Ofte stillede spørgsmål

Find svar på de spørgsmål, forældre ofte stiller os

Hvad er en mentor hos MentorDanmark?

Vores mentorer er unge topstuderende, som både har et højt fagligt niveau, pædagogiske evner og lyst til at lære fra sig. Mentorerne er over 17 år og går typisk på universitet eller gymnasiet. Vi tester mentorerne både fagligt og pædagogisk. En ting er nemlig at være god til et fag, men det er også vigtigt, at de kan formidle det videre. Mentorerne gennemgår vores obligatoriske mentoruddannelse, som giver viden og redskaber inden for læringsstile, pædagogik samt formidling. Efterfølgende kan mentorerne forme deres egen efteruddannelse, så den matcher deres profil, med viden inden for blandt andet ADHD, grafisk facilitering og ordblindhed. Mentorerne bliver dermed klædt godt på af vores eksperter, så de kan skræddersy undervisningen til den enkelte elevs behov og læringsstil.

Hvad er læringsstile, og hvorfor er de brugbare?

En læringsstil er måden, hvorpå et menneske bedst optager ny læring. Man taler typisk om fire forskellige læringsstile: At se, høre, røre eller gøre. Vi har alle en læringsstil, vi foretrækker, men de fleste mennesker har samtidig træk fra en eller flere af de andre læringsstile.

For eksempel:

– Se-børn er gode til at forstå og huske ting, de har læst i en bog – særligt hvis den har illustrationer. Til gengæld bryder de sig ikke om lange, mundtlige forklaringer.
– Høre-børn foretrækker mundtlig information og lydbøger, når de skal lære nyt stof. De er gode til at fortælle, diskutere og fremlægge.
– Røre-børn koncentrerer sig bedst, når de bruger sine hænder, så man ser dem ofte tegne, mens de lytter. De keder sig, hvis læreren taler for meget, men kan godt lide at arbejde ved en computer eller med konkrete materialer.
– Gøre-børn kan lide at eksperimentere og bruge flere af sine sanser. De er gode til at bygge og modellere, og deres indlæring er bedst, når den kobles til fysisk aktivitet, for eksempel et rollespil.

Hos MentorDanmark har vi inddraget læringsstile i vores pædagogiske grundlag for at kunne hjælpe hver enkelt elev med at lære på den måde, der fungerer bedst. Ved 'opstartsmødet', som er første møde med mentor, vil mentor sammen med eleven tage en læringsstilstest på vores platform ForløbsPortalen. Mentoren vil herefter skræddersy undervisningen, så den passer til elevens læringsstil. Forskning viser, at den bedste indlæring af nyt stof opnås, hvis eleven først undervises ud fra sin første foretrukne læringsstil og derefter får undervisningen gentaget ud fra sin anden foretrukne læringsstil. At undervise efter elevens læringsstil er en lille ændring, der giver store resultater.

Hvor foregår lektiehjælpen/privatundervisningen?

Som udgangspunkt kommer vores mentor hjem til familien. Dermed kan barnet blive hjulpet i trygge rammer og har ingen transporttid. For ældre elever er det også en mulighed at mødes med mentor på for eksempel et bibliotek, studiested eller lignende. Hvis det ikke er muligt at mødes fysisk, eller hvis eleven foretrækker det, så er der også mulighed for at modtage undervisning online. MentorDanmarks platform til onlineundervisning tilbyder adskillige redskaber til at understøtte undervisningen, og mentorerne er meget opmærksomme på at skabe det samme trygge miljø online.

Hvor langt er et mentorforløb?

Vi tilbyder forløb på hhv. 24, 48, 72, 96 og 120 timer, men et forløb kan altid forlænges, og vi oplever ofte, at eleverne føler, at de "går til mentor", og de glæder sig ekstra meget til dén dag i ugen. Hver undervisningsgang varer typisk to timer, så det svarer til hhv. 12, 24, 36, 48 og 60 undervisningsgange i forløbene.

