Det skal du vide om NV eksamen

Min puls stiger, og jeg kan mærke mit hjerte banke mod mit bryst. Mine håndflader er svedige, og små sveddråber løber ned af min pande. Jeg er nervøs. ’Hvad nu hvis…? ’, tænker jeg. Jeg kigger ned på min computer. Jeg er forberedt, og jeg har styr på mine ting. Jeg tager en dyb indånding, som går hele vejen ned i maven. Jeg er klar. Det er gerne den følelse eleven skal sidde med: nervøs, men velforberedt. 

For det er virkelig essentielt, at eleven er forberedt, da en meget central del af NV-eksamen, og ofte også alle andre eksamener på STX, er at vinkle sin opgave. I folkeskolen er eksamenerne i højere grad et frivilligt emne. I NV er emnet i stedet givet, og eleven skal selv være ansvarlig for at vinkle opgaven og inddrage det stof, som eleven selv finder relevant. Det betyder et langt større ansvar ift. at forberede sin opgave, men også, at en fagligt mere udfordret elev kan få en rigtig god karakter, hvis de laver deres forarbejde ordenligt. 

Husk: I gymnasiet kan man ikke ’winge’ en eksamen, selv hvis man er faglig dygtig i skolen.

Formalia
For at starte med det helt basale formalia, så er eksamen en mundtlig eksamen på i alt 20 minutter inkl. votering. Som udgangspunkt har man fire til fem minutter til at fremlægge en udvalgt del af sit portfolio, altså alt det stof i har gennemgået i hele NV-forløbet. Fremlæggelsen følges op af en ca. 10 minutters lang samtale. Som nævnt tidligere skal eleven altså udvælge dele af det gennemgåede stof og selv sammensætte en fremlæggelse ud fra det. Men man skal stadig have styr på alt i sit portfolio. Bare fordi man vælger at lægge vægt på f.eks. densitet fremfor, hvorledes to faser interagerer, betyder det ikke, at man ikke skal have styr på dette. Lærerne kan spørge ind til alt gennemgået stof!

Tip: Før eleven påbegynder sin fremlæggelse, kan det være en god idé at starte med at have styr på alt gennemgået stof. Tjek forsøgsbeskrivelser og udleveret materiale igennem og vær’ kritisk og undrende. Hvorfor kan en upolær- og en polær fase ikke interagere? Hvorfor flyder kuben? Hvorfor brugte vi denne metode? Stil alle spørgsmål, det er netop derfor, at mentor er der. 

Fremlæggelsen
Når man skal til at lave fremlæggelsen udvælges dele af portfolio. Der er ingen skabelon til, hvordan dette gøres bedst, men man skal huske, at man skal guide lytteren gennem emnet. Det kan derfor være relevant at starte med helt overordnet teori og så langsomt dykke ned i mere specifik teori, som ender ud med de relevante forsøg. Der skal som hovedregel indgå to øvelser, en graf fra en af øvelserne samt overvejelser omkring teori, metodevalg, udførelse, datatyper, efterbehandling og konklusion. Det trækker ned ikke at gøre sig de overvejelser, da de er fundamentale i naturvidenskaben.  

Tip: Lav en power-point, såfremt din lærer tillader det, med overskrifter og mange billeder (ingen brødtekst!). Det giver mulighed for en ydre ramme til eksamen, så det hele kommer med, samt noget man kan støtte sig op ad. Lav et stykke papir, hvor der står vigtige ’key-words’. Hvis fremlæggelsen bliver øvet nok gange, er det slet ikke nødvendigt med hele sætninger, som alligevel ofte trækker ned til eksamen. 

Forberedelsen
Dagene inden eksamen skal fremlæggelsen øves igennem mange gange. Jo flere gange, jo mere sikkerhed. Få gerne forældre, søskende eller mentor til at høre fremlæggelsen, og evt. kommentere på det gode og evt. ting, som kan forbedres. Brug også et stopur til at undersøge om fremlæggelsen tager de 4-5 minutter, som den skal. Den må endelig ikke tage meget mere, da man kan risikere at blive afbrudt og derved ikke få det hele med. Dagen inden eksamen og dagen, hvor eksamen finder sted er det vigtigt, at man får sovet og spist normalt, men også at man får lidt ro på ift. eksamen. Det er en stor hjælp, hvis nogen fortæller eleven, at det vigtigste er, at de gør deres bedste. Forberedelsestiden er slut, og nu kan elven ikke gøre andet end at tro på, at forarbejdet er gjort godt og grundigt, og så gøre deres bedste inde til eksamen. 

Husk: Det er helt normalt at være nervøs. Det vigtigste er, at man gør sit bedste og husker, at lærerne altid ønsker eleven det bedste. 

Under eksamen
Inde til eksamen er det vigtigt, at man kommer ind og tager styringen. Det viser overskud og overblik, som kun trækker op. Kom ind og start med din fremlæggelse, så snart lærerne er klar. Under fremlæggelsen skal du tale tydeligt og langsomt. Hellere lidt for langsomt, end lidt for hurtigt. Det er også vigtigt, at man ikke kigger ned i sine papirer og meget vigtigt, at man ikke læser op. Det derfor, at hele sætninger på sine noter og power-point som udgangspunkt er et ’no-go’: det trækker langt mere ned end i folkeskolen. Det kan derfor være en god ide at placere papiret med noter skråt foran sig på bordet. Det viser større selvstændighed, at papiret ligger på bordet, og hvis man ureflekteret kigger ned, tror lærerne ikke, at man læser op. Brug i stedet billederne på power-pointen til at støtte sig op ad og huske, hvad der skal siges. 

Tip: Hvis der kommer et svært spørgsmål, så tag en dyb indånding, og svar så godt som muligt. Et svært spørgsmål betyder ofte, at fremlæggelsen var rigtig god. 

Jeg håber, at dette hjælper. Få det bedste ud af det, for der kommer mange eksamener i fremtiden: så bare tag en dyb indånding!

Anna, mentor
Anna underviser til daglig i engelsk og matematik. Hun forsøger at styrke elverne fagligt ved at styrke elevernes egen problemløsningsevne gennem alternative forklaringer samt forstærke elevens tro på sig selv.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Skriv dig op og få de nyeste blogindlæg på mail. I den første mail du får, kan du vælge de emner, som interesserer lige netop dig.