nyt nyt

Sådan forholder vi os til COVID-19 Læs mere her

Det gode vejledningsmøde


Gode spørgsmål giver gode svar

1. Det gode vejledningsmøde kræver forberedelse
Det er op til det enkelte gymnasie at planlægge rammerne for SRP-vejledningen. Nogle gymnasier har mere individuel vejledning end andre, men de fleste kan forvente at have 1-2 individuelle vejledninger inden 1. marts.

De individuelle vejledningsmøder er din mulighed for at få svar på alle de spørgsmål, der måtte melde sig i løbet af skriveprocessen. Og spørgsmålene kan være mange!


Derfor kan det absolut være en fordel at forberede sig grundigt på sine vejledningsmøder – så man er sikker på at få svar på alle sine spørgsmål og ikke bagefter ærgrer sig over alt det, man glemte, da man sad over for sin vejleder.

Dine spørgsmål skal ikke bare være mange. De skal også være gode. Hvis du stiller gode, kvalificerede spørgsmål, får du også gode, brugbare svar.

2. Kunsten at stille gode spørgsmål
Hvis du skriver i to fag, bliver du tilknyttet to vejledere, der er eksperter i hvert af fagene. Det betyder også, at du kan målrette dine spørgsmål til den vejleder, der er bedst til at besvare dem.

Målretning er i det hele taget en nøgle til at stille gode spørgsmål. Det er en god idé at have et dokument tilgængeligt, som du løbende kan notere spørgsmål i, efterhånden som de melder sig. Når du forbereder et vejledningsmøde, kan du evt. samle spørgsmålene i ”kategorier”.

Måske opdager du, at flere af spørgsmålene handler om metode. Du kan have flere spørgsmål, der drejer sig om en specifik analytisk pointe i det ene fag. Og du kan have flere spørgsmål, der har med formalia at gøre.


Når du har kategoriseret spørgsmålene, kan du notere en overskrift for overblikkets skyld. Kategoriseringen hjælper dig ikke bare med at målrette dine spørgsmål. Du får selv et overblik over de løse ender, og det bliver meget nemmere for dig at notere din(e) vejleder(e)s svar i forlængelse af hver overskrift – i stedet for at du skal spørge (og notere) i øst og vest

Det kan også være, at kategoriseringen giver dig blik for nye spørgsmål, du ikke før har overvejet. Eller at du har noteret det samme spørgsmål tre gange.

Hør Josefine fortælle om sine faglige udfordringer og personlige sejr

3. Skriftlig og mundtlig feedback
Vejledningsmøderne er ikke kun til for at stille spørgsmål. Du bør også udnytte muligheden for at få feedback fx på din opgaves disposition eller uddrag af tekst, du har skrevet.

Din(e) vejleder(e) må ikke vurdere store dele af din opgave, men du kan få både skriftlig og mundtlig feedback, som kan hjælpe dig videre i processen. Din(e) vejleder(e)s opgave er at få dig til at tænke videre, dybere og perspektiverende. Derfor kan det absolut betale sig at have tekstuddrag med til dine vejledningsmøder eller sende dem pr. mail til din(e) vejleder(e). På den måde kan du sikre dig, at du er på rette vej med projektet.

Svært ved at skabe overblik?


Så søg hjælp hos en mentor

For at kunne stille gode spørgsmål til dine vejledningsmøder, som giver gode svar, skal du have overblik over din proces. Har du svært ved at skabe overblik og finde den røde tråd? Så kan det være en idé at undersøge mulighederne for at få hjælp af en mentor.