Skal man betale hele beløbet på én gang?

Ikke nødvendigvis. Skulle du ønske at dele betalingen op i mindre bidder, tilbyder vi en rentefri afdragsordning.

Med afdragsordningen kan du bryde betalingen ned i et valgfrit antal måneder op til forløbets gyldighedsperiode. Ønsker du eksempelvis et forløb på 24 timer, der har en gyldighed på 6 måneder, kan betalingen således afdrages i op til 6 måneder. Du kan selv vælge, hvor mange måneder du vil afdrage over inden for forløbets gyldighedsperiode, og du betaler et administrationsgebyr på 39 kr. pr. afdrag.

Hvad får man for pengene?

Prisen inkluderer en tilknyttet mentor, som yder lektiehjælp og undervisning i familiens hjem, samt mentorens transporttid fra sit hjem til familiens, dog kun op til 30 minutter med offentlig transport. For et mindre transporttillæg kan transporttiden udvides.

Desuden er inkluderet en læringsstilstest og adgang til vores platform ForløbsPortalen, hvor familien kan følge med i barnets forløb. Mentor udfylder en fyldestgørende undervisningsrapport efter hver undervisningsgang og beskriver løbende barnets fremgang. Derudover giver et forløb hos MentorDanmark adgang til al undervisningsmateriale fra Gyldendal og Systime. På forløbet følger en fagvejleder løbende med fra sidelinjen, og mentor kan altid få sparring undervejs. Fagvejlederen vil ligeledes følge op hos familien og sikre, at forløbet går som det skal. Man kan få en ny mentor uden beregning, hvis man mod forventning ikke er tilfreds med sin nuværende.

Hvilket materiale bruges i undervisningen?

Vores mentorer tager udgangspunkt i de lektier og det materiale, eleven arbejder med i skolen. Derudover har vores mentorer adgang til undervisningsmateriale fra Gyldendal Uddannelse, hvor de kan finde nyt og relevant undervisningsmateriale, som sikrer indholdsbaseret lektiehjælp.

Hvordan kommer man i gang?

Først og fremmest taler man med en af vores fagvejledere, så vi kan få en forståelse for familiens behov. Det gælder både faglige og personlige udfordringer, barnet måtte have med et eller flere fag. Fagvejlederen spørger også til hvilke særlige behov, vi skal være opmærksomme på lige netop ved dette barn, og til barnets interesser. Samtalen og behovsafklaringen er de oplysninger, fagvejlederen arbejder ud fra, når han/hun skal tilknytte den mentor, der passer allerbedst til det enkelte barn. Når der er fundet et godt match, vil den pågældende mentor ringe familien op for at aftale et tidspunkt for 'opstartsmødet', som er første møde med mentor.

Hvad er et 'opstartsmøde'?

Første møde mellem familien og mentoren foregår til det, vi kalder 'opstartsmødet'. Det varer som udgangspunkt to timer, og mødet handler om at lære hinanden godt at kende, forventningsafstemme samt få fastsat nogle gode rammer for undervisningsforløbet fra start. Til opstartsmødet vil mentoren også hjælpen eleven med at få taget en læringsstilstest, så mentoren kan tilrettelægge forløbet ud fra den måde, eleven lærer bedst. Derefter kan den skræddersyede lektiehjælp begynde.

Hvad betyder tilfredshedsgaranti?

MentorDanmark yder tilfredshedsgaranti. Det betyder, at man kan få en ny mentor uden beregning, hvis man ikke er tilfreds med den nuværende. Vores fagvejledere er altid til rådighed, hvis man er i tvivl eller har spørgsmål til sit mentorforløb.

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så udfyld dit spørgsmål og mail nedenfor, så vi vender tilbage inden for 24 timer.

Tusinde tak for dit spørgsmål.

Vi vender tilbage på telefon eller mail inden for 24 timer.
Du er altid velkommen til at ringe direkte til os på 61 61 77 77.