Engelsk
Læsetid: 12 min.
10. oktober 2023
Yannick Uzoma
Mentor

Adjektiver på engelsk – hjælp til at beskrive verden

Lær om, hvad tillægsord bruges til, hvordan du finder dem i sætninger og skab dine egne ud fra ord, du allerede kender. Verden er sjovere med adjektiver.

Hvad er et adjektiv?

Adjektiver er ord, der beskriver. På dansk kalder vi dem tillægsord, fordi de lægger sig til et andet ord. Adjectives, som de hedder på engelsk, lægger sig ad de to grupper af substantiver (navneord), vi på engelsk kalder proper nouns og common nouns.
På den måde er de ligesom adverbier (biord), der lægger sig ad verber (udsagnsord).

Hvad er common nouns?

 • Common nouns er navneord kaldet appellativer eller fællessnavne – ting, dyr, personer og begreber

”The cat jumped out from the third floor and landed on all four legs”.

”A man ate a half a meter tall ice cream cone at the marina with his niece”.

Friendship is also love”.

Hvad er proper nouns?

 • Proper nouns er navneord, vi på dansk kalder proprier eller egennavne. De fortæller os hvad en ting, dyr eller person hedder.

Uden egennavne:

”A mongoose and a warthog ran through a shop in a mall”.

Med egennavne:

Timon and Pumbaa ran through Føtex in Rødovre Centrum”.

Hvilke ord er adjektiver?

Adjektiver er som sagt ord, der beskriver. Du kan beskrive et navneord ved at sige noget om dets mængde, størrelse, form, fornemmelse eller karaktertræk. Der er mange muligheder.

Mængde

 • One, two, three, first, second, third…
 • Many, all, few, every
 • Less, more, enough, some

Størrelse

 • Big, giant, huge, enormous
 • Small, little, tiny, miniscule
 • Long, short, medium

Form

 • Round, square, triangular
 • Soft, rough, fluffy, itchy
 • Red, green, blue

Fornemmelser

 • Warm, cold, toasty, chilly
 • Windy, dry, humid, still
 • Afraid, happy, nervous, calm

Karaktertræk

 • Responsible - ansvarlig
 • Lazy - doven
 • Helpful - hjælpsom
 • Interesting - interessant
 • Productive – produktiv

Hvordan ser jeg på et ord, om det er et adjektiv?

Kigger vi på ordets endelse, kan vi ofte se, at der er tale om et adjektiv.

 • -al : typical, cynical, tropical, musical,
 • -ent/-ant : excellent, different, patient, relevant, hesitant
 • -ive : imaginative, appreciative, creative, festive,
 • -ous : joyous, enormous, dangerous, famous stupendous, copious
 • -ful : succesful, helpful, sinful, careful, wasteful
 • -less : fearless, shameless, tasteless, emotionless, restless
 • -able/-ible : capable, edible, manageable, dependable, charitable,
 • -ic : chronic, frantic, romantic, fantastic, elastic, ironic

Mange af ordene findes også i form af navneord og udsagnsord. Prøv at finde dem eller brug endelserne til at se, om du kan lave tillægsord ud af navneord og udsagnsord, du kender.

Emotionless --> Emotion

Dependable --> Depend

Ironic --> Irony

Imaginative --> Imagination

Hvilke ord er ikke adjektiver?

Nogle af ord kan ligne adjektiver. Det kan være, at de staves på samme måde eller danner en gruppe af ord, der beskriver et navneord i modsætning til adjectives, som er enkelte ord.

 • A slice of bread
 • A pair of pants
 • A drop of water
 • A lot of fun

Her bruger vi navneordene piece, slice og pair til at tælle, hvor mange vi har af noget.
Ordene kaldes quantifiers eller mængdeord og bruges ofte om utællelige navneord.

Hvordan bøjes adjektiver?

Udover at kunne se forskel på biord og tillægsord bliver vi nødt til at kunne se forskel på adjektivernes form. Forskellen fortæller os noget om forholdet mellem et navneord og et andet.

”Is Peter stronger than Grace or is Grace the strongest among them?”

“One thing is certain: both Peter and Grace are strong”.

Som det ses foroven, bøjes tillægsordet strong på tre forskellige måder afhængigt af, hvordan vi sammenligner det, vi beskriver (i dette tilfælde Grace og Peter) med hinanden. Derudover kan vi forudsige måden, vi bøjer de fleste adjektiver på, mens nogle gør oprør.

 • Tillægsord bøjes i tre grader på engelsk ligesom på dansk
 • Tillægsord, der slutter på bogstavet y, får deres y erstattet med bogstavet i
 • Tillægsord findes i regelmæssige og uregelmæssige bøjninger

Positiv bøjning (1. grad)

Første grad vi kan bøje et tillægsord i, er den positive bøjning. Ordet behøver selvfølgelig ikke betyde noget positivt, men sådan kaldes bøjningen.

Jessica is brave, because she stood up for herself.

Kurt is interesting. He spends a lot of time talking about the class pet, Mr. Turtle.

Storm is cheeky. She put salt in the teacher’s coffee.

I den første bøjning sammenligner vi ikke, men peger på en egenskab ved noget.

Komparativ bøjning (2. grad)

Anden grad er den komparative bøjning, hvilket giver god mening, især hvis vi tænker på det engelske udsagnsord to compare. Den komparative bøjning sammenligner nemlig to ting.

