Under lektiehjælp hjælper mentor elev med det, der er svært
Dansk
Læsetid: 12 min.
21. juni 2023
Nina Illum Nørregaard
Kommunikations- og marketingansvarlig hos MentorDanmark

Appelformer | Få helt styr på etos, logos og patos

Appelformer - hvad er det nu lige, det er? Du har måske allerede hørt om etos, logos eller patos før. I denne artikel kan du blive klogere på, hvad de forskellige appelformer er, hvordan man anvender dem, hvad de har af betydning samt nogle konkrete eksempler.

Appelformer - hvad er det nu lige, det er? Du har måske allerede hørt om etos, logos eller patos før fra danskundervisningen. Filosoffen Aristoteles (384-322 fvt.) formulerede disse tre appelformer til retorikere, så de kunne gøre brug af argumenttyper samt sproglige og retoriske greb. Appelformerne har siden vist sig at være gavnlige i arbejdet med argumentation og formidling.

Appel kommer af fransk ”appel” (tilkalde) og latin ”appellare” (kalde). Appel betyder: ”bøn eller kraftig anmodning til nogen om at handle på en bestemt måde, fx at yde støtte i en sag”

At appellere vil sige at forsøge at få nogen til noget:

 • At mene noget
 • At gøre noget

Du kender nok følelsen af, at du gerne vil overbevise dine forældre om noget, men du har svært ved at vælge den rette argumentation og ved ikke helt, hvordan du skal gribe det an.


Hvad er appelformer?

Appelformer er de værktøjer, som afsenderen, det vil sige taleren eller skribenten, bruger til at påvirke sit publikum og overtale dem til at gøre en bestemt handling eller overbevise om en særlig holdning. Der findes som sagt tre appelformer, som kaldes etos, logos og patos.

 • Etos: Troværdighed, etik, tillid, ekspertise, erfaringer, samvittighed
 • Logos: Fornuft, logik, rationelle argumenter, viden, saglighed, dokumentation, fakta, statistik
 • Patos: Følelser, passion, emotionelle virkemidler

Hvad er logos?

Man gør brug af appelformen logos, når man appellerer til modtagerens sunde fornuft gennem logik og argumentation.

Der kan appelleres på flere forskellige måder som f.eks. ved brug af statistik, udtalelser fra eksperter, eksempler, fakta, beviser, undersøgelser m.m. Den primære argumentation vil altså være at anvende logiske og rationelle argumenter.

Fordele og ulemper ved logos

 • Én af styrkerne ved at appellere til logos er, at modtageren bliver rationelt overbevist. Dog kan en ulempe og risiko være, at det hurtigt kan blive meget sagligt og herved kedeligt for modtageren.

Her er et eksempel på en påstand, der bliver bakket op med anvendelse af logos:

 • Det er vigtigt at bruge cykelhjelm. Ifølge rapporten “Brug af cykelhjelm 2021” af Sikker Trafik viser det sig, at der siden 2004 er sket en markant stigning fra 33% til hele 80% i 2021. Det er meget positivt, for forskning peger på, at hvis man bruger cykelhjelm, er risikoen for alvorlig hovedskade reduceret med 60 procent.

Logosappel kan ske gennem:

IndholdForm
statistik

klar struktur

talklar disposition
logik”for det første”, ”for det andet”, ”for det tredje”
kildehenvisningerargumenter
punktopstillinger

Hvad er patos?

Når man taler om appelformen patos, taler man om følelser. Afsenderen ønsker at overbevise modtageren ved at vække følelser, og der kan både være tale om følelser som sympati, håb og stolthed eller mere negative følelser som sorg, frygt og afsky.

Der benyttes sproglige virkemidler, værdiladede ord og eventuelt en særlig energi i fremførelse og toneleje.

Fordele og ulemper ved patos

 • Èn af de klareste styrker ved patos er, at det har en stærk effekt, da modtageren påvirkes følelsesmæssigt. Der er dog en ulempe i, at patos kan være gennemskuelig, og der er risiko for, at det kommer til at virke komisk. Der er også risiko for, at modtageren ikke lader sig følelsesmæssigt påvirke.

Her er et eksempel på en påstand, der bliver bakket op med anvendelse af patos:

 • Det er vigtigt at fodre din hund. Hvis du ikke fodrer hunden, bliver den meget ked af det. Forestil jer det lille pelsede dyr, med store tiggende øjne, der ligger for jeres fødder og ryster og bare spænding. Hvordan kan du tage den glæde fra menneskets bedste ven?

Patosappel kan ske gennem:

IndholdForm
humor

sproglige virkemidler

medlidenhed
fortælling
tristhed
virkeliggørelse/evidentia
vrede
billeder
frygt

Hvad er etos?

Er der tale om etos, handler det om troværdighed i forhold til afsenderen som person.

Etos kommer fra græsk (ethos) og betyder: ”karakter”, ”moral”, og etosbegrebet har at gøre med modtagerens vurdering af afsenders troværdighed. Det er svært at overbevise nogen om noget, hvis der ikke er tillid.

Etosappel er afsenderens appel til modtageren om at tildele afsenderen etos.

