Sådan undgår du plagiat

Så er du der næsten! Ugers arbejde med din SRP er snart slut, og du er næsten færdig med at skrive. Men tænk nu, hvis alt det arbejde var spildt. Hvis du dumpede, fordi du ikke har haft styr på dine henvisninger, og dermed er blevet beskyldt for plagiat. Frygt ej! Hvis du bare følger denne guide, kan du roligt lægge alle bekymringer på hylden.

Når du skriver, vil du gerne overbevise din læser om, at de påstande, du laver, er rigtige. Derfor er det rigtig vigtigt, at du kan dokumentere, at det, du skriver, er sandt eller underbygget i litteraturen. Hvis du ikke dokumenterer det, vil det nemlig ikke være andet en påstand. Din troværdighed er afhængig af, at du henviser til de teorier, det arbejde og de metoder, du anvender, som grundlag for dit arbejde. Derfor skal du lave henvisninger og en litteraturliste med mere udførlige oplysninger om dine kilder.

Det er et krav at vedkommende, dom skal bedømme din opgave, hele tiden ved, hvor du har din viden fra. Med andre ord: hver gang du refererer eller citerer, skal du lave en litteraturhenvisning i en fodnote eller i en parentes med en præcis angivelse af sidetal i kilden. Det gælder altså både bruger kilderne direkte gennem citater, og når du bruger dem indirekte ved at referere det, de fortæller.

Der er faste retningslinjer for, hvordan man angiver sin kilde. En fodnote eller en parentes placeres lige efter det citat eller afsnit, du henviser til. Her skriver du forfatterens efternavn, årstal for kildens udgivelse og sidetal for din reference. Censor kan så finde resten af oplysningerne om kilden i din litteraturliste.

Lad os gennemgå et par eksempler:

Eksempel på henvisning med parentes:

Eksempel på henvisning med fodnote:

Direkte korte citater skrives direkte ind i teksten og markeres med anførselstegn. Længere direkte citater (mere end 3-4 linjer) markeres med indryk, linjeskift både før og efter og evt. kortere linjeafstand. For begge citatformer gælder, at citatet efterfølges umiddelbart af en fodnote eller parentes med litteraturhenvisning.

Eksempel på citat i teksten:

Eksempel på indrykket citat:

Litteraturlisten

Litteraturlisten placeres sidst i opgaven og ordnes i alfabetisk orden efter forfatterefternavn. Listen indeholder nogle obligatoriske oplysninger om hvert værk, og disse skrives på en bestemt måde.

Her er en guide til de fleste typer af materiale. Det, der står i kursiv eller i anførselstegn, bør også stå i kursiv/anførselstegn i din litteraturliste. Vær opmærksom på følgende ting:

  • Har du fundet dit materiale online, tilføjes websidens URL og dato for, hvornår du besøgte siden som det sidste i henvisningen.
  • Hvis der er flere forfattere (flere end to), skriver man den første af forfatterne efterfulgt af m.fl.
  • Hvis der ikke er angivet nogen egentlig forfatter, skrives titlen på forfatternavnets plads.

Litteraturlisteguide

Bøger:

Forfatterefternavn, forfatterfornavn: Bogens titel(evt. oprindeligt udgivelsesår), forlag, udgivelsesår.

Eks:
Kristensen, Tom: Hærværk(1930), Gyldendal, 2017

Antologier eller opslagsværk:

Forfatterefternavn, forfatterfornavn: ”tekstens titel” (evt. oprindeligt udgivelsesår), antologiens/opslagsværkets forfatter/redaktør, antologiens/opslagsværkets navn, forlag, udgivelsesår.

Eks:
Savage, Mike og Georgia Nichols: “Theorizing elites in unequal times Class, constellation and accumulation” (2017), Korsnes, Olav m.fl. (red): New Directions in Elite Studies, Routledge, 2018.

Artikler:

Forfatterefternavn, forfatterfornavn: ”Artiklens titel”, tidsskriftets navn, tidsskriftets nummer, sidetal, forlag, udgivelsesdato/-år.

Eks:
Parker, Simon og Roger Burrows: “Class Place and Place Classes. Geodemographics and the spatialization of class”, Information, Communication and Society, vol. 10(6), pp. 902-921, Routledge, 2017

Billeder:

Kunstnerefternavn, kunstnerfornavn: “billedets titel” (årstal) [efterfulgt af kildeangivelse som ved antologi eller henvisning til URL og dato for besøg på siden].

Eks:
Picasso, Pablo: “Guernica” (1937), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/74/PicassoGuernica.jpg, besøgt: 07.12.2018

Musik:

Kunstnerefternavn, kunstnerfornavn [eller gruppenavn]: “nummerets titel”, evt. album, pladeselskab, udgivelsesår.

Eks:
Helmig, Thomas: “Op og Ned”, Helmig Herfra,Sony BMG, 2006

Film:

Instruktørefternavn, instruktørfornavn (evt. Også manuskriptforfatter): Filmtitel, filmselskab, udgivelsesår.

Eks:
Sorrentino,Paolo: La grande bellezza, Indigo Film, 2013

TV:

Tilrettelæggerefternavn, tilrettelæggerfornavn (evt. også producer): Udsendelsens titel, udsendelseslængde, program, station, udsendelsesdato.

Eks:
Buhl, Peter (Johan Lunøe): Den Store Bagedyst 2018 - Finalen, 58 min., Den Store Bagedyst, DR1, 24.11.2018

Held og lykke med resten af din skriveprocess!

Victor, mentor
Victor har på sin bachelor på University of Cambridge skrevet over 50 længere opgaver og har således utrolig stor erfaring med at får formalia på plads.

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så udfyld dit spørgsmål og mail nedenfor, så vi vender tilbage inden for 24 timer.

Tusinde tak for dit spørgsmål.

Vi vender tilbage på telefon eller mail inden for 24 timer.
Du er altid velkommen til at ringe direkte til os på 61 61 77 77.