Grundskolen

Sammen kan vi løfte jeres elever

Mentor og elev sidder og laver lektier i hæfte

Det hjælper vi med

Med målrettede indsatser – der fungerer som supplement til grundskolen – hjælper vi med faglige løft og skaber rammer for virkelyst. Vores fokus er på relationer, den enkelte elevs læringsstil, motivation og mål. Elevens progression følges, når vi løbende evaluerer på de fremskridt, vi sammen skaber med eleverne.

Indsatser - online eller fysisk

  • Skræddersyet lektiehjælp
  • Fagligt boost målrettet afgangseksamen
  • Læseløft
  • Motiverende lektiecaféer
  • Eneundervisning (jf. bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand)

Sådan foregår det

Illustration af en folkeskole

Samarbejde

Skolen og lærerne inddrages og står for udvælgelsen af dén eller de elever, som har brug for ekstra støtte. De giver også et indblik i, hvad eleven arbejder med i skolen, så vi bedst muligt kan understøtte den enkeltes skolegang.

Illustration af kasse med læringsværktøjer - mentorhjælp

1:1 Match

Vi matcher eleverne med vores dygtige mentorer, som varierer undervisningen, så den tilpasses den enkelte elevs behov og forudsætninger ud fra fagligt niveau, motivation og læringsstil.
Læs mere

Illustration af tjek tavle

Dokumentation

Dokumentation er en integreret del af arbejdsmetoden. Efter hver undervisningsgang skrives en kort rapport om elevernes engagement og progression. 
Indsatserne bliver løbende evalueret for at sikre fremgang.

Elev og mentor giver hinanden en high five

Fagligt boost

Gennem individuelle forløb og med faglig indsigt understøtter vi den enkelte elevs mulighed for at udvikle og udnytte eget potentiale. Det giver elevens faglige selvtillid et boost, så lysten og motivationen til at gå i skole styrkes.

Vi har stor erfaring med at hjælpe elever til at blive så dygtige, de kan og opnå resultater gennem indsatser, der fungerer som supplement til skolen.

Elev læser i lydbox

Læseløft

Omkring 20% af alle danske unge forlader folkeskolen med så svage læsekompetencer, at de får svært ved at tage en uddannelse. Knap 600.000 voksne danskere har dårlige læsefærdigheder.

Vi kan tilbyde værktøjer, der understøtter og inspirerer samt styrker læsefærdigheder og gør en forskel for den enkeltes læringsudbytte. Det gør vi ved hjælp af ny teknologi, datadrevet læseundervisning og med adgang til en bred vifte af forskningsbaseret undervisningsmateriale fra Gyldendal.

Vi sikrer en professionel implementeringsproces på skolen, hvor ressourcepersoner og undervisere uddannes i redskaberne.


Målrettede læseindsatser

Med den nyeste eye tracking-teknologi kan I hurtigt afkode den enkeltes læsemønstre, styrker
og udfordringer, og lægge strategier for hvordan I hjælper med at udvikle læsefærdighederne

Scan & afdæk

Øjenbevægelser og oplæsning bliver nøjagtigt afdækket, analyseret og evalueret. På den måde kan I med konkret data effektivt hjælpe med de punkter, der skaber de største udfordringer.

Feedback

Med feedbacken fra læseværktøjerne kan fremskridt og læseprogression nemt måles og følges af den enkelte samt undervisere og andre fagpersoner.

Indblik i værktøjerne

Jeres undervisere får indblik i værktøjerne, så de bedst muligt kan hjælpe med undervisning, der understøtter den enkeltes behov. Vi uddanner jeres ressourcepersoner samt undervisere og giver jer værktøjerne til det videre arbejde.

Vidensdeling

De personlige, datadrevne oplysninger kan tages med videre i den enkeltes overgange i skolesystemet og styrke mulighederne for vidensdeling omkring læseindsatsen.

Eneundervisning

Vi kan være en hjælpende partner

Det kan være svært at gå i skole, og det kan skyldes mange årsager – dog har alle en faglig konsekvens.

Med fokus på elevens faglige fremskridt og lyst til læring tilbyder vi eneundervisning til børn og unge, der har brug for supplerende undervisning og støtte, og som ikke alene kan understøttes gennem den almene skole.

Mentorerne tilrettelægger ud fra den enkeltes behov, læringsstil og interesser for at gøre viden håndgribelig. Vores erfaring viser, at den særlige ung-til-ung relation mellem elev og mentor giver gode resultater, da eleven får en rollemodel at spejle sig i.

Vi bestræber os på at have en mentor klar til at varetage eneundervisningen senest 14 dage efter jeres henvendelse.

Vi hjælper børn tilbage i skolen

Et målrettet forløb mod skolefravær

I samarbejde med Hejmdal Privathospital tilbyder vi forløbet 'Godt tilbage til skole' for elever, der af den ene eller anden grund oplever skolevægring

Godt tilbage til skole-forløbet er en systematisk, intensiv indsats med en kombination af forældre- og elevsamtaler, brobygning til skole og mentorindsats.

Forløbet består bl.a. af samtaler med psykologer fra Hejmdal efterfulgt af et målrettet forløb med mentorer fra MentorDanmark. 

Formålet er at afdække den enkelte elevs udfordringer for derefter at afhjælpe dem, så skoleglæden kommer tilbage. Med vores tætte samarbejde kan vi tilbyde et koordineret, målrettet forløb, hvor vi også sikrer brobygning til skolen.

Et billede af Nicklas Kany og kvinde fra Hejmdal
Elev sidder med matematik vendespil

Motiverende lektiecaféer

Vi tilbyder lektiecaféer, hvor fokus, foruden faglighed, er på fællesskab, inklusion, motivation og lyst til læring. Lektiecaféer er et solidt supplement til børn og unge, der har brug for faglig og social opbakning.

I lektiecaféerne kan mentorerne arbejde med forskellige læringsstile og gøre viden håndgribelig. Vi oplever, at en fokuseret indsats leveret af en erfaren og faglig stærk mentor kan skabe skoleglæde og lyst til læring.

Skal vi arbejde sammen?

Hør mere om vores indsatser

Kontakt

Anne Cathrine Ranek

Supervisor

ark@mentordanmark.dk

lukke ikon

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så skriv endelig til os på info@mentordanmark.dk
Vi vender tilbage hurtigst muligt.