Shutterstock 499599271 1
Shutterstock 499599271 1

Nøglen til god eksamensforberedelse

Lær, hvordan du bedst kan forberede dig til din eksamen. Få gode råd til både mundtlige og skriftlige eksamener og lær, hvordan du planlægger din tid, så du kan øge dine chancer for at klare dig godt til eksamen.

Bliv kontaktet

Hurtigst muligt I eftermiddag I aften I morgen
Telefonnummer

Åbent nu indtil 21:00 Ring 61 61 77 77

+10 års erfaring +1.000.000 afholdte undervisningstimer +70.000 familier hjulpet +5.000 mentorer i hele Norden

Eksamensforberedelse

Eksamensforberedelsen. Tiden, der kan sætte selv de mest engagerede og velforberedte elever ud af kurs. Tiden op til eksamen kan være svær, stressende og udfordrende. Mange oplever eksamensstress, og tiden er ofte fyldt med forventninger, pres og skam over alt det, man måske ikke fik nået eller det, der ikke lige forløb på den måde, man havde troet. Men med den rette eksamensforberedelse kan du give dig selv de bedste chancer for at klare dig godt og opnå de resultater, du ønsker.

Uanset hvilken eksamen du skal til, er der ting, der går igen. Fælles for alle eksaminer er, at det er vigtigt at starte hver eksamensforberedelse med at få et godt og solidt fundament på plads. Jo bedre du forbereder dig, desto mere sikker føler du dig, og jo bedre går det som udgangspunkt også til din eksamen.

Derfor vil vi gerne give dig hjælp til eksamensforberedelse, så du kan føle dig klar og rustet til at få en god eksamensoplevelse. Nedenfor får du gode råd og hjælp til at forberede dig til både mundtlige og skriftlige eksamener samt gruppeeksamen – uanset om du går i folkeskole, på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Bliv klar til den mundtlige eksamen

For mange studerende er den mundtlige eksamen den mest skræmmende og udfordrende del af eksamensperioden. Det kræver, at man kan formulere sig klart og tydeligt samt tænke hurtigt og klart under pres. Med god eksamensforberedelse kan du øge din selvtillid og præstationsevne.

Få overblik over pensum

For at blive klædt fagligt på til den mundtlige eksamen, er det vigtigt at have styr på pensum. Lav en liste over de emner, du skal kunne tale om til eksamen og lav noter til hver af dem. Du kan bruge denne notatteknik til at tage effektive notater.

Få styr på den rette eksamensteknik

Den mundtlige eksamen kan foregå på forskellige måder alt efter uddannelsen. Ved nogle skal man trække et spørgsmål, hvorefter man får tid til forberedelse inden det mundtlige oplæg. Andre typer kan foregå således, at man skal holde et oplæg på baggrund af en større opgave. Læs mere om den mundtlige eksamen og få gode råd.

Forbered dig på dit mundtlige oplæg

Jo mere du øver dig på dit mundtlige oplæg, desto mere selvsikkerhed får du. Du bliver bevidst om dit taletempo, din tydelighed og fremtoning. Tal med venner, medstuderende eller familie om forskellige emner og prøv at forberede oplægget på en klar og tydelig måde for dem. 

Bliv klar til den skriftlige eksamen

Når du skal til den skriftlige eksamen, er det vigtigt både at have styr på det faglige og det eksamenstekniske. Forberedelse til den skriftlige eksamen kræver en lidt anden tilgang end til den mundtlige eksamen, da man skal være i stand til at formulere sine tanker og ideer på en klar og struktureret måde på skrift. Man har blot få timer til at præstere, og når man først sidder i salen, kan det føles, som om tiden flyver afsted.

Forstå formatet til den skriftlige eksamen

Når du sidder til den skriftlige eksamen, skal du starte med at læse eksamensopgaven grundigt og sørge for, at du forstår, hvad der bliver spurgt om. Når du har læst eksamensopgaven, skal du lave en plan for din besvarelse samt en oversigt over hovedpunkterne, hvorefter du kan påbegynde din besvarelse.

Læs din opgave grundigt inden aflevering

Husk at sætte tid af til at læse din besvarelse igennem flere gange for at tjekke for stavefejl og andre grammatiske fejl. Sørg for, at der er en rød tråd hele vejen igennem din besvarelse.

Skab dig et overblik og planlæg din eksamensperiode

Tiden til eksamensforberedelsen er altid knap, og man kan aldrig nå at gennemgå hele pensum. Et godt redskab i forbindelse med dette er at danne sig et overblik og lave en realistisk tidsplan. Hvor lang tid har du at forberede dig? Hvilke ting vil du gerne nå? Hvilke ting føler du dig mindre kompetent i?

