Sæt skub i dit barns læsning og stavning med simple øvelser

Ifølge Nota – Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder – har hele 8% af den danske befolkning stave- og læsevanskeligheder. Ordblindhed er således den mest udbredte af alle indlæringsvanskeligheder hos børn. Du kan dog hjælpe dit barn til at blive bedre til at læse og stave med simple øvelser.

Ordblindhed og stave-/læsevanskeligheder er ikke helt det samme, men har typisk rod i det samme problem; et problem med at koble de rigtige lyde til de rigtige bogstaver.

Man kan betragte stave-/læsevanskeligheder som et spektrum, der går fra lette stave-/læsevanskeligheder til svære stave-/læsevanskeligheder til ordblindhed. Uanset hvor på spektret dit barns stave-/læsevanskeligheder befinder sig, kan simple øvelser hjælpe dit barn til at blive bedre til at læse og stave.

Dette indlæg giver dig 3 øvelser, som kan bidrage til, at dit barn bliver bedre til at læse og stave. Øvelserne kan skærpe dit barns opmærksomhed på sprogets lyde, forbedre evnen til at læse og stave samt styrke dit barns læsesikkerhed. Øvelserne er udformet som små lege, så dit barn ikke oplever dem som endnu en lektie.

1) Match den rigtige lyd
Fonologi er læren om sproglyde og ved at styrke dit barns grundlæggende forståelse for sprogets lyde, vil dit barn have et bedre udgangspunkt for at blive dygtigere til at læse og stave. Denne øvelse handler om at matche de rigtige lyde og dermed træne dit barns fonologiske opmærksomhed. Du kan både bruge billeder og ord – alt afhængig af dit barns alder og niveau.

Tegn eller skriv en række billeder eller ord på et stykke papir, eksempelvis: ’telefon’, ’giraf’, ’elefant’, ’spise’, ’abe’, ’skole’, ’banan’, ’kjole’.

Peg fx på ordet ’telefon’ og bed dit barn om at læse ordet højt og udtale den første vokal tydeligt. Når dit barn har en god fornemmelse af den første ’e’-vokal i ’telefon’, går I på jagt efter det ord, der har en tilsvarende ’e’-vokal’. Lad dit barn prøve sig frem ved at læse de forskellige ord højt. Til sidst skulle I gerne finde frem til, at det første ’e’ i ’elefant’ har samme vokallyd som det første ’e’ i ’telefon’.

Du kan udvide øvelsen og gøre den sværere, jo bedre dit barn bliver. Du kan fx bede dit barn om at undersøge, hvilke vokallyde en række ord ender på, hvor mange forskellige vokaler, der er i det samme ord osv.

2) Lær dit barn at stave med fingrene
Mange med ordblindhed eller store stave-/læsevanskeligheder har tendens til at bytte rundt på bogstavernes rækkefølge, så et ord som ’skat’ bliver til ’stak’. For at afhjælpe denne udfordring kan tappeteknikken være en stor hjælp.

Tappeteknik, også kaldet tapping, stammer oprindeligt fra USA og er en læseteknik, der kan støtte forståelsen af sproglyde. Tappeteknikken går ud på, at hver finger repræsenterer en lyd i et ord. Bed fx dit barn om at stave til skat. I ordet ’skat’ repræsenterer pegefingeren lyden for /s/, langfingeren repræsenterer /k/, ringfingeren repræsenterer /a/ og lillefingeren repræsenterer /t/.

Dit barn skal nu skiftevis trykke hver finger mod tommelfingeren og samtidig udtale lydene. Når dit barn har gjort det et par gange, samler han/hun alle lydene op ved at sige hele ordet, mens alle fire fingre trykkes mod tommelfingeren.

Når I arbejder med ord på to eller flere stavelser, kan I bruge samme teknik. Start evt. med at dele ordet op i stavelser, fx et ord som ’globus’. Først skal dit barn tappe den første stavelses fonemer /g/, /l/ og /o/, der bliver til glo. Bagefter gøres det samme med anden stavelses fonemer, /b/, /u/ og /s/, der bliver til bus. Endelig sætter dit barn de to stavelser sammen og kan nu stave til og læse ’globus’.

Det kan lyde skørt at stave og læse med fingrene, men det er veldokumenteret, at tappeteknikken er effektiv for børn med stave-/læsevanskeligheder. Tappeteknikken kan også give dit barn en oplevelse af, at fingrene hjælper med at huske bogstavernes lyde og rækkefølge.

3) Styrk dit barns læsesikkerhed
Store læsevanskeligheder kan have en negativ indflydelse på dit barns selvtillid. Dit barn kan muligvis føle skam og opleve et stort præstationspres, når der skal læses højt, fordi højtlæsningen ikke går lige så flydende og sikkert, som når andre læser. Med øvelsen ”Leg med robotstemme” kan du træne og styrke dit barns selvtillid i højtlæsningen.

Hvis dit barn skal læse en tekst med mange nye og svære ord, kan I hjælpes ad med at læse teksten højt for hinanden med forskellige stemmer, fx en robotstemme. Når dit barn påtager sig rollen som ”robot”, er det mere oplagt at læse langsomt og tydeligt – og det kan bryde en præstationsbarriere, hvis dit barn ofte bliver frustreret over ikke at kunne læse højt med et hurtigt flow.

I kan også læse med alle mulige andre stemmer; fx Anders And, en meget dyb stemme eller en meget skinger fuglestemme. Det vigtigste er, at dit barn får ledt tankerne væk fra sin egen stemme og læseflow og samtidig lærer teksten bedre at kende – og at I selvfølgelig har det sjovt samtidig!

Når I har læst det samme afsnit med robotstemme – eller andre stemmer – et par gange, kan I genlæse det med normal stemmeføring. Nu ved dit barn, hvad afsnittet handler om, og kan derfor få oplevelsen af at læse med et bedre flow.

Vi håber, I kan få glæde af de 3 øvelser, og at de kan hjælpe dit barn til at blive bedre til at læse og stave – samtidig med at I har det sjovt sammen!

Bliv kontaktet om hjælp

Pernille, kommunikationsmedarbejder
Pernille er studentermedarbejder i kommunikationsafdelingen. Hun har fokus på at skabe relevant og givende læsestof til elever og forældre.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Skriv dig op og få de nyeste blogindlæg på mail. I den første mail du får, kan du vælge de emner, som interesserer lige netop dig.