Pige og mentor løser opgaver i hæfte
Yannick Uzoma
Mentor
Indholdsfortegnelse Dansk 20. november 2023 Læsetid: 10 min.

Kort tillægsform: førnutid, førdatid og adjektiv

Kort tillægsform bruges til at lave tillægsord, førnutid og førdatid ved hjælp af udsagnsord. Tag de faglige seler på og fyld læring i rygsækken i Vidensuniverset.

Hvad er kort tillægsform?

Kort tillægsform, på latin kaldet perfektum participium eller præteritum participium, er en tillægsform, der bruges til at danne de sammensatte tider, førnutid og førdatid, samt danne tillægsord ud fra udsagnsord.

Vasket, vundet, røget, fløjtet, åbnet m.fl.

Kort tillægsform dannes ved at tage et udsagnsord i sin navneform, også kaldet infinitiv og sætte et adjektiv -t bagpå, ligesom vi kender det fra omdannelsen af tillægsord til biord med et adverbielt -t. Med adjektiv -t omdanner man et udsagnsord til et tillægsord.

Thanos destruerer (at destruere) verden --> en destrueret verden

Avengers redder (at redde) verden --> en reddet verden

Hulk ødelægger (at ødelægge) byen --> en ødelagt by

Ironman drikker (at drikke) problemerne væk --> en fordrukken Ironman

Når vi støder på uregelmæssige udsagnsord som at drikke, bliver vi altså nødt til at bruge deres uregelmæssige bøjninger, og vi kan også være nødsaget til at sætte et præfiks(for) på.

Hvordan bøjer jeg kort tillægsform?

Ligesom udsagnsord og tillægsord bøjer vi kort tillægsform i tal. Når navneordet, der beskrives, står i flertal, bøjer vi tillægsformen på to måder.

Er der tale om en handling, dvs. noget som foregår aktivt, holder man fast i endelsen -t. Står navneordet på bestemt form, skal vi dog altid bruge -de/-e formen uanset.

Hundene bliver vasket --> de vaskede hunde

Traktorens mekaniske dele bliver smurt --> de smurte dele

Udtrykker sætningen en passiv tilstand, bruger vi enten -e efter den almindelige -t endelse eller sætter -de efter det infinitte verbum(udsagnsord).

Hundene stod vaskede (at vaske)

Traktorens mekaniske dele stod smurte (at smøre)

Der er altså ikke tale om vaskede og smurte i datid men kort tillægsform flertal passiv(puha!)

Er kort tillægsform ikke førnutid og førdatid?

Nej, kort tillægsform er hverken førnutid eller førdatid i sig selv. Det er blot formen, som ordene står på. Derfor er det også en smule forvirrende, at vi kalder formen for enten perfektum participium eller præteritum participium, eftersom perfektum jo betyder førnutid, og præteritum er en datidsform.

Hvad er førnutid, og hvordan bruger jeg kort tillægsform i den?

Førnutid er den tid, der kommer lige før nutid. Det er det, som netop er overstået eller stadig gør sig gældende og dermed kan betragtes som uafsluttet.

Måden, man danner førnutid på, er ved at:

 1. Bøje hjælpeverberne at have eller at være i nutid
 2. Tilføje kort tillægsform af hovedverbet

Dermed er førnutid en sammensat tid, da den indeholder to verber: et hjælpeverbum og et hovedverbum. Hovedverbet udtrykker den reelle betydning af verballeddet.

Jeg har tømt opvaskemaskinen / Opvaskemaskinen er tømt

Du har glemt vores aftale / Aftalen er glemt

I er strandet på øen

Ovenstående sætninger er uafsluttede/stadig gældende, fordi:

 1. Opvaskemaskinen er ikke blevet fyldt endnu.
 2. Der er ikke rådet bod for at glemme aftalen.
 3. Personerne er ikke blevet reddet fra øen endnu.

Når de afsluttes, siger man dem i datid i stedet.

Jeg tømte opvaskemaskinen, (og nu er den fyldt igen).

