Kommunalt samarbejde

Det er omkostningsfuldt, når elever ikke består. Vi hjælper jer til at hjælpe jeres børn og unge.

Mentor og elev sidder og laver lektier i hæfte

Alle børn har ret til en god skolegang

Gennem skræddersyede indsatser – der fungerer som supplement til skolen – kan vi være med til at forbedre børn og unges faglige forudsætninger. Med supplerende undervisning og faglig støtte til elever, som har brug for et fagligt løft, tilbyder vi fleksible ressourcer med et kompetenceopbyggende formål.

Vores fokus er på udvikling af faglige og personlige kompetencer.

Social baggrund skal ikke mindske mulighederne for at opnå gode resultater. Vores målrettede indsats kan være med til at mindske den begrænsning og ruste eleverne til erhvervs- og gymnasiale uddannelser.

Vi har erfaring med kommunale samarbejder bl.a. med mentorforløb bevilget gennem Serviceloven (§11 og §46) og Eneundervisningsforløb (jf. bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand).

Gevinsten

- er til at få øje på

  • Flere elever består afgangseksamen
  • Større besparelser pr. elev
  • Nye kompetencer og færdigheder for elever, der har brug for faglige løft
  • Større skoletrivsel og bedre forudsætninger for videre uddannelse for børn og unge
Illustration af sparegris

Sådan foregår det

Illustration af en folkeskole

Samarbejde

Skolen og lærerne inddrages og står for udvælgelsen af dén eller de elever, som har brug for ekstra støtte. De giver også et indblik i, hvad eleven arbejder med i skolen, så vi bedst muligt kan understøtte den enkeltes skolegang.

Illustration af kasse med læringsværktøjer - mentorhjælp

1:1 Match

Vi matcher eleverne med vores dygtige mentorer, som varierer undervisningen, så den tilpasses den enkelte elevs behov og forudsætninger ud fra fagligt niveau, motivation og læringsstil.
Læs mere

Illustration af tjek tavle

Dokumentation

Dokumentation er en integreret del af arbejdsmetoden. Efter hver undervisningsgang skrives en kort rapport om elevernes engagement og progression. 
Indsatserne bliver løbende evalueret for at sikre fremgang.

Elev og mentor giver hinanden en high five

Fagligt boost

Gennem individuelle forløb og med faglig indsigt understøtter vi den enkelte elevs mulighed for at udvikle og udnytte eget potentiale. Det giver elevens faglige selvtillid et boost, så lysten og motivationen til at gå i skole styrkes.

Vi har stor erfaring med at hjælpe elever til at blive så dygtige, de kan og opnå resultater gennem indsatser, der fungerer som supplement til skolen.

Illustration af beståelsesprocent

Vi garanterer en markant effekt

Vi har i mange år undervist børn og unge landet over på tværs af klassetrin og skabt gode resultater.

Vi har bl.a. hjulpet elever i Ikast-Brande Kommune og Sønderborg Kommune, som var i risiko for ikke at bestå folkeskolens afgangseksamen i dansk og matematik. Resultaterne fra indsatsen var overvældende, og eleverne endte med en beståelsesprocent på mellem 96 %  - 100 % fordelt på de forskellige prøver.

Elev læser i lydbox

Læseløft

Omkring 20% af alle danske unge forlader folkeskolen med så svage læsekompetencer, at de får svært ved at tage en uddannelse. Knap 600.000 voksne danskere har dårlige læsefærdigheder.

Vi kan tilbyde værktøjer, der understøtter og inspirerer samt styrker læsefærdigheder og gør en forskel for den enkeltes læringsudbytte. Det gør vi ved hjælp af ny teknologi, datadrevet læseundervisning og med adgang til en bred vifte af forskningsbaseret undervisningsmateriale fra Gyldendal.

Vi sikrer en professionel implementeringsproces på skolen, hvor ressource-personer og -undervisere uddannes i redskaberne.


Målrettede læseindsatser

Med den nyeste eye tracking-teknologi kan elevers læsemønstre, styrker og udfordringer hurtigt afkodes
og dermed lægges strategier for, hvordan skolerne hjælper med at udvikle elevernes læsefærdigheder

Scan & afdæk

Elevernes øjenbevægelser og oplæsning bliver nøjagtigt afdækket, analyseret og evalueret. På den måde kan skolerne med konkret data effektivt hjælpe med de punkter, der skaber de største udfordringer.

Feedback

Med feedbacken fra læseværktøjerne kan fremskridt og læseprogression nemt måles og følges af den enkelte elev samt undervisere og andre fagpersoner.

Indblik i værktøjerne

Skolernes undervisere får indblik i værktøjerne, så de bedst muligt kan hjælpe med undervisning, der understøtter den enkeltes behov. Vi uddanner skolernes ressourcepersoner samt undervisere og giver dem værktøjerne til det videre arbejde.

Vidensdeling

De personlige, datadrevne oplysninger kan tages med videre i elevernes overgange i skolesystemet og styrke mulighederne for vidensdeling omkring læseindsatsen.

Mentor forklarer elev noget under lektiehjaelp

Eneundervisning

Vi kan være en hjælpende partner

Det kan være svært at gå i skole, og det kan skyldes mange årsager – dog har alle en faglig konsekvens.

Med fokus på elevens faglige fremskridt og lyst til læring tilbyder vi eneundervisning til børn og unge, der har brug for supplerende undervisning og støtte, og som ikke alene kan understøttes gennem den almene skole.

Mentorerne tilrettelægger ud fra den enkeltes behov, læringsstil og interesser for at gøre viden håndgribelig. Vores erfaring viser, at den særlige ung-til-ung relation mellem elev og mentor giver gode resultater, da eleven får en rollemodel at spejle sig i.

Vi bestræber os på at have en mentor klar til at varetage eneundervisningen senest 14 dage efter jeres henvendelse.

Elev sidder med matematik vendespil

Motiverende lektiecaféer

Vi tilbyder lektiecaféer, hvor fokus, foruden faglighed, er på fællesskab, inklusion, motivation og lyst til læring. Lektiecaféer er et solidt supplement til børn og unge, der har brug for faglig og social opbakning.

I lektiecaféerne kan mentorerne arbejde med forskellige læringsstile og gøre viden håndgribelig. Vi oplever, at en fokuseret indsats leveret af en erfaren og faglig stærk mentor kan skabe skoleglæde og lyst til læring.

Skal vi arbejde sammen?

Hør mere om vores indsatser

Kontakt

Lars Reedtz Kristensen

Chef for offentlige samarbejder

20 83 30 90

lkr@mentordanmark.dk

Billede af Lars

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så udfyld dit spørgsmål og mail nedenfor, så vi vender tilbage inden for 24 timer.

Tusinde tak for dit spørgsmål.

Vi vender tilbage på telefon eller mail inden for 24 timer.
Du er altid velkommen til at ringe direkte til os på 61 61 77 77.