Guide: sådan skriver du en god AT-synopsis

Afleveringen af AT-synopsis er lige oppe over.

Måske er du én af dem, der ikke er helt sikker på, hvad din synopsis helt præcist skal indeholde? Eller måske er du bange for at glemme noget?

I så fald kan du ånde lettet op. Denne guide skal nok få dig sikkert i mål.

De tre gyldne regler

1. Skab en sammenhæng
AT-forløbet er en blanding af en synopsis, en præsentation og en diskussion. Det er vigtigt, at du skaber en sammenhæng mellem de tre dele. Dette gøres ved at bruge det skriftlige materiale som springbræt for den mundtlige fremlæggelse, samt bruge fremlæggelsen som et springbræt for diskussionen.

2. Hold det kort
Synopsen skal hverken være en afrundet rapport eller en lang opgave som SRP. Derimod skal det være en sammenfattet, kort oversigt over dine undersøgelser, resultater og metoder. De mest interessante aspekter udfolder du herefter til den mundtlige fremlæggelse. Det er en god ide at skrive i synopsen, hvilke elementer der præsenteres mundtligt.

3. Informer om valg
Synopsen skal informere grundigt om den valgte sag og den gennemførte undersøgelse. Dette betyder, at du tydeligt skal fortælle hvilke metoder, teorier og materialer, du har brugt. Meningen med AT-projektet er netop at vise, hvordan du har angrebet en sag fra to forskellige vinkler (fag), og det er derfor vigtigt at forklare, hvorfor du har gjort, som du har gjort.

Derudover skal din synopsis følge denne opsætning:

 • Forside
  Her skrives navn og klasse, titel på emne, angivelse af fag og niveauer.
 • Indledning
  Hold din indledning kort og konkret. Indledningen skal fungere som en appetitvækker til sagen og lede op til problemformuleringen.
 • Problemformulering
  Problemformuleringen laves normalt som et spørgsmål. Undrende spørgsmål, der starter med "Hvorfor?" eller "Hvordan?" fungerer ofte bedst, da de skaber en dybde. Problemformuleringen er det hovedspørgsmål, du bruger dine to fag til at besvare i projektet.
 • Underspørgsmål
  Formuler en række underspørgsmål, som er nødvendige at behandle for at nå en samlet besvarelse af problemformuleringen. Disse formuleres også som spørgsmål. Husk at du skal have underspørgsmål i alle de taksonomiske niveauer (redegørende, analyserende og diskuterende).
 • Materialer, metoder, teorier
  Diskuter valg og brug af de anvendte materialer, metoder og teorier. Dette kan gøres i et diskussionsafsnit, eller du kan skrive det ind i besvarelsen af underspørgsmålene. Her viser du, hvordan du konkret har fundet frem til svarene på dine underspørgsmål ved hjælp af fagenes teorier og metoder. Diskussion indebærer, at du overvejer hvorfor du har gjort, som du har gjort.
 • Delkonklusioner
  Hvert underspørgsmål besvares kortfattet. Det er vigtigt, at du nævner hvilke arbejdsmetoder, du har anvendt for at nå frem til konklusionerne på de analyserende underspørgsmål.
 • Sammenfattende konklusion
  Skriv et samlet svar på din problemformulering. Dette er altså en sum af alle dine delkonklusioner. Husk at formulere ét eller flere spørgsmål, som du mener, ville være interessante at arbejde videre med på baggrund af din konklusion.
 • Litteraturliste
  Lav en alfabetisk opstillet liste over litteratur og øvrigt materiale (film, musik osv.), som du har anvendt i opgaven. Dette er altså materiale, du har arbejdet med, og du kan derfor godt blive spurgt ind til det ved eksamen.
 • Perspektivering til studierapporten
  Her viser du meget kort et overblik ved at referere til relevante sager, metoder eller teorier, som du tidligere har arbejdet med i AT, og som står i din studierapport.


Husk!
Der går lang tid fra, at du afleverer din synopsis, til du skal til eksamen. Det er derfor ikke utænkeligt at du, efter afleveringen, finder fejl og mangler. Men lad det ikke slå dig ud!
Til eksamen er det helt tilladt at reflektere over, hvad du kunne have gjort anderledes og/eller bedre. I så fald skal du selvfølgelig argumentere for, hvad ændringerne i opgaven havde gjort ved din konklusion. Lærer og censor vil kun se refleksion af egen opgave som et plus.

God skrivelyst og held og lykke med eksamen! :)

Andrea Breum, Kommunikationsmedarbejder
Andrea er studentermedarbejder i kommunikationsafdelingen. Hun har fokus på at skabe relevant og givende læsestof til elever og forældre.

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så udfyld dit spørgsmål og mail nedenfor, så vi vender tilbage inden for 24 timer.

Tusinde tak for dit spørgsmål.

Vi vender tilbage på telefon eller mail inden for 24 timer.
Du er altid velkommen til at ringe direkte til os på 61 61 77 77.