En realistisk tidsplan og et godt overblik er essentielt til alle eksaminer. Det nytter ikke, at man to dage inden samfundsfagseksamen begynder at genlæse alle 23 kapitler i grundbogen. Det kan man ganske enkelt ikke nå.

trustpilot grafik

Gode råd til eksamensperioden

FØR

 • Planlæg din tid godt med en struktureret tidsplan
 • Læs strategisk og organisér dine noter
 • Få søvn nok og spis sund kost
 • Bevæg dig regelmæssigt
 • Øv dig på tidligere eksaminer
 • Snak med nogle om din eksamen

PÅ DAGEN

 • Kom i god tid
 • Få søvn nok
 • Spis en sund morgenmad
 • Medbring alt det nødvendige
 • Tag dybe vejrtrækninger

UNDER

 • Læs opgaven og instruktionerne grundigt
 • Hold dig rolig og fokuseret
 • Prioriter din tid og brug den fornuftigt
 • Brug struktur i besvarelsen og tjek dine svar

EFTER

 • Reflekter over din præsentation
 • Lær af dine fejl
 • Vær stolt over din indsats
 • Forbered dig på næste gang

Forberedelse til gruppeeksamen

Gruppeeksamen kan forekomme, og det kan for mange være en udfordring, da det kræver samarbejde og koordinering med andre for at opnå det bedste resultat. Det er vigtigt at have en klar forståelse af opgaven og kravene. Lav en plan for, hvordan I vil opdele opgaven, og hvem der tager ansvaret for hvilke dele. Det er en god idé, at I inden eksamen planlægger, hvem der skal sige hvad og hvornår. Sørg også for, at I har et klart og åbent kommunikationsflow, så I undgår misforståelser og konflikter.

Er I flere end to til den mundtlige eksamen, kan det være en god idé at have navneskilte på, så lærer og censor ved, hvem I hver især er.

Selvom lærer og censor skal sørge for, at alle kommer til orde, er det vigtigt, at I i gruppen giver hinanden plads og forsøger at dele taletiden ligeligt mellem jer. Fremstå som et team, der kan samarbejde, og som støtter og supplerer hinanden, hvis der er brug for det.

Få ro på eksamensnervøsiteten med en mentor

Sammen med en mentor kan du få eksamenshjælp, skabe overblik, få lagt en god læseplan, gennemgå vigtige dele af pensum, gennemgå tidligere eksamensopgaver, øve dit oplæg og meget mere.

Vi har både fokus på faglighed og eksamensteknik, så du bliver klædt godt på til eksamen – uanset om det er en mundtlig eller skriftlig eksamen.

Alle vores mentorer har fået 10 eller 12 i deres undervisningsfag og har solid eksamenserfaring, så de har de bedste forudsætninger for at hjælpe dig til eksamen. De kan hjælpe med, at du udnytter din forberedelsestid bedst muligt – hvad enten du er elev i folkeskolen, gymnasiet eller studerende på en videregående uddannelse.

Bliver din nervøsitet dominerende og begynder at ligne eksamensangst, skal du tale med nogen og bede om hjælp.

Ofte stillede spørgsmål om eksamen

Hvad er eksamensforberedelse?

Eksamensforberedelse er tiden før eksamen, hvor man forbereder sig og læser materiale, der er nødvendigt for at bestå og samtidig træne og øve sig på tidligere eksamensspørgsmål eller prøver.

Eksamensforberedelse kan også indebære at udvikle en plan eller en strategi for at håndtere eksamen samt organisere ens noter, lave en tidsplan og forberede sig psykisk til eksamen.

Nøglen til effektiv eksamensforberedelse er at starte i god tid og være organiseret og målrettet i sin tilgang. Det kan være en god idé at søge hjælp og sparring fra sine medstuderende, sin lærer eller vejledere, der kan give feedback og rådgivning om, hvordan man bedst kan forberede sig til eksamen.

Hvordan forbereder man sig bedst til eksamen?

Der er mange måder at forberede sig på til eksamen. Den bedste tilgang til forberedelse afhænger af ens læringsstil, det specifikke emne og eksamenstype samt ens personlige præferencer. Det er en god idé at starte i god tid og starte eksamensforberedelserne mindst et par uger før eksamen, så man har tid til at gennemgå relevant materiale og øve sig på tidligere eksamensspørgsmål eller prøver. Det er også vigtigt at lave en plan for, hvilket materiale, der skal gennemgås og hvornår, så man kan holde styr på tiden og ikke blive overvældet af den store mængde læsning. Prioritér det vigtigste og brug tid og energi på dét, der er mest relevant for eksamen. Øvelse gør mester, så husk at sæt tid af til øvelse af tidligere eksamensspørgsmål og de nye.

Hvad skal man gøre dagen før eksamen?

