AT - Sådan kommer du godt i mål

Du har efterhånden været i gang med din AT opgave et stykke tid nu, og om ikke længe skal du aflevere synopsis - men hvordan kommer du sikkert i mål? Det giver vi dig svaret på i dette indlæg.

AT, almen studieforberedelse, er et tværfagligt fag i gymnasiet, som har fokus på det at kunne bruge flere forskellige fags metoder til at belyse én sag. I AT skal du vise, at du er bevidstom, hvordan du arbejder.

Problemformulering og underspørgsmål
Du har på nuværende tidspunkt valgt en sag og en fagkombination, og skal derfor udarbejde en problemformulering og tilhørende underspørgsmål. Du skal overveje hvilke problematikker din sag belyser, og dele disse op i tre til seks underspørgsmål, som i sammenhæng kan fungere som en besvarelse på selve problemformuleringen.
Vær opmærksom på, at der som regel lægges vægt på, om disse underspørgsmål følger de taksonomiske niveauer:

  • Redegørende.Lad de(t) første spørgsmål være redegørende, hvor du præsenterer viden, teorier mm. om dit emne.
  • Analyserende. I de(t) næste spørgsmål bruges teori og metoder til at analysere den pågældende sag. Valg af teori og metode afhænger af de fag, du arbejder med.
  • Diskussion. Stil til sidst et eller flere spørgsmål, der lægger op til diskussion og/eller vurdering af din problemstilling. På den måde viser du, at du er i stand til at bevæge dig på de forskellige niveauer, og at du kan se din problemstilling i et større perspektiv.


Besvar underspørgsmål
Nu kan du gå i gang med at besvare dine underspørgsmål. Det er her det analytiske og undersøgende arbejde foregår. Udvælg hvilke metoder du vil bruge til dit udvalgte materiale. Hvis du f.eks. i dansk eller engelsk har valgt en tale som en del af dit materiale, kan du lave en retorisk analyse. Måske finder du undervejs ud af, at de metoder du på forhånd havde forestillet dig at bruge, alligevel ikke giver mening, og så må du lægge en ny plan! Det handler hele tiden om at være opmærksom på, hvad fagenes metoder kan bruges til.

Når du har besvaret et underspørgsmål, skal du lave en kort delkonklusion, hvor du fortæller, hvad du i det pågældende afsnit er nået frem til.

Metodeafsnittet - brug værktøjskassen!
Når du laver din AT-opgave, og senere skal skrive synopsis, skal du også skrive et afsnit om dine valg af fag og metoder. Mange forvirres af dette metode-afsnit, for hvad betyder det egentlig, det der med "metode"? Det kan måske hjælpe at betragte metoderne som værktøj i en værktøjskasse. De bruges til forskellige ting, og jo flere slags værktøj man har i sin værktøjskasse, jo mere komplicerede ting kan man bygge, og jo mere fyldestgørende og nuanceret en opgave kan man skrive.

Sådan er det også med AT.
Metodeafsnittet handler i høj grad om at vise, at man har styr på sin værktøjskasse, og på at vælge det helt rigtige værktøj til opgaven.
Alt efter om du arbejder indenfor humaniora, naturvidenskab eller samfundsvidenskab er metoderne forskellige. Nogle fag har elementer fra mere end ét af de tre hovedområder, men det vigtigste er at forstå, at hvis du arbejder med materiale indenfor f.eks. et naturvidenskabeligt fag, så skal du benytte dig af de metoder, der ligger indenfor det felt. Derfor er det en god idé at gøre sig klart på forhånd, hvad de to valgte fag egentlig har af egenskaber, så man kan demonstrere en bevidsthed om, at man kender sine værktøjer - eller metodernes - styrker og svagheder.

Sammenfat stoffet i din synopsis
Når du sidder med en færdig besvarelse af dine underspørgsmål, er det tid til at sammenfatte det i en synopsis. Din synopsis er det, du afleverer, inden du går til eksamen. Denne synopsis er en sammenfatning af din besvarelse, hvor du fortæller, hvad du har fundet ud af, og ikke mindst, hvordan du har fundet ud af det. Det er den, du skal lave din præsentation ud fra, og det er den, lærer og censor tager udgangspunkt i, når de indleder dialogen til eksamen. Det kan derfor godt betale sig at bruge tid på synopsen.

God skrivelyst! Og god fornøjelse til eksamen.

Puk Mailund Strong, Mentor

For Puk er det vigtigt at få selvtilliden hos eleverne til at spire. Hun synes, at man med anerkendelse og begejstring ofte kan hjælpe et mod frem hos eleven, så et knap så sjovt fag pludselig bliver sjovere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Skriv dig op og få de nyeste blogindlæg på mail. I den første mail du får, kan du vælge de emner, som interesserer lige netop dig.