Engelsk
Læsetid: 8 min.
28. august 2023
Yannick Uzoma
Mentor

Korrekt brug af bestemt og ubestemt artikel (kendeord) - the, some, a eller an

Lær, hvornår du skal sætte artiklerne (kendeord) the, some, a og an foran et navneord, hvorfor det er vigtigt, og hvilke undtagelser du skal kende til for ikke at blive snydt.

Er du vokset op med dansk, har du nok ikke lagt mærke til det, men der er ikke noget system i, hvornår man bruger artiklerne, også kaldet kendeord, en eller. At det hedder en hat/hatten og et bord/bordet er noget, man lærer udenad.

Artiklerne, en og et, bruger vi til at sige, om noget er henholdsvis fælleskøn eller intetkøn. Dette gælder, når man taler om en ubestemt ting f.eks. ”en hat”. Det er hverken min hat, din hat eller en Nike cap, og vi har heller ikke hørt ordet hat nævnt tidligere i teksten. Derfor bruger vi ikke bestemt form ved at kalde den ”hatten”.

Modsat på dansk findes der regler i engelsk, så du kan være sikker på, at du taler og skriver forståeligt.

Hvilke ord er artikler(kendeord) på engelsk?

De engelske artikler hedder the, some, a og an. Mange steder nævnes kun the, a og an, hvilket er en almindelig misforståelse. Some er også en artikel, selvom den også bruges på andre måder.

De fem vigtigste regler for artiklerne er:

A sættes foran navneord, der starter på en konsonantlyd såsom ”a cup” eller ”a pirate”.

An sættes foran navneord, der starter på en vokallyd såsom ”an owl” eller ”an ice cream”.

The bruges foran navneord om en bestemt ting f.eks. ”The sweater I got for Christmas”.

Man sætter ikke artikel, når man generaliserer f.eks. ”Bees make honey” eller ”All people fart”.

Ordet, some, er ubestemt flertal og tæller en begrænset mængde af et tælleligt navneord (countible noun) f.eks. ”I want some oranges”.

Hvad er ubestemt artikel, og hvornår bruger jeg den?

De to vigtigste ubestemte artikler hedder a og an. Some er også en ubestemt artikel, men den hører du om senere.

Som nævnt foroven bruger vi a og an foran navneord. Starter navneordet på lyden af en vokal, sætter vi an foran, og starter det på lyden af en konsonant, sætter vi a foran.

Hvordan finder jeg navneord og tillægsord i sætninger?

For at kunne sætte en artikel, er man selvfølgelig nødt til at vide, hvad et navneord er og samtidigt, hvad et tillægsord er. Som forklaret ovenover er det nemlig de ord, der bestemmer, om vi skal bruge a eller an om en ubestemt ting.

 • Navneord er ting, personer, dyr, følelser og begreber såsom: a tractor, a dancer, a goat, love, and progress
 • Tillægsord er de ord der beskriver navneordene f.eks.: a heavy tractor, an elegant dancer, a hairy goat, undying love, and huge progress.

Som du nok har lagt mærke til, står tillægsordet før navneordet. Det gør det næsten altid. Det eneste du skal være opmærksom på, er udsagnsord hvor man kan sætte lighedstegn mellem navneordet og tillægsordet såsom:

You are smart” eller “I became tired.

Det er det samme som at sige “You = smart” eller “I = tired".

Der findes selvfølgelig andre verber(udsagnsord) der laver lighedstegn, men det er to become og to be du skal kigge efter for at finde skjulte tillægsord.

Føler du, at det er en smule overvældende, så fokusér på de andre regler eller en enkelt regel. Det handler ikke om at lære alt – og da heller ikke på ti minutter - men om at lære lidt efter lidt. Ingen kan alt, og den her type verber taler man ofte først om i udskolingen og gymnasiet.

Hvilke undtagelser findes der for ubestemt artikel ved tællelige navneord (countable nouns)?

 • Når et tillægsord lægger sig til navneordet, er tillægsordet styrende
  • En gammel pirat hedder derfor ikke ”a old pirate”, selvom pirate starter med konsonanten P.
   I stedet hedder det ”an old pirate”, da artiklen styres af tillægsordet, old, med vokallyden O.
 • Hvis bogstavet er en vokal og laver konsonantlyd eller er en konsonant og laver vokallyd
  • F.eks. i ordet unicorn er vokalen U det første bogstav, men den første lyd er konsonanten J.
   Vi udtaler det nemlig [Junikorn], og derfor hedder det a unicorn i stedet for an unicorn.
 • Andre eksempler på ord med startbogstav, der laver en anden vokallyd er:
  • A usurper(en der stjæler en position – typisk kongetronen – foran den næste i rækken)
  • A eulogy(en hyldesttale)
  • A year
  • A unicycle(en ethjulet cykel)
  • An hour

Hvad er utællelige navneord (uncountable nouns), og hvordan tæller jeg dem?

I gruppen utællelige navneord bruger man normalt ikke artikel.

