7 lektieråd til dit barn med koncentrationsbesvær

Er du forælder til et barn i skolealderen med koncentrationsbesvær? Så kan du måske nikke genkendende til, at lektielæsning kræver en særlig indsats - både af dig og dit barn.

Der er mange grader af koncentrationsbesvær, så udfordringen vil selvfølgelig være større, hvis dit barn er diagnosticeret med fx ADHD, end hvis dit barn en gang imellem er lidt på tværs og hellere vil se Youtube. Særligt for børn med ADHD kan det svært ved at opretholde opmærksomheden, de kan have svært ved at lytte, og mange bliver nemt distraheret af tanker eller udefrakommende stimuli. Det betyder blandt andet, at et barn med ADHD handler impulsivt og kan have svært ved at sidde stille i længere tid ad gangen. Selvom dit barn ikke har ADHD, kan du formentlig genkende nogle af udfordringerne. Som forælder til et barn, der har svært ved at koncentrere sig, skifter du rolle mange gange undervejs i lektielæsningen. Du er både opdrager, moralsk støtte og faglig rollemodel. Det kan selvsagt være vanskeligt at navigere i. For hvordan stiller du krav til dit barns faglighed og disciplin, når du også skal agere moralsk opbakning og måske også trøste sit barn, der har svært ved det faglige?

Vi har samlet 7 gode råd med inspiration fra ADHD-foreningen, som kan gøre lektielæsningen mere gnidningsfri.

1. Anerkend dit barn

Børn har forskellige kompetencer – præcis som voksne. Mind dit barn om, hvad han/hun er god til. Det er vigtigt, at du fokuserer på dit barns positive egenskaber og kompetencer. Børn med koncentrationsbesvær bliver nemlig ofte irettesat for ikke at holde fokus og måske larme i timen. For børn med ADHD-diagnose er problemet ofte mere udtalt. Når du minder dit barn om hans/hendes styrker, er du med til at skabe modvægt til forkerthedsfølelsen, og du giver dit barn mod til at kaste sig ud i nye udfordringer. Så længe rosen er oprigtig, kan man ikke rose for meget.

2. Forudsigelighed

Forbered dit barn på den kommende aktivitet. ”Om fem minutter skal vi kigge på dine lektier,” er garanteret en sætning, du har sagt et hav af gange. Bliv endelig ved med det! Hvis dit barn har svært ved at koncentrere sig, er indre struktur og tidsfornemmelse nemlig også ofte udfordrende. Derfor kommer mange aktiviteter som en overraskelse for dem, og de kan have svært ved at omstille sig fra én aktivitet til en anden. Det kan derfor være en fordel at skabe forudsigelighed, så barnet kan indstille sig på at afslutte det, han/hun er i gang med. Lad også dit barn vide, at du kan hjælpe til med lektierne. På den måde bliver aktiviteten mere overkommelig for dit barn.

3. Visuel struktur

Skab overblik og genkendelighed med ’visuel struktur’. Ifølge ADHD-foreningen har børn med ADHD stor glæde af at kunne støtte sig til tegninger og symboler for at orientere sig i forskellige aktiviteter. Med symboler kan I sammen tegne, hvad lektielæsningen skal indeholde og i hvilken rækkefølge. Tegn fx en bog, hvis dit barn skal læse, og overstreg løbende tegningerne, når opgaverne bliver løst. Når I får en god rutine med denne struktur, vil dit barn finde ro i gentagelsen og repetitionen. Det skærper også koncentrationen og hukommelsen. Den visuelle struktur kan med fordel også bruges, selvom dit barn ikke har en diagnose.

4. Belønningssystem

Skab et motiverende belønningssystem. Det er vigtigt med en gulerod under lektielæsningen, fordi det hjælper dit barn med at gennemføre. Belønningen kan fx være en pause eller en selvvalgt aktivitet. Husk at aftale, hvornår og hvad der skal til for at indløse belønningen.

5. Koncentration og fokus

Sæt en koncentreret ramme. Inden lektielæsningen starter, bør du fjerne de ting, der kan distrahere dit barn (og dig selv). Pak telefon og tablet væk, så I ikke bliver forstyrret af notifikationer, sluk radio og tv, og sæt jer et roligt sted, hvor I ikke bliver afbrudt. Når du sidder sammen med dit barn, kan du også være med til at fastholde koncentration, hvis opmærksomheden bliver afledt.

6. Læringsstile og hukommelse

Børn lærer og husker forskelligt. Det en god idé at appellere til den eller de læringsstile, som passer dit barn bedst. Dit barn kan foretrække at se og visualisere nyt stof, men det kan også være, dit barn lærer bedst ved at lytte, ved at formgive eller ved at bevæge sig i læringssituationen. Børn med ADHD er typisk visuelt stærke, men du bør eksperimentere med alle læringsstilene for at finde den rigtige form til dit barns behov. Det kan også være en god idé at kombinere forskellige læringsstile, så den nye viden lagres bedst muligt i dit barns hukommelse.

7. Faglig selvtillid og motivation

Faglig selvtillid er helt afgørende for alle børn og deres motivation for skolearbejdet og lektielæsningen. Børn med koncentrationsbesvær kan have svært ved at motivere sig selv, fordi de mangler faglig selvtillid. Derfor er det ekstra vigtigt at skabe succesoplevelser for dit barn. Det kan du blandt andet gøre ved at give dit barn opgaver, der ligger en smule under det faglige niveau, så dit barn får en oplevelse af at lykkes og at have overskud. Det skaber motivation og lyst til at arbejde videre – også med sværere opgaver.

Vi håber, du kan bruge de syv råd. Hvis du vil have flere råd til at håndtere koncentrationsbesvær, har vores mentor, Malik, skrevet blogindlægget Sådan bliver du bedre til at fastholde koncentrationen. Albi, der er medicinstuderende og mentor, har også skrevet ”Sådan fastholder du koncentrationen og motivationen i timen.

Bliv kontaktet om hjælp

Maiken, kommunikationsmedarbejder
Maiken er kommunikationsmedarbejder i kommunikationsafdelingen. Hun har fokus på at skabe relevant og givende læsestof til elever og forældre.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Skriv dig op og få de nyeste blogindlæg på mail. I den første mail du får, kan du vælge de emner, som interesserer lige netop dig.