Gymnasieelev har svaert ved samfundsfag
Studieteknik
Læsetid: 10 min.
12. oktober 2021
Eva Ohms
Mentor og studentermedhjælper

Få styr på de seks opgavetyper i samfundsfag

Har du nogle gange svært ved at finde ud, hvordan du skal gå i gang med en samfundsfagsopgave? Det er til at forstå, for med seks forskellige opgavetyper er der meget viden, som man skal have siddende på rygraden. Herunder har vi opstillet en guide, så du ved, hvor du skal starte og slutte, når det kommer til din næste opgave i samfundsfag på A-niveau.

Hvad kan der udledes?

Længde: Cirka 350 ord

I en udledning skal du på baggrund af en beregning udlede information om en udvikling eller et mønster i enten en figur, tabel eller meningsmåling. Det kan eksempelvis være en lineær regression, hvor du laver en udledning om sammenhængen mellem indkomst og lokalpolitisk deltagelse. I modsætning til de andre opgavetyper er det vigtigste her at beskrive dit materiale og ikke at gøre brug af din faglige viden. Udledningen skal være kort, præcis og beskrivende.

Opstil hypoteser

Længde: Cirka 350 ord

Når du bliver bedt om at opstille hypoteser, skal du opstille en formodning (et kvalificeret gæt) om et givent fænomen. Selve hypotesen består af formodningen og dernæst en mulig forklaring. Hypoteserne skal være korte, gerne 1-2 linjer. Et eksempel på en hypotese kunne være: ’Mange britiske studerende ønskede at forblive i EU, fordi EU-borgere har fri bevægelighed mellem medlemslandene’. Det er vigtigt, at formodningen og forklaringen er delt op af et fordi.

Under hypotesen skal du komme med en begrundelse for din formodning, hvor der tages udgangspunkt i din samfundsfaglige viden. For eksemplet ovenfor kunne det være, at du skulle skrive om, hvorfor unge kan have gavn af den frie bevægelighed ift. uddannelse og arbejdsmuligheder. Husk, at det er forklaringen, som løfter niveauet på opgaven og ikke iagttagelsen alene.

Undersøg

Længde: 2-3 sider

I en undersøgelse skal du undersøge en samfundsmæssig problemstilling. Som oftest vil der også indgå en eller flere beregninger. En undersøgelse vil altid indeholde flere forskellige bilag. Alle bilagene skal benyttes, men du skal ikke undersøge bilagene i rækkefølgen, som de kommer i. I stedet skal du selv opstille en rækkefølge på bilagene, som passer til din undersøgelse.

Når du skal undersøge et bilag, skal du starte med at uddybe det. Dernæst skal du undersøge og fortolke, hvilken betydning tallene eller citaterne har. Her skal du selvfølgelig inddrage din faglige viden. Afslut altid med en kort overordnet konklusion på et par sætninger, hvor du samler op på de mest relevante pointer.

Sammenlign

Længde: 2-3 sider

I en sammenligning skal du beskrive forskelle og ligheder mellem to eller flere synspunkter fra artikler eller tekster. Før du går i gang med selve skriveprocessen, er det en rigtig god idé at læse teksterne godt igennem og opstille en tabel, hvor du får opskrevet, hvilke emner der er enighed og uenighed om på tværs af teksterne. Det vil hjælpe dig meget, når du går i gang med selve skriveprocessen.

Start din sammenligning med en kort introduktion til emnet. Hvis du eksempelvis skal skrive om social arv, så start med at forklare om emnet og de vigtigste begreber i den sammenhæng. Dernæst kan du gå i gang med sammenligningen. Her er det ofte en god idé at tage et underemne ad gangen og sammenligne på tværs af teksterne. Her skal du også tage udgangspunkt i de forskellige teksters samfundssyn. Afslut med at opsummere hovedforskellene og hovedlighederne.

I din sammenligning er det vigtigt, at du kun sammenligner teksterne omkring det emne, som der bliver spurgt om. Sørg derfor altid for at have emnet i baghovedet.

