Et billede af små træbrikker med bogstaver
Yannick Uzoma
Mentor
Indholdsfortegnelse Engelsk 19. september 2023 Læsetid: 12 min.

Ordstilling på engelsk – ligefrem ordstilling og omvendt ordstilling på engelsk samt forholdsord og biord

Lær hvornår du skal bruge ligefrem eller omvendt ordstilling på engelsk, samt hvor og hvornår biord og forholdsord positioneres bestemte steder i sætninger.

Hvorfor er det vigtigt at kende til ordstilling på engelsk?

Det kan virke ligegyldigt, hvilken rækkefølge vi sætter ordene i, men det kan have stor betydning for sætningens betydning.

Jessie took me to see the show.

Me took Jessie to see the show.

Vi kunne have lavet meget mere om på sætningen, men allerede ved at ét ord står forkert, kommer vi til at sige, at

”Jeg tog Jessie hen for at se showet”, når vi mente ”Jessie tog mig hen for at se showet”

Ordet me ender også med at blive grammatisk forkert, fordi me ikke kan bruges som subjekt i en sætning. Der bruger man ordet I til at sige jeg.

For at blive forstået, er det altså vigtigt at sætte ordene i den rigtige rækkefølge.

Hvilke ordstillinger findes der på engelsk?

På engelsk findes der ligesom på dansk to typer af ordstilling. De to typer af ordstilling hedder ligefrem ordstilling, og omvendt ordstilling. Selvom der kun findes to overordnede ordstillinger på engelsk, er der flere måder at opnå dem på.

Ligefrem ordstilling vil sige, at der er en SO eller SVO word order – at subjektet står først efterfulgt af et verbal og muligvis et objekt, som verbalets handling retter sig mod.

Johnny (X) rides (●) his bike (▲) to the pub (~)

Omvendt ordstilling vil sige, at der er byttet om på rækkefølgen af subjekt og verbal.

Is Johnny riding his bike to the pub today?

Here comes Johnny on his bike to the pub.

Du behøver ikke at have helt styr på SVO også kaldet kryds, bolle og trekant for at følge med, men hvis du har lyst, har vi en artikel om sætningsanalyse klar til dig.

Hvordan laver jeg omvendt ordstilling på engelsk?

Omvendt ordstilling hedder på engelsk inversion.

Inversion er, når udsagnsleddet står før grundleddet i sætningen f.eks. pga. et spørgsmål

En af måderne, der opstår inversion på, er, når der sker fronting i en sætning.

Fronting er, når et sætningsled springer over i køen, fordi du skal lægge mærke til det.

Hvornår udløses inversion uden fronting?

Inversion er klart den mest almindelige måde at lave omvendt ordstilling på. Selvom det kan virke som mange regler at lære, findes mange af dem også på dansk, hvorfor nogle af dem vil falde dig helt naturligt, mens andre vil kræve øvelse at mestre.

Nedenfor følger de forskellige måder at lave omvendt ordstilling på:

Hvis sætningen er et direkte spørgsmål eller starter på et spørgeord


Do-sætninger og imperativ(bydemåde)

Citater

Formelt sprog og høflighed

Hvornår udløses inversion med fronting?

Inversion udløses som foroven af forskellige betingelser eller regler, om man vil. Ved fronting behøver der dog ikke at ske inversion ved brug af et bestemt ord. Fronting handler nemlig ikke om at lave inversion, men om hvilket ord eller del af sætning, man skal fokusere på.

Der står en præposition eller et biord, der angiver position forrest i sætningen

I det første eksempel står faren sandsynligvis med sin søn og afslører den nye bil for ham, mens bilen i det andet eksempel måske er ankommet eller er i området.

I den første sætning fokuseres der på positionen, mens den anden sætning fokuserer på skatten. Måske siger afsenderen det for at få en reaktion eller vil gerne snart grave.

Men pas på! Der kan godt være fronting uden inversion!

I den første sætning er der omvendt ordstilling og fokus på, hvor saven ligger, mens der i anden sætning er ligefrem ordstilling og fokus på, at den ruster.


No + adverbialled

Denne regel kan ligne reglen om præposition, men det er meget vigtigt, at no skal være til stede.

En sætning uden no kunne nemlig se sådan ud:

Når der ikke er udtryk for at nægte noget, er der ikke inversion med præpositioner, når der er tale om symbolsk position frem for bogstavelig position.

