. Eksempelvis bruger englænderne ordet junction, når de taler om et lyskryds. Konjunktionen er det sted, hvor to dele af en hel sætning mødes.

Hvilke kategorier af bindeord findes der?

Inden for bindeord taler man overordnet om to typer af konjunktioner. Det er sideordnende – og underordnende konjunktioner. Googler du konjunktioner, støder du muligvis på, at konjunktioner kan inddeles i de to underkategorier samordnende – og komplekse konjunktioner. Dem behøver du heldigvis ikke bekymre dig om. De er ikke nødvendige for at anvende og forstå bindeord ift. syntaks (kryds, bolle, trekant m.fl.) eller grammatik (punktum og komma m.m.).

Sideordnende konjunktioner binder to ligeværdige sætninger eller enkelte ord sammen.

 • Og, men, eller, samt, for, både og, hverken eller, enten eller

Jens Hansen drak en øl, men Ole Birgersen drak ingen øl, og Kurt Strøm tyllede hele kanden. Hverken den ene eller den anden drak en moderat mængde. De drak enten lidt eller meget.
De drak både med forsigtighed og med hensynsløshed, for de nød deres øl forskelligt
.

Underordnende konjunktioner binder en ledsætning sammen med en hovedsætning. Ledsætninger eksisterer kun for at give ekstra information om en hovedsætning.

Denne ekstra information kan være af forskellige typer. Ingen af disse er nødvendige for at bruge bindeord, men det kan være rart at forstå deres betydning, og hvornår de bruges.

 • Spørgsmål: hvem, hvad, hvor, hvordan, hvorfor, om, hvorvidt
 • Udsagn: at-sætninger f.eks. ”at det ikke gik godt, er årsagen til min sorg"
 • Relative: der, som
 • Betingelse: hvis, medmindre, bare, såfremt, undtagen, ifald, dersom, dog
 • Sammenligning: des, jo, som om, ligesom, desto, end, såsom, som
 • Tid: da, når, så snart, dengang, inden, før, efter, mens, idet, siden
 • Indrømmelse: uden at, selvom, til trods for, uagtet, hvorimod, skønt,
 • Hensigt og følge: at, for at, så at, sådan at, således at
 • Årsag: fordi, da, siden, eftersom

Nogle konjunktioner har mange mulige udtryk, men generelt kan vi forstå betydningen af en sætning gennem de ni kategorier af betydninger, hvor bindeordet står i.

Hvilken funktion har bindeord i en sætning?

Bindeord binder som sagt sætninger sammen – både ledsætninger med hovedsætninger og hovedsætninger med andre hovedsætninger såvel som ledsætninger med ledsætninger. Udover at fortælle om forholdet mellem sætningerne bruger vi også bindeord grammatisk.

 • Underordnende bindeord indleder ledsætninger og bruges til at sætte komma samt bestemme ordstilling.
 • Sideordnende bindeord adskiller hovedsætninger med komma.

Har du brug for en opfriskning af kommareglerne, kan du lære alt om komma, og hvordan du sætter det svære komma i denne artikel.

Eksempler på brug af bindeord i sætninger

Bindeordet indleder en ledsætning.

 • Det kan ske, at en hvalp tisser på gulvet, selvom man tager sine forholdsregler.
 • Vi spiser pizzaen, der har været på gulvet, uagtet den har lidt nullermænd!

Bindeordet adskiller to hovedsætninger.

 • Jeg vil gerne spille golf, men du vil hellere hygge med en film.
 • Du er god til at knipse, og jeg er god til at fløjte.

Bindeordet står først i helsætning (det første ord efter punktum).

 • Hvis det skal være sådan, går jeg.
 • Fordi papegøjen skriger, vil jeg hellere blive hjemme.
 • Medmindre det stopper med at regne, ser jeg ingen udvej fra at tage bussen.

Bindeordet indleder en indskudt ledsætning.

 • Pigen, som var meget lille, ville ikke prøve rutsjebanen i Tivoli
 • Drengen, der hader at gå ture, gik en tur i Kongens have.

Hvad er en helsætning?

En helsætning er alt det, der står mellem to punktummer. Det betyder, at en korrekt helsætning består af mindst én hovedsætning. Det skal den, fordi en hovedsætning er der, hvor betydningen ligger. Uden hovedsætning duer helsætningen ikke.