Diskutér

Længde: 2-3 sider

En diskussion i samfundsfag går ud på at opstille argumenter for og imod. Du vil få tildelt et synspunkt fx i en tekst eller et videoklip, og du skal derefter selv opstille et andet modstridende synspunkt. Det er vigtigt, at argumenterne tager udgangspunkt i din faglige viden og ikke i dine egne holdninger.

Uddyb for hver af synspunkterne forskellige for- og imod argumenter ift. det givne emne. Dette kan også udformes som positive eller negative konsekvenser af overemnet. Afslut til sidst med en kort opsamling, hvor du opskriver de væsentligste konfliktpunkter.

Skriv et notat

Længde: 2-3 sider

Opgavetypen notat er som regel den sidste opgavetype, som man bliver introduceret for i samfundsfag. Et notat adskiller sig meget fra andre opgaver i samfundsfag, da opgaveformen har en grad af fiktion. Du vil ofte få at vide, at du skal agere rådgiver for en politiker, hvor du skal komme med et forslag til at håndtere en aktuel situation.

I notatet skal du opstille to eller flere strategier til personen, du skriver til. Det er vigtigt, at hver strategi er klart beskrevet, og at det er tydeligt, hvornår du skifter fra en mulig strategi til en anden. Præsenter både fordelene og ulemperne ved strategien. Til sidst skal du begrunde, hvilken strategi, som du tænker, vil være den bedste. Begrund hvorfor fordelene opvejer ulemperne.

Husk altid at skrive i et formelt sprog, hvor du virkelig lever dig ind i rollen som rådgiver og begrund selvfølgelig altid i samfundsmæssig viden. Tag derfor også udgangspunkt i den pågældende ideologi.

Jeg håber, at denne guide gør det lidt nemmere at få skrevet nogle af afleveringerne i samfundsfag.

Studieteknik | 3. oktober 2023
3-gode-lektieråd-fra-benjamin-lasnier
Har du også svært ved at lave lektier eller bare svært ved at komme ig..
Studieteknik | 30. marts 2017
7 tips til en bedre hukommelse - alle kan blive bedre til at huske
Har du også svært ved at huske alt det stof, du forventes at kunne? Hj..
Studieteknik | 14. december 2017
De 7 vigtigste skrive-råd
Skriveperioden kan være ret hektisk, og man glemmer ofte de simple, me..
Studieteknik | 8. juli 2018
Sådan styrker du dit barns faglighed i sommerferien
Det bliver pludselig let at dividere, når en kasse is skal deles ud ti..
Studieteknik | 15. august 2018
Kom godt igennem gymnasiet
Gymnasiet er noget helt andet end folkeskolen, og det kan til tider væ..
Studieteknik | 3. oktober 2023
Sådan bliver du tryg ved dit fremmedsprog
Måske kender du til det selv? Hvis ikke fra engelsk, så måske fra et a..
Studieteknik | 26. oktober 2018
Sådan tilpasser du læringen til dit taktile barn
Vi lærer alle sammen forskelligt, og derfor må vi ikke glemme de børn,..
Studieteknik | 21. november 2018
Sådan tilpasser du læringen til dit auditive barn
Forskellige børn lærer på forskellige måder. Nogle børn husker bedst, ..
Studieteknik | 19. december 2018
Lærerige julelege
Juletiden nærmer sig med hastige skridt. Det er en spændende og hyggel..
Studieteknik | 7. januar 2019
7 gode råd til bedre studievaner
Det kan være svært altid at nå at lave lektier, og der er sommetider a..
Studieteknik | 10. januar 2019
Sådan tager du effektive notater
Der er mange måder at skrive notater på. Måske fungere den måde, du sk..
Studieteknik | 16. januar 2019
5 simple tips til bedre noter - få mere ud af timerne
At skrive noter i undervisningen kan være stressende, og hvis timen er..

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så udfyld dit spørgsmål og mail nedenfor, så vi vender tilbage inden for 24 timer.

Tusinde tak for dit spørgsmål.

Vi vender tilbage på telefon eller mail inden for 24 timer.
Du er altid velkommen til at ringe direkte til os på 61 61 77 77.