Få en tutor til lektierne

Vi skræddersyr et forløb ud fra jeres behov
Vendespil i lektiehjælpen

Har dit barn udfordringer i et eller flere fag? Så kan det være en løsning at få en tutor i hjemmet. Hos MentorDanmark kan I få tilknyttet en tutor i form af en af vores mentorer, der alle er topstuderende over 17 år, som har modtaget undervisning i læring og pædagogik.

Hos MentorDanmark bruger vi ikke bare termen ’tutor’ men derimod ’mentor’, fordi vi mener, at der ligger meget mere i rollen som mentor. Vi hører nemlig ofte, at vores mentorer ikke blot fungerer som lektiehjælpere, men i høj grad også kommer til at fungere som rollemodeller. Rollemodeller som kan skabe motivation og skoleglæde hos dit barn.

Har I en tutor i min by?

Tjek dit nærområde her

Har I en mentor i min by?

Tjek dit nærområde her

Vi hjælper i alle fag

Her er vores mest efterspurgte

Vi kan hjælpe i alle fag og både på folkeskole- og gymnasieniveau; Lige fra stavning og læsning i 1. klasse til differentialligninger og integralregning i 3. g og meget, meget mere. Har dit barn udfordringer i et fag, som ikke står på listen, så tøv ikke med at kontakte os.

Grundskolen
Gymnasiet

Fra faglige udfordringer til faglig selvtillid

Læring i et trygt miljø

Faglige udfordringer kan i mange tilfælde føre til lavt selvværd, fordi barnet oplever, at han/hun ikke kan følge med på samme niveau som resten af klassen. Det kan føre til skam, lav faglig selvtillid og manglende skoleglæde. Den skræddersyede undervisning med en mentor kan hjælpe dit barn med at genfinde skoleglæden, så det bliver sjovt at lave lektier og sjovt at gå i skole.

Målet er at øge dit barns faglige selvtillid, hvilket også ofte fører til et bedre selvværd. Ved at bringe undervisningen ind i jeres hjem, får dit barn mulighed for at lære i en tryg atmosfære, hvor der er plads til både fejl og succeser.

Vi finder den rette mentor baseret på faglighed, personlighed, geografi og fritidsinteresser, så vi er sikre på, at mentoren er det perfekte match til dit barns behov og udfordringer.

Alle vores mentorer er topstuderende, som har gennemgået en grundig screening af både faglige og pædagogiske kompetencer, inden de bliver mentorer. På den måde kan vi sikre, at fagligheden er i top, og at det er en mentor, som er klædt på til opgaven, der kommer hjem til jer. Vi har et stærkt mentorteam på mere end 3.000 mentorer, så der er stor sandsynlighed for, at vi kan finde den helt rette mentor til dit barn.

Skal dit barn have hjælp af en mentor?

Alle fortjener at føle skoleglæde
Glad mentor på arbejde

Læg dit nummer eller kontakt os på 61 61 77 77 og få hjælp til en behovsafklaring med en af vores dygtige fagvejledere, der er specialister i at finde et passende forløb med den helt rette mentor – tilpasset til lige præcis dit barns behov og udfordringer.

Hvis dit barn eksempelvis har den kinæstetiske læringsstil, som betyder, at dit barn lærer bedst gennem en aktiv og inddragende undervisning, så vil jeres mentor opbygge undervisningen således, at dit barn får lov til at bruge hele kroppen, mens nye ting indlæres.

Ligeledes kan vi hjælpe, hvis dit barn har særlige behov eller udfordringer, som der skal tages højde for. Vi har nemlig gode erfaringer med, at vores mentorer kan hjælpe børn og unge med faglige udfordringer af enhver art.

Jeg forsøgte at lave nogle alternative undervisningsmetoder og finde ud af, hvad Frederik interesserer sig for

-Lea, Frederiks mentor