Boost dit barns motivation og skoleglæde med disse 3 råd

Der er en sørgelig tendens i tiden til, at nyheder om børns mistrivsel og decideret skoleangst eller skolefobi optræder hyppigere og hyppigere. Der er ikke én entydig grund til de triste kendsgerninger, men sikkert er det, at det påvirker både børnene og deres forældre, men også klasselærere og -kammerater. 

Man kan som forælder gøre brug af følgende råd for at give sit barn rum til skoleglæde, og eventuelt kan man ud fra rådene få idéer til yderligere tiltag, der egner sig til netop ens barn.

Råd 1 - Skab struktur i hverdagen
Børn har brug for nogle gentagelser i hverdagen, så de ikke behøver at bekymre sig unødigt om, hvad der skal ske, og hvad der forventes af dem. Det kan dreje sig om måltidstidspunkter, hvordan, hvornår og af hvem, de bliver transporteret til og fra skole af og tidspunkter, hvor de plejer at lave lektier, f.eks. før eller efter aftensmaden. 

Det kan lyde banalt, men en overordnet struktur i hverdagen, gør det lettere for både barn og voksen at navigere og huske alt det, der skal nås. I en kaotisk hverdag, hvor dagene sjældent ligner hinanden, kan man let glemme ting og sager, simpelthen fordi man har for meget andet i hovedet. En struktureret hverdag giver vaner og dermed ro og rum til f.eks. en mere nærværende højtlæsning, inden barnet går i seng.

Råd 2 - Vis engagement, fascination og inddrag omverdenen
Dit barn ser op til dig som forælder, og den måde, du reagerer på, er ofte en pejlesnor for barnet til, hvordan de bør reagere og handle i lignende situationer. Man kan dermed allerede ved blot at tale ivrigt og engageret om barnets skoledage og aktiviteter i skolen skabe en forventningsglæde hos barnet. 

På indkøbsturen med barnet kan man også f.eks. spørge, hvor meget tre mælkekartoner koster, hvis én koster 7,5 kr., (husk at det skal være let nok til, at barnet kan svare på spørgsmål, men stadig ikke så let, at han/hun slet ikke behøver tænketid). I barnets næste matematiktime, vil han/hun have fået en forståelse for, hvorfor det er vigtigt at lære matematik. 

Det kan også være gavnligt indimellem at gå fra at være den kloge autoritet og voksne, der har svaret på alle spørgsmålene til at være opdagende og eksperimenterende sammen med barnet. Her kan en åben indstilling over for at lære nyt smitte af på barnet og skabe en sand motivation for at lære.

Råd 3 - Følg med i, hvad dit barn lærer
Husk at spørge ind til, hvad barnet lærer, både i skolen og, hvad der optager hende eller ham på f.eks. Ipad’en og tale nærmere om det. Herefter kan I f.eks. også tage på udflugter, der passer med, hvad barnet interesserer sig for, hvad enten det er på et historisk museum, en musikkoncert eller på biblioteket. 

Det er også vigtigt at huske på, at barnets sociale velvære betyder meget for, hvor meget plads der er til at interessere sig for det faglige. Så hvis din søn eller datter lader til at have det dårligt i skolen, må du tale med klasselæreren, så han eller hun kan hjælpe med at finde ud af, hvad problemet kan være.

Alt i alt er budskabet, at en så vidt muligt sammenhængende og forudsigelig hverdag med plads og rum til fordybelse og læring er et godt udgangspunkt for at sikre et barns motivation og skoleglæde!

Jeg håber, at mine råd har inspireret dig til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at finde motivationen og skoleglæden!

Dalal, mentor
Dalal er en engageret mentor, der underviser både folkeskole- og gymnasieelever i matematik, dansk og tysk. Hun motiverer sine elever ved at overskueliggøre fagene og fremhæve deres spændende sider. Samtidig gør hun læringen til en leg, når hun bruger forskellige undervisningsformer, der er tilpasset den enkelte elevs behov og læringsstil.

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så udfyld dit spørgsmål og mail nedenfor, så vi vender tilbage inden for 24 timer.

Tusinde tak for dit spørgsmål.

Vi vender tilbage på telefon eller mail inden for 24 timer.
Du er altid velkommen til at ringe direkte til os på 61 61 77 77.