Fusk eller fakta? Her er fem udbredte myter om læring

Der er mange holdninger og meninger om, hvordan man skaber de bedste rammer for læring. Men hvordan ved man, om det rent faktisk holder vand?

Følgende blogindlæg vil fra en mentors synspunkt af- eller bekræfte fem udbredte myter om læring.

1) Når du lærer fra dig, er det vigtigt at hæve elevens niveau kontinuerligt

Fusk. Man må ikke arbejde ud fra læresætningen om, at elevens niveau skal hæves for hver eneste undervisningsgang. Det er vigtigt for den nye viden at bundfæste sig, og det er vigtigt for eleven at føle, at der bliver gjort fremskridt. På samme måde er anerkendelse en vigtig del af ethvert fremskridt. Man skal dog rose med omhu, idet rosen kan virke lige så sløvende, som den kan virke motiverende. Som med alt andet, er det en balancegang.

2) Eleven bør have indflydelse på undervisningen

Fakta. Om så det gælder undervisningen i skolen eller læringen andre steder, så er elevindflydelse en essentiel del af en god indlæring, fordi det inspirerer til ansvar for egen læring. Dermed ikke sagt, at alle aldersgrupper bør have de samme muligheder for indflydelse, da det er klart, at en 5-årig ikke vil have den samme grad af selvindsigt som en 16-årig. Det er også vigtigt at huske på, at indflydelse ikke er det samme som bestemmelsesret, og at det til enhver tid er lærerens ansvar at vurdere, hvilken undervisningsform der passer bedst til elevens behov.

3) Musik i barndommen forbedrer indlæringen

Fakta. Visse områder af børns hjerner styrkes og udvikles bedre, når barnet opdrages med musik og f.eks. lærer at spille på et instrument. Det er både de sproglige og motoriske evner, såvel som koncentrationen og indlæringen, der forbedres hos disse børn.

4) Man kan udelukkende fokusere på én ting ad gangen

Fusk. Mennesket har selektiv opmærksomhed, hvilket gør det svært at fokusere på flere ting ad gangen. Alligevel kan det være direkte effektivt, hvis man kombinerer læring og implementering af ny viden med noget, som man kender godt på forhånd og/eller er god til. Som et eksempel er der nogle, som arbejder langt bedre, når de hører noget kendt musik i baggrunden. Følelsen af det velkendte beroliger, og det kan blive lettere at forstå det, som man forsøger at lære nyt.

5) Man kan kun lære noget ved at repetere det gentagende gange

Fusk. I virkeligheden findes der langt vigtigere ting end repetition, når det kommer til at huske, hvad man har lært. Den samme viden bør være spredt udover flere dele i hjernen, så det vigtigste i henhold til hukommelsen er ikke at repetere, men snarere at indlære på den mest optimale måde. Her spiller sanseindtryk samt konkrete ord og udtryk en stor rolle. Afhængig af, hvad man lærer, kan man prøve at integrere disse elementer i ens indlæring. Det hjælper selvfølgelig også at få det pågældende stof repeteret flere gange, men det er langt fra en garanti for efterfølgende at kunne huske noget som helst.

Jeg håber, at dette gør det lidt nemmere at finde rundt i alle teorierne om god læring!

Johanne Balslev, mentor
Johanne mener, at relationen mellem lærer og elev er en af de bedste forudsætninger for en god indlæring.

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så udfyld dit spørgsmål og mail nedenfor, så vi vender tilbage inden for 24 timer.

Tusinde tak for dit spørgsmål.

Vi vender tilbage på telefon eller mail inden for 24 timer.
Du er altid velkommen til at ringe direkte til os på 61 61 77 77.