Dagen før eksamen er vigtig, og der er nogle forskellige forholdsregler, du kan tage for at forberede dig bedst muligt. Gennemgå dit materiale og noter for at sikre dig, at du har forstået det vigtigste. Lav en opsummering, så du kan genopfriske din hukommelse. Undgå eksamensstress ved at gøre ting, der er behagelige for dig, og som gør dig rolig. Få en god nattesøvn, så du er veludhvilet og frisk til eksamen. Lav en plan, inden du går i seng, så du ved, hvornår du skal stå op, hvad du skal spise til morgenmad, hvornår du skal tage af sted osv. Pak din taske med alt, du skal bruge til eksamen såsom blyanter, lommeregler, notesblok m.m. Undgå at studere i sidste øjeblik eller forsøge at lære noget nyt. Dyrk lidt motion for at friske op og mindske din eksamensstress.

Hvordan forbereder man sig til mundtlig eksamen?

Det kræver tid, tålmodighed og en omfattende forstående for emnet. Forstå kravene til eksamen og find ud af, hvilken vægtning de forskellige dele af eksamen har i forhold til hinanden. Lav en plan for, hvordan du vil forberede dig, så du kan planlægge din tid til at læse, tage noter og øve dig på præsentation, taleteknik og besvarelse af spørgsmål. Lav god research om emnet ved at læse relevante bøger, artikler og notér de vigtigste pointer. Øvelse gør mester. Øv dig både på det faglige samt din formidlingsteknik som at tale klart og tydeligt og i et passende tempo. Det er også en god idé at øve sig med andre. Få en god nattesøvn dagen før eksamen, så du er frisk og veludhvilet på selve dagen.

Hvordan får man 12 i mundtlig eksamen?

Det kræver omfattende eksamensforberedelse og god præstation på selve dagen at få 12, men det er slet ikke umuligt. Forberedelse er afgørende for at få 12 i mundtlig eksamen. Sørg for at have en dybdegående forståelse for emnet og øv dig på at præsentere dine synspunkter og argumenter på en klar og overbevisende måde. Vær selvsikker og tal højt og tydeligt. Vær opmærksom på dit kropssprog; hold hovedet højt og hav øjenkontakt med lærer og censor. Undgå at gestikulere overdrevent. Lyt til spørgsmål omhyggeligt og forsøg at besvare dem så fuldstændigt som muligt. Du skal ikke være bange for at bede om yderligere forklaring til spørgsmålet eller bruge tid til at tænke over svaret. Vær respektfuld og høflig under hele eksamen og vis lærer og censor, at du er en ansvarlig og moden person, der tager eksamen seriøst.

Hvordan dulmer man nerver til eksamen?

Det er ganske naturligt at have nerver på inden en eksamen, og der er heldigvis flere ting, du kan gøre for at dulme dem. Tager din nervøsitet over og bliver til eksamensangst, er det en god idé at søge hjælp. Men du kan selv dulme dine nerver ved at forberede dig grundigt. Jo mere forberedt du er, jo mere selvsikker vil du føle dig på eksamensdagen. Tal med dine venner eller familie om din nervøsitet. De kan give dig gode råd, støtte og opmuntring. Træk vejret dybt og langsomt, så beroliger du dit nervesystem og reducerer stressniveauet. Visualisér og forestil dig succes, og at du klarer dig godt til eksamen. Tag en pause og lav noget afslappende inden eksamen, gå udenfor og tag noget frisk luft eller meditér i nogle minutter. Husk på, at det er naturligt at være nervøs før en eksamen, og det er ikke en indikation af, hvordan du vil klare dig.

Kan man få piller mod eksamensangst?

Der findes medicin, der kan hjælpe med at lindre eksamensangst. I svære tilfælde kan eksamensangsten behandles med små doser af såkaldte beta-blokkere, der nedsætter pulsen i moderat grad. Betablokkere er et receptpligtigt medicinsk produkt, der nedsætter pulsen i moderat grad, og du er derfor nødt til at kontakte din læge. Det kan også være nyttigt at udforske andre behandlingsmuligheder for eksamensangst, såsom kognitiv terapi eller andre tilgange. Der findes forskellige tilgange, der kan hjælpe dig med at tackle angsten og lære teknikker til at håndtere det uden at skulle tage medicin.

Hvad er godt at tage på til eksamen?

Det er vigtigt at have tøj på, som man føler sig godt tilpas i, når man skal til eksamen. Tag noget tøj på, der får dig til at føle dig selvsikker og komfortabel. Vælg tøj, der ikke er for stramt eller ubehageligt og vælg tøj, der er passende til eksamenssituationen. Mere formelt tøj vil være passende til en eksamen, mens noget mere afslappet vil passe bedre til en praktisk eksamen. Vælg også noget tøj, som du har det godt i at undgå overdrevne accessories, der kan distrahere dig eller din lærer og censor. Lad hatten eller kasketten blive i tasken, da det kan virke uhøfligt og tag ikke upassende tøj på som nedringede bluser eller lignende.

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så udfyld dit spørgsmål og mail nedenfor, så vi vender tilbage inden for 24 timer.

Tusinde tak for dit spørgsmål.

Vi vender tilbage på telefon eller mail inden for 24 timer.
Du er altid velkommen til at ringe direkte til os på 61 61 77 77.