Illustration af en engelsk bog
Laura Vedel
Mentor
Indholdsfortegnelse Engelsk 8. august 2023 Tilmeld nyhedsbrev

Sæt apostroffer korrekt til ejefald og sammentrækninger

Apostrof er ikke noget, vi bruger på dansk, så hvorfor er det så vigtigt på engelsk? Læs med her og bliv skarpere til at tale og skrive på engelsk!

Apostrof på engelsk - hvornår bruger man det?

Apostroffen er et tegn af en særlig art - men den er virkelig vigtig på engelsk. Det er nemlig ikke noget, man bruger så meget på dansk, men frygt ej - det er faktisk ikke så svært. Der er to forskellige ting, du kan bruge apostrof til på engelsk. Den første er apostrof ved genitiv, altså ved ejefald, og den anden er apostrof ved sammentrækninger. Lad os tage et kig på dem begge to.

Apostrof ved genitiv

Når et ord står i genitiv, betyder det, at ordet tager ejerskab af et ord. På dansk bliver et ord et genitiv, når der sættes et -s bagpå, det såkaldte ejefalds -s. Det kan se sådan her ud: Det er pigens blomster. Lottes mor står og banker på.

Genitiv på engelsk

På engelsk sætter man også ejefalds -s, men problemet er bare, at man på engelsk også sætter -s bag på navneordet og egennavne, der står i pluralis, altså flertal. Det er her, apostroffen kommer ind i billedet. Apostroffen skal sidde mellem ordet og -s for at tydeliggøre, at der er tale om genitiv og ikke pluralis. Her er to sætninger, hvor den første har et pluralis -s, og ved den anden er der tale om genitiv -s.

Apostroffen gør altså i dette tilfælde, at man ikke kommer til at bytte rundt på pluralis, pigerne, og genitiv, pigens.

Genitiv når et ord slutter på -s

Men hvad sker der så, hvis man skal lave pluralis i genitiv? Der er jo allerede et -s sat bag på ordet. Det lyder da mærkeligt, hvis man skal sige: The girls’s dog was missing. Ja, det lyder helt mærkeligt, og det er fordi, at der gælder andre regler på engelsk med genitiv apostrof, hvis ordet allerede slutter på -s, som det oftest gør, når det står i pluralis.
Når et ord ender på -s, laves der genitiv ved at sætte apostrof efter -s.

Læg mærke til her, at denne regel oftest gælder for pluralis, men ikke altid. For navne der ender på -s, som Lucas, Thomas eller Elias, skal skrives med -s’. Og der er også nogle ord i pluralis, der slet ikke slutter -s, i stedet skifter de vokal.

Der kan altså i nogle tilfælde godt sættes -‘s bag på ord i pluralis.

Så, når et ord slutter på -s, skal der sættes apostrof efter -s.

Undtagelsen

Det er så også vigtigt at huske på, at apostrof kun skal bruges ved genitiv på engelsk, når man taler om mennesker, tid, og egennavne, som navne på folk, steder eller mærker.

Til andre slags ord bruger man “of the” formen. Det kan være elementer i naturen, som bjerge, vand, planter og dyr, eller menneskeskabte ting som bøger, stole og biler. Dette bliver dog ikke uddybet yderligere i denne artikel.

Sådan laver du genitiv på engelsk

Mennesker, egennavne m.m.

Ikke-mennesker
Ord der ikke slutter på -s (Oftest ental/singularis)(- ‘s)
The woman’s hair
(of the)
The fur of the cat
Ord der slutter på -s
(Oftest flertal/pluralis)
(- s’)
The boys’ dog
(of the)

The garden of the houses

Apostrof ved sammentrækninger

Der bruges også apostrof, når man laver sammentrækninger. Sammentrækninger betyder, at bestemte ord kan kobles sammen, hvor en apostrof bruges som bindeled og vil erstatte dele af de to ord. Sammentrækninger gør også sproget mere kortfattet, så man kan nå at sige mere på kortere tid. Når du skriver i talesprog, for eksempel til dine venner eller laver et opslag på sociale medier, er det normalt at bruge sammentrækningen, men hvis du skal skrive en tekst med et højt fagligt niveau, det kan være en alvorlig tale eller en aflevering, skal du undlade at lave sammentrækningerne, da det bidrager til et lavere stilleje. Der findes virkelig mange forskellige slags sammentrækninger, og der er desværre ikke grammatiske regler for, hvornår man kan lave dem, og hvornår man ikke kan - det er noget, man bare skal vide. Så lad os tage et kig på nogle af de mest almindelige.

Pronomen + hjælpeverbum

Det første vi kigger på, er når man laver sammentrækning mellem et pronomen og et hjælpeverbum. Hjælpeverber er verber, der fungerer som en lille hjælper til et andet verbum. De forskellige slags hjælpeverber, man kan lave sammentrækninger med er: to be og to have. Der kan også laves sammentrækninger med en særlig gruppe af hjælpeverber, som er kaldet modalverber, der også er kendt som mådesudsagnsord. Der er mange forskellige slags sammentrækninger, man kan lave med disse verber, men det er ret simpelt, hvilken endelse man skal give sammentrækningen, når man lige lærer det at kende.