Some people say Frank is braver than Jessica, since he puts his reputation on the line.

Daisy is more interesting than Kurt. She is very popular.

Jax is cheekier than most kids his age. He set up a water balloon trap for the teacher.

Komparativ bøjning kendetegnes ved at sætte more foran adjektivet eller tilføje -er endelsen. Ofte står der også than efter adjektivet, da ordet ’than’ bruges til at indlede en sammenligning.

Superlativ bøjning (3. grad)

Tredje grad er den superlative bøjning. Super er latin og betyder over, hvilket igen giver god mening, fordi man ikke bare sammenligner sig med én anden person men med mange.

The bravest in the class are Darlene and Tommy. They don’t care what anyone thinks!

The most interesting in the class are also Darlene and Tommy. They’re so mysterious!

The cheekiest in class are, to no one’s surprise, Tommy and Darlene. They once put cheese in the air-conditioning. Yuck!

Superlativ bøjning kendetegnes ved, at der står the foran adjektivet efterfulgt af most eller tilføjelsen af -est endelsen på adjektivet.

 • Der er ikke nogen regler for, hvilke ord der bruger -er og -est eller more og most. Det lærer vi hen ad vejen ved at begå fejl og gøre sit bedste for at rette fejlene.

Uregelmæssige adjektiver

Uregelmæssige tillægsord bøjes også i tre grader, men vi kan ikke se på dem, at de hører sammen. Ligesom med biordene tidligere skal vi kende til deres betydning.

 • Good, better, best
 • Bad, worse, worst
 • Far, further, furthest
 • Many, more, most
 • Little, less, least

Hvordan ser jeg forskel på tillægsord og biord?

Adjektiver og biord kan være svære at se forskel på, men der er en række måder, vi kan skille dem fra hinanden. Endelsen på ordet er en af måderne, vi kan se forskel på tillægsord og biord:

 • På dansk markerer vi biord med endelsen -t
 • På engelsk markerer vi biord med endelsen -ly

Smuk --> Smukt

Beautiful --> Beautifully

Klar --> Klart

Clear --> Clearly

På dansk har vi endelsen -t til at skelne mellem tillægsord og biord, men ikke alle ord har denne endelse. På engelsk er der en del ord, hvor vi føler os blinde. Her er vi nødt til at undersøge, hvordan ordet bruges i sætningen.

 • Adjektiver er tillægsord og beskriver måden, noget ER på.
 • Adverbier er biord og beskriver måden, man GØR en handling på eller tilføjer et ekstra lag til et tillægsord.

”Anders runs fast”.

”Anders is a fast guy”.

I den første sætning er det handlingen to run, som Anders GØR hurtigt, mens det i den anden sætning er Anders som person, der ER hurtig.

”Tatiana is crazy fast”

”Tatiana is clearly fast”

Selvom kun det ene ord har en -ly endelse, er de begge biord, der beskriver tillægsordet fast, da vi får at vide på, hvilken måde Tatiana er hurtig. Hun er ikke bare er hurtig men vanvittigt hurtig. Desuden er hun ikke bare vanvittig hurtig men tydeligt hurtig. Alle kan se hendes fart!

Opbygger du et solidt ordforråd på engelsk, kan du oversætte sætningerne til dansk og afsløre endelsen -t for biord – en smutvej for de dristige, der vover at lære i Vidensuniverset.

Engelsk | 8. august 2023
Engelsk - Apostrof
Apostrof er ikke noget, vi bruger på dansk, så hvorfor er det så vigti..
Engelsk | 8. august 2023
Idiomer på engelsk
Hvad er det nu et idiom er, og hvorfor er det vigtigt at kende til de ..
Engelsk | 25. marts 2022
Gør engelsklektierne til en leg med 3 fede øvelser
Er dit barn kørt død i engelsklektierne? Få et afbræk fra lektierne me..
Engelsk | 25. marts 2022
3 lærerige aktiviteter i fremmedsprog
Sidder dit barn ikke med armene over hovedet, når lektierne i engelsk,..
Engelsk | 12. oktober 2021
4 fede aktiviteter i fremmedsprog til fodboldelskeren
Elsker dit barn fodbold, men er engelsk/tysk/fransk/spansk ikke liiige..
Engelsk | 12. december 2021
Styrk dit barns engelsk derhjemme
Har dit barn svært ved engelsk? Vi har samlet nogle hyggelige og lærer..
Engelsk | 30. november 2023
Komma på engelsk
Der er mange kommaregler på engelsk, og det kan være svært at få et go..
Engelsk | 28. august 2023
Kendeord (artikel) på engelsk
Lær, hvornår du skal sætte artiklerne (kendeord) the, some, a og an fo..
Engelsk | 19. september 2023
Det engelske alfabet: mere end bare bogstaver
Det engelske alfabet har færre vokaler end det danske, men det gemmer ..
Engelsk | 19. september 2023
Engelsk ordstilling
Lær hvornår du skal bruge ligefrem eller omvendt ordstilling på engels..
Engelsk | 22. september 2023
Udtaleregler på engelsk
I denne artikel vil du lære om, hvordan bogstaverne, når man sætter de..

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så udfyld dit spørgsmål og mail nedenfor, så vi vender tilbage inden for 24 timer.

Tusinde tak for dit spørgsmål.

Vi vender tilbage på telefon eller mail inden for 24 timer.
Du er altid velkommen til at ringe direkte til os på 61 61 77 77.