To personer der laver lektier sammen
To personer der laver lektier sammen

Skriv klart og korrekt

Tag din læser i hånden

Bliv kontaktet

Hurtigst muligt I eftermiddag I aften I morgen
Telefonnummer

Åbent nu indtil 21:00 Ring 61 61 77 77

+10 års erfaring +1.000.000 afholdte undervisningstimer +70.000 familier hjulpet +5.000 mentorer i hele Norden

Her kan du læse om at skrive klart og korrekt i din SRP. Det er nemlig rigtig ærgerligt at have en stor viden om et emne, hvis man ikke kan formidle det sprogligt klart, så læseren kan forstå det. Teksten er opdelt i 2 dele:

1. En god SRP bruger korrekt fagsprog og metakommunikation
2. En god SRP bruger korrekt fremstillingsform

1. En god SRP bruger korrekt fagsprog og metakommunikation

I bedømmelsen af dit projekt vil din vejleder og censor lægge vægt på, hvordan du anvender den faglige teori og metode – og din evne til at bruge fagsprog. Din opgave skal være veldisponeret, sammenhængende og sproglig klar.

Det giver sig selv, at du bør læse grundig korrektur på din opgave, så den står knivskarpt – uden slåfejl og kommafejl. Men den sproglige klarhed handler også om at bruge et korrekt fagsprog, der inddrager relevante begreber og metakommunikerer. Når du metakommunikerer, fortæller du eksplicit, hvad du gør, fx ”I det følgende afsnit vil jeg undersøge…” eller ”Som min analyse viser, er det…”.

Metakommunikation handler med andre ord om at tage læseren i hånden. Og din læser er en interesseret læser på gymnasieniveau, som skal kunne forstå sammenhængen og progressionen i din opgave, men ikke nødvendigvis forstå mere specielle faglige begreber eller sammenhænge.

Her er det samtidig vigtigt at huske på, at din læser ikke har al den baggrundsviden om emnet, som du har læst dig frem til. Derfor må dit sprog ikke blive for indforstået, men skal være klart og tydeligt for læseren.

2. En god SRP bruger korrekt fremstillingsform

Din vejleder og censor vil også kigge efter ”fremstillingsformen” i din opgave. Fremstillingsformen omfatter citater, kildefortegnelse og noter samt din evne til at udarbejde et skriftligt produkt, der fremstår læseligt og levende mht. sprog og udformning

Når du gennemlæser og finpudser din opgave, kan du stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Er mine afsnit bundet sammen af gode overgange og metakommunikation, så læseren kan følge min tankegang og forstå, hvor jeg vil hen?
  • Overholder jeg den ”skrivehandling”, der hører til hvert afsnit: at indlede, at redegøre, at karakterisere, at analysere, at diskutere, at afslutte osv.?
  • Er nogle af mine formuleringer indforståede? Kræver de yderligere forklaring? Hvad kan jeg ikke antage, at min læser ved?
  • Er nogle af mine formuleringer overflødige? Man skal hellere skrive meget om lidt – end lidt om meget. Kill your darlings, så din opgave bliver fokuseret.

Få hjælp af en dygtig mentor

Skab sproglig klarhed i din SRP

I bedømmelsen af din SRP vil din vejleder og censor lægge vægt på, hvordan du præsenterer den viden, du har fundet frem til. Synes du, at det kniber med at sætte kommaerne korrekt, og har du ikke fuldstændig styr på nutids-r?

Så kan det være en idé at få en mentor, som blandt andet kan hjælpe dig med at skabe sproglig klarhed i din SRP.

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så udfyld dit spørgsmål og mail nedenfor, så vi vender tilbage inden for 24 timer.

Tusinde tak for dit spørgsmål.

Vi vender tilbage på telefon eller mail inden for 24 timer.
Du er altid velkommen til at ringe direkte til os på 61 61 77 77.