Styrken af en afsenders etos bestemmes af modtageren ud fra etosdyderne:

Klassiske etosdyer

Afsenders velvilje

Afsenders viden

Afsenders gode karakter


Moderne etosdyer

Afsenders åbenhed

Afsenders kompetence

Afsenders engagement


Styrken af en afsenders etos bestemmes af modtageren ud fra etosdyderne:

Opbygning af etos

Etos opbygges af efterlevelsen af etosdyderne og af logos og patos:

 • den måde logos og patos bruges
 • den måde logos og patos vægtes
 • den måde logos og patos udtrykkes

Dynamisk etos

En afsenders etos kan ændre styrke og er altså ikke fast: Etos er dynamisk

Her er et eksempel på en påstand, der bliver bakket op med anvendelse af etos:

 • Elgen er det sejeste dyr i verden. Jeg har forsket inden for dette område i mere end 30 år, hvor jeg blandt andet har levet blandt det majestætiske dyr i de dybe nordlige skove. Jeg er derfor nok det menneske, der ved mest om elgens liv og gøremål i forhold til andre levende væsner.

Eksempler på brug af de tre appelformer

Eksempel på brug af logosappel, patosappel og etosappel

”Økonomisk vækst er en forudsætning for reduktion af fattigdom – for uden vækst er der kun fattigdom at dele. Vi kommer kun fattigdommen til livs med en kraftig økonomisk vækst.

Tag et land som Tanzania, som i dag har en indkomst på cirka 300 USD per indbygger. Med en vækst på 7% om året, så vil indkomsten blive firdoblet over 20 år. Tanzania vil blive langt bedre stillet. Men det vil stadig være et fattigt land. Et land med en indkomst på kun cirka 1200 USD per indbygger. Det siger noget om udfordringen.” (Bertel Haarder, tale på Niels Brock 2004)

Hvad bruger vi etos, logos og patos til?

Vi bruger normalt appelformerne etos, logos og patos, når vi vil overbevise andre om vores synspunkter. De tre appelformer kan benyttes hver for sig eller sammen, så de kan supplere og støtte hinanden i overbevisningen. Budskabet og gennemslagskraften øges betydeligt, når alle tre appelformer indtænkes. Der vil dog altid være én af appelformerne, der vil være dominerende afhængigt af situation, emne samt modtager.

Brug af appelformer til eksamen

Etos

 • Formulér dig sprogligt korrekt og fremstå troværdig over for din lærer og censor. Dit valg af tøj spiller også ind på opfattelsen af din etos, så tænk over, hvad du tager på til eksamen.

Logos

 • Understøt dine argumenter med logiske beviser og faktuelle oplysninger. Det kan f.eks. være ved brug af statistikker eller forskningsresultater, så du kan vise, at din påstand er sand. Du kan også bruge udtalelser fra eksperter eller inddrage andre typer af data, fakta og bevis.

Patos

 • Du kan fortælle en personlig historie, bruge billeder eller andre visuelle hjælpemidler, hvis du vil skabe en følelsesmæssig reaktion hos modtageren. Din stemme, gestik og mimik og brugen af værdiladede ord som f.eks. ”forfærdeligt”, ”fantastisk” osv. Kan få din modtager til at føle noget bestemt.

Historien om de tre appelformer

De tre appelformer; etos, logos og patos stammer fra den græske filosof Aristoteles, der levede 384-322 f.v.t., og de blev senere videreudviklet af andre store tænkere som Cicero. Aristoteles beskrev disse appelformer i flere af sine værker, hvor han argumenterede for, at overbevisende kommunikation – både skriftligt og mundtligt – krævede brug af disse appelformer.

De tre appelformer er stadig relevante i dag og bruges ofte i moderne kommunikation, store taler, politik, marketing m.m.

Dansk | 21. juni 2023
Her er alt, du skal vide om udsagnsled og grundled
Udsagnsled og grundled er de to vigtigste led, du skal kende til, når ..
Dansk | 21. juni 2023
Sådan får du styr på genstandsled med sætningsanalyse
Hvad er et genstandsled, og hvordan finder man det? Med denne guide ka..
Dansk | 20. juni 2023
Berettermodellen - en god handlingsmodel til din tekstanalyse
Berettermodellen bruges til at vise opbygningen af spænding i en tekst..
Dansk | 15. juni 2023
Synes eller syntes? Hvorfor skal du bruge hvad?
Det danske sprog kan godt være svært. Især når det gælder lyde og stav..
Dansk | 5. oktober 2021
Få helt styr på kommareglerne med disse 6 huskeregler
Kommareglerne er for mange en svær nød at knække. Derfor har vi samlet..
Dansk | 14. juni 2023
Nutids-r | Den ultimative guide til at mestre det svære r
Hvornår skal der r bag på udsagnsord, og hvornår skal der ikke? Det er..
Dansk | 19. juni 2023
Lær forskellen på af og ad
Det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår man bruger af eller ad. De..
Dansk | 21. juni 2023
Novelleanalyse | Sådan analyserer du en novelle
Det kan være svært at gribe en novelleanalyse an. I denne artikel kan ..
Dansk | 18. februar 2020
GUIDE: Undgå typiske skrivefejl
Igennem dit skoleliv skal du udarbejde en masse skriftlige afleveringe..
Dansk | 2. april 2020
Gode råd til at øge dit barns læselyst!
Børn læser mindre i dag. Bogen har fået hård konkurrence fra den digit..
Dansk | 17. august 2022
Lix og læseniveau - hvad er det?
Har du svært ved at finde en bog med det helt rette niveau til dit bar..
Dansk | 8. marts 2020
Kvindernes Kampdag: Disse bøger sikrer kampgejsten
Det er Kvindernes Internationale Kampdag, og det hylder vi med en list..

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så udfyld dit spørgsmål og mail nedenfor, så vi vender tilbage inden for 24 timer.

Tusinde tak for dit spørgsmål.

Vi vender tilbage på telefon eller mail inden for 24 timer.
Du er altid velkommen til at ringe direkte til os på 61 61 77 77.