Hvad er en hovedsætning?

Hovedsætningen er den del af en helsætning, dvs. mellem to punktummer, der indeholder den centrale betydning. Hovedsætninger indeholder i modsætning til ledsætninger altid grundled(X) og udsagnsled (●) og kan stå alene, fordi de betyder noget i sig selv.

Med undtagelse af særlige tilfælde, som bydemåde ”Gå!” = Du(X) skal gå(O), kan du derfor altid udelukke, at noget er en hovedsætning, hvis du ikke kan finde X / subjekt og O / verbal.

Karla plukker brombær i skoven, dog ikke jordbær.


Efter kommaet er der ikke noget X eller ● i ”dog ikke jordbær”, og det er derfor umuligt, at det er hovedsætningen.

Hvad er en ledsætning?

Ledsætninger er sætninger, der er led i en anden sætning. Med led menes f.eks. grundled(X), udsagnsled (●), genstandsled (▲) og biled (~).

Som du kan se i oversigten over de underordnede konjunktioner, har konjunktioner, der indleder ledsætninger, en funktion. De arbejder så at sige for hovedsætningen og hjælper med at uddybe hovedsætningens betydning.

I eksemplet med ”Karla plukker bær i skoven, dog ikke jordbær”, bruges ledsætningen ”dog ikke jordbær” til at begrænse hovedsætningens betydning. Karla plukker alle mulige bær – bare/dog IKKE jordbær. Ledsætningen arbejder altså for hovedsætningen, og den måde ledsætningen arbejder på har at gøre med bindeordets betydning (se kategorier).

Vi har en hel artikel, der kun handler om hovedsætninger og ledsætninger, hvis du ønsker at knække koden til byggestenene til de danske sætninger. Læs artiklen om hovedsætninger og ledsætninger her.

Dansk | 21. juni 2023
Her er alt, du skal vide om udsagnsled og grundled
Udsagnsled og grundled er de to vigtigste led, du skal kende til, når ..
Dansk | 21. juni 2023
Sådan får du styr på genstandsled med sætningsanalyse
Hvad er et genstandsled, og hvordan finder man det? Med denne guide ka..
Dansk | 20. juni 2023
Berettermodellen - en god handlingsmodel til din tekstanalyse
Berettermodellen bruges til at vise opbygningen af spænding i en tekst..
Dansk | 15. juni 2023
Synes eller syntes? Hvorfor skal du bruge hvad?
Det danske sprog kan godt være svært. Især når det gælder lyde og stav..
Dansk | 5. oktober 2021
Få helt styr på kommareglerne med disse 6 huskeregler
Kommareglerne er for mange en svær nød at knække. Derfor har vi samlet..
Dansk | 14. juni 2023
Nutids-r | Den ultimative guide til at mestre det svære r
Hvornår skal der r bag på udsagnsord, og hvornår skal der ikke? Det er..
Dansk | 19. juni 2023
Lær forskellen på af og ad
Det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår man bruger af eller ad. De..
Dansk | 21. juni 2023
Novelleanalyse | Sådan analyserer du en novelle
Det kan være svært at gribe en novelleanalyse an. I denne artikel kan ..
Dansk | 18. februar 2020
GUIDE: Undgå typiske skrivefejl
Igennem dit skoleliv skal du udarbejde en masse skriftlige afleveringe..
Dansk | 2. april 2020
Gode råd til at øge dit barns læselyst!
Børn læser mindre i dag. Bogen har fået hård konkurrence fra den digit..
Dansk | 17. august 2022
Lix og læseniveau - hvad er det?
Har du svært ved at finde en bog med det helt rette niveau til dit bar..
Dansk | 8. marts 2020
Kvindernes Kampdag: Disse bøger sikrer kampgejsten
Det er Kvindernes Internationale Kampdag, og det hylder vi med en list..

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så udfyld dit spørgsmål og mail nedenfor, så vi vender tilbage inden for 24 timer.

Tusinde tak for dit spørgsmål.

Vi vender tilbage på telefon eller mail inden for 24 timer.
Du er altid velkommen til at ringe direkte til os på 61 61 77 77.