Gymnasiale ungdomsuddannelser

Sammen kan vi løfte jeres elever

Elev og mentor laver matematik

Det hjælper vi med

Med målrettede indsatser hjælper vi med faglige løft og skaber rammer for virkelyst. Vores fokus er på relationer, den enkelte elevs læringsstil, motivation og mål. Elevens progression følges, når vi løbende evaluerer på de fremskridt, vi sammen skaber med eleverne.

Indsatser - online eller fysisk

  • Læseindsatser
  • Fagligt boost
  • Motiverende lektiecafeer
  • Indsatser der styrker skolens løfteevne
  • Stresshåndtering og hukommelsestræning

Sådan foregår det

Illustration af en folkeskole

Samarbejde

Skolen og lærerne inddrages og står for udvælgelsen af dén eller de elever, som har brug for ekstra støtte. De giver også et indblik i, hvad eleven arbejder med i skolen, så vi bedst muligt kan understøtte den enkeltes skolegang.

Illustration af kasse med læringsværktøjer - mentorhjælp

1:1 Match

Vi matcher eleverne med vores dygtige mentorer, som varierer undervisningen, så den tilpasses den enkelte elevs behov og forudsætninger ud fra fagligt niveau, motivation og læringsstil.
Læs mere

Illustration af tjek tavle

Dokumentation

Dokumentation er en integreret del af arbejdsmetoden. Efter hver undervisningsgang skrives en kort rapport om elevernes engagement og progression. 
Indsatserne bliver løbende evalueret for at sikre fremgang.

 Elev der får undervisning

Fagligt boost

Vi har stor erfaring med at hjælpe elever til at opnå resultater og gennemføre skoleforløb gennem indsatser, der fungerer som supplement til skolen.

Gennem individuelle forløb og med faglig indsigt understøtter vi den enkelte elevs mulighed for at udvikle og udnytte eget potentiale. Det giver elevens faglige selvtillid et boost, så lysten og motivationen til at gå i skole styrkes.

I forløbene har vi for øje, hvem vi arbejder sammen med, og hvordan vi tilmed kan understøtte de personlige og sociale kompetencer hos den unge.

Læsehelt der læser med en læseassistent

Læseløft

Omkring 20% af alle danske unge forlader folkeskolen med så svage læsekompetencer, at de får svært ved at tage en uddannelse. Knap 600.000 voksne danskere har dårlige læsefærdigheder.

Vi kan tilbyde værktøjer, der understøtter og inspirerer samt styrker læsefærdigheder og gør en forskel for den unges læringsudbytte. Det gør vi ved hjælp af ny teknologi, datadrevet læseundervisning og med adgang til en bred vifte af forskningsbaseret undervisningsmateriale fra Gyldendal.

Vi sikrer en professionel implementeringsproces på skolen, hvor ressourcepersoner og undervisere uddannes i redskaberne.


Målrettede læseindsatser

Med den nyeste eye tracking-teknologi kan I hurtigt afkode den enkeltes læsemønstre, styrker og udfordringer, og lægge strategier for hvordan I hjælper med at udvikle læsefærdighederne

Scan & afdæk

Øjenbevægelser og oplæsning bliver nøjagtigt afdækket, analyseret og evalueret. På den måde kan I med konkret data effektivt hjælpe med de punkter, der skaber de største udfordringer.

Feedback

Med feedbacken fra læseværktøjerne kan fremskridt og læseprogression nemt måles og følges af den enkelte samt undervisere og andre fagpersoner.

Indblik i værktøjerne

Jeres undervisere får indblik i værktøjerne, så de bedst muligt kan hjælpe med undervisning, der understøtter den enkeltes behov. Vi uddanner jeres ressourcepersoner samt undervisere og giver jer værktøjerne til det videre arbejde.

Vidensdeling

De personlige, datadrevne oplysninger kan tages med videre i den enkeltes overgange i skolesystemet og styrke mulighederne for vidensdeling omkring læseindsatsen.

Elever sidder og arbejder med lektier

Motiverende lektiecaféer

Vi tilbyder lektiecaféer, hvor fokus, foruden faglighed, er på fællesskab, inklusion, motivation og lyst til læring. Lektiecaféer er et solidt supplement til unge, der har brug for faglig og social opbakning.

I lektiecaféerne kan mentorerne arbejde med forskellige læringsstile og gøre viden håndgribelig. Vi oplever, at en fokuseret indsats leveret af en erfaren og faglig stærk mentor kan skabe skoleglæde og lyst til læring.

Skal vi arbejde sammen?

Hør mere om vores indsatser

Kontakt

Anne Cathrine Ranek

Supervisor

ark@mentordanmark.dk

lukke ikon

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så skriv endelig til os på info@mentordanmark.dk
Vi vender tilbage hurtigst muligt.