Shutterstock 708012139 Shutterstock 708012139

SRP: Sådan laver du en korrekt litteraturliste

Det kan være svært at holde styr på alle krav til formalia, når man skal lave en større skriftlig opgave som SRP. Derfor hjælper vi dig her på vej mod at opstille en korrekt litteraturliste, så du kan tjekke endnu et punkt af din lange to-do-liste under din SRP-skriveproces. 

Primærlitteratur og sekundærlitteratur

Når du skriver din SRP, bruger du mange forskellige kilder undervejs til at besvare din problemformulering. For at holde styr på, hvad du får brugt undervejs, skal du samle alle kilder i din litteraturliste, hvor der skelnes mellem primær- og sekundærlitteratur. Primærlitteratur er det (tekst)materiale, du analyserer i din opgave, hvor din sekundærlitteratur er alt det andet materiale, du bruger i din SRP – blandt andet baggrundslitteratur til din redegørelse. Fælles for alle dine kilder er, at de skal listes i alfabetisk rækkefølge efter efternavn.

Bøger, hjemmesider, artikler – hvordan?

I din opgave skal du opstille dine kilder korrekt efter, hvilken type kilde der er tale om. Der er nemlig forskel på, hvordan du angiver en bog, og hvordan du angiver en hjemmeside. Langt de fleste gymnasieelever benytter sig af bøger og internetsider til deres SRP, og vi viser derfor her, hvordan man stiller de to kildetyper rigtigt op i litteraturlisten. Bruger du andre kilder som fx billeder eller artikler, kan du finde gode forklaringer af deres opsætning på nettet.

Din kildehenvisning ved en bog skal indeholde:

  • Efternavn, fornavn: titel (i kursiv), evt. udgave, forlag, årstal.

Du finder oplysningerne på bogens titelside (oftest bogens side 2). Hvis der er flere forfattere af en bog, skriver du det første navn efterfulgt af ”et al.” (latinsk for ’og andre’). Fx: Jørgensen, Jens Anker et al.: Hovedsporet – dansk litteraturs historie, Gyldendal, 2005

Eksempel på angivelse af en bog: Baunsbak-Jensen, Asger: Til sidst, Poul Kristensens Forlag, 2001

Din kildehenvisning ved en internetside skal indeholde:

  • Efternavn, fornavn: titel (i kursiv), hjemmesidedomæne, årstal, dato for besøg, link til den konkrete side, du bruger.

Når du bruger en internetside, er det vigtigt, at du skriver på, hvornår du har besøgt hjemmesiden. Det skal du, fordi der kan ske ændringer, fra du bruger siden til dine vejledere og censor kigger dine kilder igennem.

Eksempel på henvisning til en web-adresse: Granov, Kristoffer: Velfærdsstaten, faktalink.dk, november 2013, besøgt den 13/3-20, https://faktalink.dk/titelliste/velfaerdsstaten


Forkort kilderne i dine fodnoter

Det kan hurtigt komme til at fylde en del, hvis du skal skrive ”Granov, Kristoffer: Velfærdsstaten, faktalink.dk, november 2013, besøgt den 13/3-20, https://faktalink.dk/titelliste/velfaerdsstaten” i dine fodnoter hver gang, du bruger hjemmesiden. 

For at spare tid (og plads) kan du vælge at forkorte dine kilder i din litteraturliste, og det gør du ved at skrive (Forkortes: xx) efter din henvisning. På billedet herunder kan du se, hvordan det skrives op.

Hver gang du bruger Kristoffer Granovs tekst om velfærdsstaten, laver du en fodnote, hvor du så skriver ”Velfærdsstaten” i stedet for hele henvisningen. Hvis du vælger at forkorte dine kilder, er det vigtigt, at du er konsekvent og gør det igennem hele din SRP.


God fornøjelse med din opgave – og pøj pøj!

Signe, mentor og studentermedhjælper

Signe er mentor og studentermedhjælper hos MentorDanmark. Gennem jobbet som mentor skaber hun et trygt læringsmiljø, og hun er optaget af at gøre læring til en leg.