Man inddeler desuden utællelige navneord i forskellige kategorier:

 1. Visse former for mad og drikke ex. water, yoghurt, pasta
 2. Materialer ex. wood, iron, fire
 3. Abstrakte ting såsom følelser ex. There is no joy greater than a child without sadness
 4. Begreber ex. It is hard to gain progress in Fortnite
 5. Sportsgrene ex. I hate when my favorite team loses in football
 6. Sprog ex. I am fluent in English
 7. Studieområder ex. I study biology

Selvom de hedder utællelige navneord, kan man alligevel tælle dem ved at bruge en såkaldt quantifier såsom some, much, little, a pair of, a piece of, a bunch of m.fl. Her skal jeg gøre opmærksom på, at ordet some IKKE fungerer som en artikel men som quantifier – noget man tæller med.

Eksempler på brug af quantifier:

 • Some ved en ubestemt mængde af et utælleligt navneord

“I have some wood in my shed that we can burn for some warmth and some light”.

 • Much ved en stor (men stadig ubestemt) mængde af et utælleligt navneord

“There is much information to process about English grammar”

 • Man tæller bestemte mængder af et utælleligt navneord ved at bruge f.eks. a piece of eller a pair of og sætte flertalsendelsen –s her og angive en talmængde foran.

“I only have two pairs of clean underwear left”

Hvad er bestemt artikel, og hvornår bruger jeg den?

Artiklen, the, fungerer på engelsk som både -et og -en, som vi kender fra dansk. Der er altså kun én artikel du skal holde øje med, og modsat dansk skal den stå foran dit navneord:

”The balloon above me is losing air”.

Grunden til, at vi skal bruge the er, at det ikke er en hvilken som helst ballon, der taber luft. Det er ballonen over mig; the balloon above me. Havde jeg sagt ”A balloon above me is losing air” kunne det betyde, at der er mange balloner over mit hoved – så mange, at jeg ikke kan se hvilken én, der taber luft. Man kan altså genkende, at der er tale om en bestemt ting enten ved, at den enten:

1. Hedder noget særligt

2. Er blevet nævnt før

3. Navneordet er anderledes fra andre ting f.eks. på grund af dens position.

Ved utælleligt navneord kan det se sådan ud:

“I had the will and the determination to attain the progress I dreamed of”.

”Jeg havde viljen og målfastheden til at opnå det fremskridt jeg drømte om”.

I eksemplet er der nemlig tale om et bestemt fremskridt – fremskridtet jeg drømte om – såsom at blive bedre til at kende forskel på a, an, the, og some. Derfor må vi også godt sætte artiklen, the, foran et utælleligt navneord som determination.

Den sidste del af puslespillet er brug af bestemt artikel ved geografiske navne, og her gælder:

 • Brug the når der er tale om forenede lande, større regioner, ørkener, halvøer, oceaner og have, kanaler, floder, bjergkæder og ø-grupper
  • I rowed a boat in the United States along the Mississippi River,
  • I waded through the Sahara Desert and crossed the Himalayas
  • I had a tasty drink near the Sulu Sea in the Philippines
 • Brug IKKE the, når der er tale om gader, parker, byer, stater, amter, de fleste lande, kontinenter, bugte, individuelle søer, individuelle bjerge, samt øer.
  • I did not go to Hyde Park or Times Square, because I had already visited them.
  • My favorite destinations were Australia and Japan.
  • I really wanted to see Mount Everest and Lake Superior, but the trip became too expensive.

Nu har jeg vist dig de vigtigste ting, du skal vide omkring brug af ubestemt artikel, some, a eller an samt bestemt artikel, the. Du er nu klar til at begå fejl, lære af dem og gå på udforskning i engelsk.

Prøv at gå tilbage i teksten og se, om du kan komme på dine egne eksempler eller lær mere om og øv de utællelige navneord.

Engelsk | 8. august 2023
Engelsk - Apostrof
Apostrof er ikke noget, vi bruger på dansk, så hvorfor er det så vigti..
Engelsk | 8. august 2023
Idiomer på engelsk
Hvad er det nu et idiom er, og hvorfor er det vigtigt at kende til de ..
Engelsk | 25. marts 2022
Gør engelsklektierne til en leg med 3 fede øvelser
Er dit barn kørt død i engelsklektierne? Få et afbræk fra lektierne me..
Engelsk | 25. marts 2022
3 lærerige aktiviteter i fremmedsprog
Sidder dit barn ikke med armene over hovedet, når lektierne i engelsk,..
Engelsk | 12. oktober 2021
4 fede aktiviteter i fremmedsprog til fodboldelskeren
Elsker dit barn fodbold, men er engelsk/tysk/fransk/spansk ikke liiige..
Engelsk | 12. december 2021
Styrk dit barns engelsk derhjemme
Har dit barn svært ved engelsk? Vi har samlet nogle hyggelige og lærer..
Engelsk | 4. oktober 2023
Komma på engelsk
Der er mange kommaregler på engelsk, og det kan være svært at få et go..
Engelsk | 19. september 2023
Det engelske alfabet: mere end bare bogstaver
Det engelske alfabet har færre vokaler end det danske, men det gemmer ..
Engelsk | 19. september 2023
Engelsk ordstilling
Lær hvornår du skal bruge ligefrem eller omvendt ordstilling på engels..
Engelsk | 22. september 2023
Udtaleregler på engelsk
I denne artikel vil du lære om, hvordan bogstaverne, når man sætter de..

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så udfyld dit spørgsmål og mail nedenfor, så vi vender tilbage inden for 24 timer.

Tusinde tak for dit spørgsmål.

Vi vender tilbage på telefon eller mail inden for 24 timer.
Du er altid velkommen til at ringe direkte til os på 61 61 77 77.