Hjælpeverber ved sammentrækninger

Hjælpeverbum

Bøjninger af verbetSammentrækningEksempel
To beam, are, is-’m, -’re, -’sYou’re running fast
It’s nice to meet you
To havehave, had-‘ve, -‘dI’ve been busy
He’d eaten the cake
Shall/willshall, should-‘ll, -’dWe’d see each other again
WillWill, would-‘ll, -’dHe’ll let them know

Bemærk, at jeg kun har skrevet de hjælpeverber og bøjninger ind i skemaet, som man kan lave sammentrækninger med. Der findes flere bøjninger og hjælpeverber, men dem kan man ikke kan lave sammentrækninger med.

Hjælpeverbum + negation “not”

Med negationen not bliver det hele lidt mere simpelt. Når not lægger sig til at hjælpeverbum har det kun én form: -n’t. Og man man gøre det til alle hjælpeverber, også undergrenen med modalverber. Der er altså en langt større palette at lege med med ordet not i forhold til pronomen+hjælpeverbum.

Negationen not ved sammentrækninger

HjælpeverberBøjninger af verbetEksempel
To beare, is, were, wasYou aren’t going for a swim
She wasn’t sleeping at all last night
To dodo, does, didI don’t know what time it is
They didn’t call me yesterday
To havehave, hadHaven’t you heard?
I wish it hadn’t been this difficult
cancan, couldWhy can’t you go for a walk?
The movie couldn’t have been worse
ShallShall, shouldShan’t I bring the lasagna?
The man shouldn’t have come
WillWill, wouldShe won’t come to school
We wouldn’t drive that far
Maymay, mightI mayn’t want to be here
The book mightn't be good
MustmustThe poster mustn’t be ugly

Læg mærke til her, at der er nogle af modalverberne, der også skifter vokal eller konsonant, når de er med i en sammentrækning med not.

Hvad man skal prioritere?

Det kan ske på engelsk, man kommer ud for en sætning, hvor der både er et pronomen, et hjælpeverbum og en negation lige ved siden af hinanden. Det kunne eksempelvis være:

Her kan man nemt komme i tvivl om, hvilken sammentrækning, man så skal lave. Er det I’ve, der er det vigtigste? Er det Haven’t? Kan man egentlig bare smide alle tre ord sammen og sige I’ven’t? Nej, det lyder da helt skævt. I dette tilfælde skal vi se ordet not, som et meget surt ord, der altid skal have sin vilje. Det er nemlig altid negationen not, der skal laves en sammentrækning med, hvis der er flere muligheder tæt på hinanden.

hjælpeverbum + not vinder derfor over pronomen + hjælpeverbum.

Alt med måde

Apostrof er vigtigt at kunne bruge, når du skriver på engelsk. For det første kan du få godt styr på ejerforhold og genitiv, når du ved, hvordan du sætter en apostrof korrekt. Og for det andet kan det gøre dit sprog mere hurtigt og simpelt ved brug af sammentrækninger. Men når det kommer til sammentrækninger, skal du være opmærksom på, hvor du bruger det, da det ikke passer godt sammen med formelle eller alvorlige situationer. Der findes mange sammentrækninger, så lyt godt efter, når du taler med andre på engelsk - det kan være, du opdager nye ord, man kan sætte sammen med en apostrof.

Engelsk

Se alle

Idiomer på engelsk
Hvad er det nu et idiom er, og hvorfor er det vigtigt at kende til de ..
Gør engelsklektierne til en leg med 3 fede øvelser
Få et afbræk fra lektierne med 3 fede øvelser, som gør engelsk til en ..
3 lærerige aktiviteter i fremmedsprog
Sidder dit barn ikke med armene over hovedet, når lektierne i engelsk,..
4 fede aktiviteter i fremmedsprog til fodboldelskeren
Elsker dit barn fodbold, men er engelsk/tysk/fransk/spansk ikke liiige..
Styrk dit barns engelsk derhjemme
Har dit barn svært ved engelsk? Vi har samlet nogle hyggelige og lærer..
Komma på engelsk
Der er mange kommaregler på engelsk. Her får du de 7 engelske kommareg..
Kendeord (artikel) på engelsk
Lær, hvornår du skal sætte artiklerne (kendeord) the, some, a og an fo..
Det engelske alfabet: mere end bare bogstaver
Det engelske alfabet har færre vokaler end det danske, men det gemmer ..
Engelsk ordstilling
Lær hvornår du skal bruge ligefrem eller omvendt ordstilling på engels..
Udtaleregler på engelsk
Snydekoderne til, hvordan du læser og udtaler bogstavkombinationer, de..
Adjektiver på engelsk – hjælp til at beskrive verden
Verden er sjovere med adjektiver. Læs med her og lær hvordan og hvad t..
lukke ikon

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så skriv endelig til os på info@mentordanmark.dk
Vi vender tilbage hurtigst muligt.