Sådan finpudser du sproget i din SRP-opgave

Når du afleverer dit studieretningsprojekt på gymnasiet, vurderes din evne til at formidle på et akademisk sprog. I folkeskolen var dine lærere formentlig ikke så strikse med hensyn til sproget i dine skriftlige afleveringer, men på gymnasiet er kravene til sproget større. Opgaven skal ideelt set være helt uden stavefejl og skrives i gode og afgrænsede sætninger med korrekt tegnsætning og gerne have en overskuelig opsætning.

Desuden er det vigtigt, at sproget er præcist og ikke er præget af talesprog. Du kan med fordel bruge følgende råd, når du retter din opgave igennem: 

1. Variér dit sprog
Et ensformigt og gentagende sprog er udtryk for, at teksten ikke er gennemarbejdet. Variation gør sproget flydende og opgaven langt mere overbevisende. Find eventuelt passende synonymer til ord, du bruger meget. 

2. Præcisér dit sprog
Jo mere præcist dit ordvalg er, desto stærkere fremstår din tekst, og karakteren vurderes tilsvarende derefter. Ofte sniger talesprog sig ind i det skriftlige arbejde, men talesprog er upræcist og tungt at læse, hvorfor du med fordel kan nærlæse din opgave med fokus på at præcisere formuleringerne. 

3. Slet overflødige ord
Det er en vanskelig kunst at sortere fra i en tekst, man selv har skrevet. Ikke desto mindre er det essentielt for et overbevisende og skarpt sprog. Man kan have tendens til at skrive overflødige ord i sin første skriveproces. Læs derfor opgaven igennem for overflødige ord, inden du afleverer. Print eventuelt opgaven, hvis det er muligt: Det er ofte nemmere at overskue og rette sine fejl, når man har papiret foran sig. Følgende ord kan typisk udelades, fordi de er præget af talesprog og er overflødige fyldord: virkelig, bare, måske, meget, lidt, altså, så, nu, her, allerede.

4. undgå de typiske sproglige fejl
Mange begår de samme fejl, når de skriver. Du kan få lærer og censor til at se rødt, hvis din opgave er præget af mange grammatiske svipsere og sjuske- og stavefejl – tjek derfor opgaven grundigt igennem. Her er en kort liste over nogle af de typiske skrivefejl, som får de fleste lærere op i det røde felt: 

  • Fejl i nutids-r
  • Når ”-ene” og ”-ende” forveksles
  • Når ”hans/hendes” og ”sin” forveksles
  • Når verberne ”ligge” og ”lægge” forveksles
  • Når ”ad” og ”af” forveksles
  • Når ”for” og ”får” forveksles
  • Når bøjningerne ”synes” og ”syntes” anvendes i forkert kontekst


5. Brug argumentationshjulet
Alle store opgaver vurderes med udgangspunkt i din evne til at behandle dit emne sagligt og med en logisk struktur. Der er flere måder at gribe opgaven an, men det kan alligevel være vanskeligt at skrive en god opsummering, en grundig diskussion og en kort, præcis konklusion. 

Argumentationshjulet nedenfor kan hjælpe dig på vej, hvis du er på bar bund. I hjulet kan du finde en række ord og vendinger, der kan være særligt anvendelige, når du skal strikke saglige og logiske afsnit sammen. 

Nu er du snart i mål - god arbejdslyst! :)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Skriv dig op og få de nyeste blogindlæg på mail. I den første mail du får, kan du vælge de emner, som interesserer lige netop dig.