Der er ALTID inversion, når man fronter et nægtende biord

Sætninger, der starter med not

Sætninger med so, neither og nor, der udtrykker enighed

Sætninger der starter med only

Anden og tredje grad af betingede sætninger

Hvor skal biord stå i sætningen?

Biord er en ordklasse, der også kaldes adverbialer. Ordet adverbial minder om ordet verbal, og det er, fordi de hænger sammen. Hvor verbaler er udsagnsord, der udtrykker en handling, er adverbialer ord, der beskriver, der ligger sig ad verbalet, og beskriver hvordan verbalet bærer sig ad.

Charlene and Cuno cook.

Charlene and Cuno always cook perfectly.

Vi får at vide, at Charlene og Cuno laver mad, og de laver altid mad perfekt. Måden, de laver maden på, er beskrevet ved hjælp af adverbierne altid og perfekt. På engelsk er den hurtigste måde at spotte biordene på at se efter -ly endelsen. Alligevel er der er masser af ord, der ikke bøjes -ly, hvor man skal høre efter, hvordan de bliver brugt såsom fast og long.

Jimmy ran long with his long legs.

Kate ran fast with her fast feet.

Her er der ingen forskel i stavning på engelsk, mens vi på dansk ville skelne mellem ordet længe og ordet lang i eksempel med Jimmy samt hurtigt or hurtige ved Kate.

De tre måder at kende biord på er:

Hvor skal forholdsord stå i sætningen?

Forholdsord eller præpositioner, som vi tidligere flyttede forrest i sætningen v.h.a fronting, kan placeres i en sætning på tre måder:

Præpositionen står sammen med sin styrelse og placeres derfor mellem det verbum, der beskriver handlingen og det navneord, hvis position der beskrives – også ved introduktionskomma. Det lyder lidt teknisk, men det er enklere, end det lyder.

A man walks into a hotel.

Se her, at into står mellem udsagnsord walks(to walk) og a hotel

Harriet went to the mall with her friends.

Læg mærke til, at styrelsen er navneordet dvs., det er the mall og friends, der bestemmer, hvor to og with skal stå i sætningen. F.eks. kunne sætnings omformuleres

Harriet went with her friends to the mall.

Forskellen er, om Harriet tager i shoppingcenter, fordi hun gerne ville shoppe, og det tilfældigvis var sammen med hendes venner, eller hun tog af sted pga. hendes venner

Præpositionen er udsat for fronting og står derfor forrest.

Ved fronting står forholdet stadig sammen med sin styrelse dvs. hele leddet flyttes foran.

In the cellar, is that where you hide your liquor?

Behind me is my supportive family

Outside this job, he had no way of paying his bills.

In this house, we help each other.

Here, take my hand.

Outside, now!

Har du eller dit barn brug for en mentor?

Bliv kontaktet og få en uforpligtende snak med en af vores fagvejledere

Læs mere om mentorforløb

Hurtigst muligt I eftermiddag I aften I morgen

Engelsk

Se alle

Engelsk - Apostrof
Apostrof er ikke noget, vi bruger på dansk, så hvorfor er det så vigti..
Idiomer på engelsk
Hvad er det nu et idiom er, og hvorfor er det vigtigt at kende til de ..
Gør engelsklektierne til en leg med 3 fede øvelser
Få et afbræk fra lektierne med 3 fede øvelser, som gør engelsk til en ..
3 lærerige aktiviteter i fremmedsprog
Sidder dit barn ikke med armene over hovedet, når lektierne i engelsk,..
4 fede aktiviteter i fremmedsprog til fodboldelskeren
Elsker dit barn fodbold, men er engelsk/tysk/fransk/spansk ikke liiige..
Styrk dit barns engelsk derhjemme
Har dit barn svært ved engelsk? Vi har samlet nogle hyggelige og lærer..
Komma på engelsk
Der er mange kommaregler på engelsk. Her får du de 7 engelske kommareg..
Kendeord (artikel) på engelsk
Lær, hvornår du skal sætte artiklerne (kendeord) the, some, a og an fo..
Det engelske alfabet: mere end bare bogstaver
Det engelske alfabet har færre vokaler end det danske, men det gemmer ..
Udtaleregler på engelsk
Snydekoderne til, hvordan du læser og udtaler bogstavkombinationer, de..
Adjektiver på engelsk – hjælp til at beskrive verden
Verden er sjovere med adjektiver. Læs med her og lær hvordan og hvad t..
lukke ikon

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så skriv endelig til os på info@mentordanmark.dk
Vi vender tilbage hurtigst muligt.