Du glemte vores aftale, (men jeg er ikke sur).

I strandede på øen, (men nu er I hjemme igen)

Hvad er førdatid, og hvordan bruges kort tillægsform i den?

Ligesom førnutid er førdatid en sammensat tid. På latin hedder den pluskvamperfuktum, og den bruger også hjælpeverberne at have og at være. Forskellen er, at man bøjer hjælpeverberne i datid. Hovedverbet skal fortsat stå på kort tillægsform.

Førdatid fortæller ikke om handlinger er afsluttet, modsat datid, der altid er afsluttet. Måden at holde førdatid og datid adskilt er derfor at spørge sig selv, om det ene skete før det andet. Fælden i dette er dog, at rækkefølge både udtrykkes med førdatid men også med forholdsord. Man skal først og fremmest holde øje med, om både hjælpeverbet og kort tillægsform er der.

Ankom han til Oscaruddelingen før dig?

Var han ankommet, da du satte dig ned?

Var han allerede ankommet?

Øvelse: Omskrivning fra nutid til førnutid

Indsæt hjælpeverbum at være eller at have i nutid og/eller hovedverbum i kort tillægsform

 1. Min bus går (at gå) snart --> Min bus __er__ _______
 2. Hvem laver mad? --> Hvem ­_____ ___lavet___
 3. Du er med i gruppen --> Du _har___ ________ med i gruppen
 4. Giver du en omgang? --> ­­­______ du ­­­_______ en omgang?
 5. Tyven følger efter den gamle dame --> Tyven ­­­______ _______ efter den gamle dame

Øvelse: Omskrivning fra datid til førdatid

Indsæt hjælpeverbum at være eller at have i datid samt hovedverbum i kort tillægsform

 1. Jeg kom (at komme) for sent til færgen --> Jeg _var__ _______ for sent til færgen
 2. Du tabte alt på rød 21 --> Du ______ __tabt___alt på rød 21
 3. Han trøstede det lille barn --> Han ­­­­­­_______ ______ det lille barn
 4. Sømanden sejlede havet tyndt --> Sømanden _______ ________ havet tyndt
 5. Barbie sagde fra over for Ken --> Barbie ______ ______ fra over for Ken

Dansk

Se alle

Her er alt, du skal vide om udsagnsled og grundled
Udsagnsled og grundled er de to vigtigste led, du skal kende til, når ..
Sådan får du styr på genstandsled med sætningsanalyse
Hvad er et genstandsled, og hvordan finder man det? Lær om genstandsle..
Berettermodellen - en god handlingsmodel til din tekstanalyse
Berettermodellen bruges til at vise opbygningen af spænding i en tekst..
Synes eller syntes? Hvorfor skal du bruge hvad?
Det danske sprog kan godt være svært. Især når det gælder lyde og stav..
Få helt styr på kommareglerne med disse 6 huskeregler
Kommareglerne er for mange en svær nød at knække. Derfor har vi samlet..
Nutids-r | Den ultimative guide til at mestre det svære r
Det er ikke altid nemt at høre, men med få tips kan du nemt lære, hvor..
Lær forskellen på af og ad
Vi har lavet en guide, så du nemmere kan skelne mellem de to drilske o..
Novelleanalyse | Sådan analyserer du en novelle
Det kan være svært at gribe en novelleanalyse an - læs med her, hvorda..
GUIDE: Undgå typiske skrivefejl
Igennem dit skoleliv skal du udarbejde en masse skriftlige afleveringe..
Gode råd til at øge dit barns læselyst!
Børn læser mindre i dag. Bogen har fået hård konkurrence fra den digit..
Lix og læseniveau - hvad er det?
Vi har samlet en guide til lixtal samt en huskeregel, så I kan finde d..
Kvindernes Kampdag: Disse bøger sikrer kampgejsten
Det er Kvindernes Internationale Kampdag, og det hylder vi med en list..
lukke ikon

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så skriv endelig til os på info@mentordanmark.dk
Vi vender tilbage hurtigst muligt.