MentorDanmarks whistleblowerordning

MentorDanmarks whistleblowerordning (”Ordningen”) skal sikre, at personer, der har en tilknytning til MentorDanmark, hurtigt, fortroligt og ud over de almindelige kommunikationsveje, via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette lovovertrædelser og alvorlige forseelser begået af ansatte i MentorDanmark, medlemmer af MentorDanmarks bestyrelse eller direktion, revisorer, advokater, leverandører m.fl., der har en tilknytning til MentorDanmark, med henblik på, at en uafhængig og selvstændig enhed vurderer, hvilke tiltag der er behov for.

Ordningen er etableret i medfør af lov om beskyttelse af whistleblowere.

Før du benytter ordningen, er det vigtigt, at du læser Whistleblowerpolitik vedrørende Gyldendals og MentorDanmarks whistleblowerordning, hvor du blandt andet kan se:

  • hvad der må rapporteres via ordningen,
  • hvordan fortroligheden sikres,
  • hvilke oplysninger der skal gives i anmeldelsen, og
  • hvordan vi håndterer datasikkerhed og dataopbevaring i forbindelse med ordningen

Indberet via dette link.

Venlig hilsen
MentorDanmark A/S

lukke ikon

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så skriv endelig til os på info@mentordanmark.dk
Vi vender tilbage hurtigst muligt.